Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 10.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindauke fører til auka skredfare. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

På grunn av tekniske utfordringer hos NVE er varslene kun basert på et fåtall observasjoner og på et generelt dårlige datagrunnlag enn vanlig. Aukande skredfare når vinden dreier og aukar på utover ettermiddagen. Litt nysnø og hard vind vil gi ferske fokksnøflak i leområder. Den harde vinden kan rive opp snødekke med mjukare snø og gjere pålagringa i leområder større. Det er gode forhold for kantkornutvikling i snødekket, dette er på sikt lite gunstig for stabiliteten i snødekket.
Mildværet sist veke har gjennomfukta snødekket høgt til fjells. Nysnø og delvis hard vind siste dagane preger snødekket ellers med moderate mengder med fersk fokksnø av ulik hardheit.
Mildværet har ikkje ødelagt lagdelinga i høgda, men gjort egenskapane til svake lag av kantkorn mindre potent. Fredag er det observasjon på at kantkornet er tørrare og meir aktivt igjen på tynt snødekke, medan tjukt snødekke fortsatt er fuktig og spenningsfritt i djupna. Det er stor temperaturforskjell i snødekket som gir mykje danning av nytt kantkorn.
Fleire observasjonar på mindre flakskred i fokksnøen søndag.
Observasjonar på drønn i snødekket, truleg i fuktig kantkornlag i botn.
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nord.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.
Av og til liten nord til nordvest liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-13 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Sørøst sterk kuling eller liten storm i utsatte områder om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SURNADAL

Snø

10.12.2019 kl. 14:30

668 moh

Eivind@SVV (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er samlet sett lite snø i fjellet i denne delen av regionen. Mye vegetasjon og bare partier er fremdeles synlig. Det ligger nysnø i alle himmelretninger og høyder. Siste snøfall har vært i stille vær.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stabiliteten innad i gammelt snødekke (før temperaturstigning sist uke) er god. Gammel snø er fuktig og det er store variasjoner på hardhet og kornstørrelse. Det er god binding mellom nytt og gammelt dekke. Det er noen sjikt innad i nysnøen. Jeg var ikke høyt nok tull å observere nysnøflak, men jeg antar de finnes høyere oppe. Har funnet noen FC der snødekket er tynt. I områder med tykkere snødekke (1,5 m) er FC fraværende. Der er det fuktig MF med store korn. Akkurat nå pågår snøtransport på overflaten fra SV. Generelt 10-30 cm snø tilgjengelig for transport over alt i terrenget. Siste snøfall kom i stille vær. Det er meldt storm som vil fylle på og gi fokksnøproblem i leheng. Forventer ikke mer enn str. 2 skred i fokksnø i denne del av regionen. Større skred kan skje ved pålasting i leheng der FC er til stede ved bakken. Varslet faregrad er for lav Dagens FG3 er for høy. Den burde vært flyttet til i morgen. Vinden har først begynt å ta seg opp i ettermiddag. Mener FG 3 bør holdes til torsdag eller fredag, med tanke på vinden som er meldt og mengden snø tilgjengelig for transport.

Tester

LBT@140cmQ3 Blokka løsner enkelt ved bakken.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 6 m/s fra SV ↗ Nedbør som snø siste døgn. Stabilt kaldt. Rolig vind.

Skredaktivitet

10. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm F PP D, 15 cm 4F PP/DF D, 20 cm 4F MF M, 35 cm 1F RG D, 3 cm 4F DF D, 17 cm P MF M, 15 cm P MF M, 15 cm 1F MF 2 mm/3 mm M 1 test knyttet til snøprofilen Laget ved bakken består av store korn med MF med noe binding mellom kornene. Det er en del hulrom i laget.

ObsID: 201509

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

10.12.2019 kl. 13:57

851 moh

ErikSandeHenr@RKH-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ErikSandeHenRKHSkredgruppe

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Betydelig vindtransportert snø i høyden. Sannsynligvis økende utover kvelden med økende vindtryrke.

ObsID: 201497

Trollheimen / SURNADAL

Snø

10.12.2019 kl. 13:11

505 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

32 cm F/F+ PP D, 11 cm 4F DF/PP D, 1 cm K IF 2 mm D, 2 cm F MF 1 mm D, 1 cm K IF 1 mm D, 19 cm P MF M, 2 cm K IF 1 mm D, 8 cm F FC 2 mm M -4,9 °C @ 2 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, -4,3 °C @ 10 cm, -2 °C @ 16 cm To sjikt innad i nysnølaget. Resten av snøpakke er solid. Lille blokktest løsner ved bakken FC. Bindingen til bakken er svært dårlig.

ObsID: 201496

Trollheimen / Oppdal

Snø

09.12.2019 kl. 17:04

1239 moh

torolav@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 201389

Trollheimen / Oppdal

Snø

09.12.2019 kl. 17:04

1239 moh

torolav@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 201390

Trollheimen / Oppdal

Snø

09.12.2019 kl. 17:04

1239 moh

torolav@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 201391

Trollheimen / Oppdal

Snø

09.12.2019 kl. 16:57

1225 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Skredproblemet er i siste snøen. Fokksnøen frå søndag har lite spenninger

Faretegn

Fersk vindtransportert snø moderate mengder

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fint skiføre

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig vind i går søndag flytta mykje snø. Inntrykket idag mandag er at denne fokksnøen har lite spenning og har stabilisert seg godt. Mengdene fokksnø er også moderate, da laussnøen som vart flytta tydelig må ha vært veldig lett, og det har nok også vært mykje som har gått opp i luft (sublimert). Mandag har det snøa ein del og det harlagt seg opp moderate mengder med nysnøflak, og dette er skredproblemet. Lenger ned i snødekket er det ikkje skredproblem på denne høgda idag mandag. Mildværet har lagt lokk på eventuelle problem lenger ned i dekket. Profilen viser den bærande tjukkelsen på skarelaga. Det er grunn til å tru at det er rimelig likt også på dei høgare toppane. På tynnare snødekke er det annerledes, der er det lettare å komme i kontakt med gamle kantkornlag, og her er det også ein del drønn. Detter er lag som kollapser lokalt rundt skia, og den seige snømassen tillater ikkje særlig spredning. Derfor ikkje eit skredproblem pr no. Men profil viser at temperaturforskjell gir kantkornbygging. Nysnøflak vil gradvis stabilisere seg, men meldt nedbør gir påfyll. Kantkornbygging går fort, og må følge med på det. Skarelag blir fort spist opp. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT5Q2 God brudd kjem under bærande lag

Vær

Snø -8 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredaktivitet

10. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm F DF D, 3 cm K MFcr, 5 cm 4F RG D, 10 cm K MF, 40 cm P RG D, 10 cm 1F FC 1 mm D, 20 cm 4F FC 2 mm M -8 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 201388

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

09.12.2019 kl. 13:42

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

32 cm totalt Lett snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -1 °C 3,2 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 201347

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.12.2019 kl. 14:03

661 moh

Are Ringheim (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 nye drønn på tur nr 2: ett i nytt spor, ett i gammelt spor. Fuktig snødekke ned til bakken under 15 cm tørr nysnø. Luftlommer rundt stein/trær kollapset påvei opp på tur nr 1, men ikke med drønnelyd, slik som nå.

Vær

Snø 0 °C fra SØ ↖ 100% skyer Værskifte, fra -3 ved start (11:00)

ObsID: 201243

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.12.2019 kl. 13:34

619 moh

Are Ringheim (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: 4 skiløpere samlet på en myr etter nedkjøring, hele underlaget sank 5cm.

Snødekke

10-15 cm nysnø siste døgn. Lite tegn til vind i snø før tregrensa. Vindtegn i snødekket fra ca 800m oppover

ObsID: 201236

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

08.12.2019 kl. 13:34

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

32 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø 0 °C 1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 201235

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.12.2019 kl. 13:07

892 moh

Are Ringheim (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Are Ringheim

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N Lite flak som gikk til brudd. Ca 2m radius rundt skiløper, stoppet idet laget løsnet. Liten forsenkning i underlaget.

ObsID: 201229

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.12.2019 kl. 11:51

983 moh

Håvard Engen (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Håvard Engen

Vær

Snø Økende vind og nednør.

ObsID: 201203

Trollheimen / Oppdal

Snø

07.12.2019 kl. 13:30

960 moh

Håvard Engen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard Engen Kommentar:  Flak løsnet på 30 cm dybde. Løste ikke ut.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 201115

Trollheimen / Veslhornet

Snø

07.12.2019 kl. 13:30

964 moh

Ulf (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 201113

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org