Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 08.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Ferske fokksnøflak er skredproblemet i høgda. Lågare i fjellet er det meir stabilt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind frå ulike retningar vil gi ferske fokksnøflak i leområder. Gunstig temperatur vil gi forholdsvis rask stabilisering. Det er også gode forhold for kantkornutvikling i snødekket, dette er på sikt lite gunstig for stabiliteten i snødekket.
Mildværet tidlegare denne veka har gitt fuktig snødekke høgt til fjells. Nysnø og litt vind siste dagane preger snødekket ellers med moderate mengder med fersk fokksnø av ulik hardheit.
Mildværet har ikkje ødelagt lagdelinga i høgda, men gjort egenskapane til svake lag av kantkorn mindre potent. Fredag er det observasjon på at kantkornet er tørrare og meir aktivt igjen på tynt snødekke, medan tjukt snødekke fortsatt er fuktig og spenningsfritt i djupna. Det er stor temperaturforskjell i snødekket som gir mykje danning av nytt kantkorn.
Ikkje observert skredaktivitet etter skredsyklusen tirsdag.
Fredag forholdsvis lite vind også i høgda.
6 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.12.2019 kl. 14:03

661 moh

Are Ringheim (Ukjent)

Vær

Snø 0 °C fra SØ ↖ 100% skyer Værskifte, fra -3 ved start (11:00)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 nye drønn på tur nr 2: ett i nytt spor, ett i gammelt spor. Fuktig snødekke ned til bakken under 15 cm tørr nysnø. Luftlommer rundt stein/trær kollapset påvei opp på tur nr 1, men ikke med drønnelyd, slik som nå.

ObsID: 201243

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.12.2019 kl. 13:34

619 moh

Are Ringheim (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: 4 skiløpere samlet på en myr etter nedkjøring, hele underlaget sank 5cm.

Snødekke

10-15 cm nysnø siste døgn. Lite tegn til vind i snø før tregrensa. Vindtegn i snødekket fra ca 800m oppover

ObsID: 201236

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

08.12.2019 kl. 13:34

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø 0 °C 1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

32 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 201235

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.12.2019 kl. 13:07

892 moh

Are Ringheim (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Are Ringheim

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N Lite flak som gikk til brudd. Ca 2m radius rundt skiløper, stoppet idet laget løsnet. Liten forsenkning i underlaget.

ObsID: 201229

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.12.2019 kl. 11:51

983 moh

Håvard Engen (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Håvard Engen

Vær

Snø Økende vind og nednør.

ObsID: 201203

Trollheimen / Oppdal

Snø

07.12.2019 kl. 13:30

960 moh

Håvard Engen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard Engen Kommentar:  Flak løsnet på 30 cm dybde. Løste ikke ut.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 201115

Trollheimen / Veslhornet

Snø

07.12.2019 kl. 13:30

964 moh

Ulf (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 201113

Trollheimen / Oppdal

Snø

06.12.2019 kl. 10:37

1002 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det er nysnøflak på utsatte områder, men det har vært uvanlig lite vind i den siste snøen.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnøflak er skjult under siste snø, som kom med lite vind

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter mildværet har snøen lagt seg og det er fint skiføre. Mildværet har tatt til topps, og snødekket er ganske fuktig heilt gjennom. Høgt i snødekket er det stor tempforskjell så her har kantkornprosessen allerede "tørka" ut mykje. På tynt snødekke er det tørt heilt gjennom, og kantkornmassen er tilnærma tilbake i laus form, mens på tjukt snødekke er det enda mykje fukt nede i dekket. Det er stor variasjon i snødekke, men hovedsaklig lite spenningar og eit daudt dekke. Skredproblema frå mildværet med kantkornlag er no borte, og det er nysnøflak frå siste nedbør som er utfordringa. Nysnøen har generelt gode bindingar mot gammal snø, men internt i nysnøen vil det være mulig å få brudd ved belasting av skiløpar. Lågt i fjellet har det vore lite vind og gunstige temperaturar, så problemet er mest utbredt i høgda, meir vind og kaldare flak. Stabiliserande tendens i nysnø. Kantkornprosess går for fullt i øvre lag av dekket. Varslet faregrad er for høy Meir stabile nysnøflak enn varslet melder, og truleg mindre vind og nedbør enn meldt. Kantkornproblematikk er no borte (inntil vidare)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1200 moh Det er gode bindinger imellom gammel snø og nysnø. Varm nedbør gikk over til kald igår/ natt.

Skredaktivitet

6. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm F DF D, 10 cm 4F RG D, 10 cm K MF D, 5 cm 1F RG M, 50 cm P MF M -6 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 5 cm, -3 °C @ 10 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm Dette er på tjukt snødekke. På tynt snødekke er det mykje meir tørka/ mindre fuktig.

ObsID: 200890

Trollheimen / Oppdal

Snø

06.12.2019 kl. 09:58

805 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps

Notater

Det er 3 grader tempforskjell i dei 20 øverste cm av snødekket, så det er kraftig kantkornmotor. Det merkes også på skiføre, det er allerede porøst gjennomslag

ObsID: 200872

Trollheimen / Oppdal

Snø

06.12.2019 kl. 09:17

606 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  I Storlidalen idag

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lett snøvær inatt, ca 12 cm nysnø i Storlidalen

ObsID: 200848

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

05.12.2019 kl. 14:25

603 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Storlidalen (700moh) kl 14:25 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mer stabilt nå. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Snøen har satt seg mer.

Skredaktivitet

Gjelder Fv511 Storlidalen - ,

ObsID: 200798

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

05.12.2019 kl. 13:47

22 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 1 °C Hoelsanden (1200moh) kl 11:05

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). mye mindre snø etter en periode med plussgrader og regn. mange små ras gikk i perioden men ingen større ras, veien er åpnet. . FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen), Vegen er åpnett

ObsID: 200791

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org