Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 04.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Våte naturlig utløste flakskred kan forekomme og løsne på vedvarende svake lag ved bakken. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt mildvær høyt til fjells, men minkende nedbørsmengder medfører at det forventes fortsatt å kunne gå naturlig utløste våte skred, men de blir færre og mindre. Vær likevel oppmerksom på at mildværet påvirker ulikt og at fuktigheten bruker tid på å trenge ned gjennom snødekket i de høyeste fjellområdene. Her kan det fortsatt gå store skred, særlig hvis det ligger ustabile kantkornlag nede ved bakken.
Snøoverflata er er i beskyttede områder prega av mye løs nysnø som er påvirka av vind over skoggrensa. Tidligere i november har tynt snødekke og kaldt vær gitt gode forhold for dannelse av kantkorn. Både langs bakken der snødekket var tynt og i løsere lag lengre oppe i snødekket. Det er lite såle under skoggrensa, men nysnøen de siste dagene har gitt snømengder som er normale for årstiden.
Det ligger kantkorn i det gamle snødekket både ved bakken og under den siste nysnøen. Kraftige drønn flere steder de siste dagene indikerer at lagene kan gi skredproblem.
To personer var involverte i skred i Storlidalen søndag.
Tirsdag formiddag har mildværet nådd innover i regionen med 3-4 plussgrader på Oppdal.
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra vest om formiddagen.
-5 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest.
-3 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Stort sett opphold først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

04.12.2019 kl. 14:54

1260 moh

Tore (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tore Kommentar:  Glidesprekk som der ut til å ha kommer før siste snøfall.

Snødekke

Vindpakket myk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En del vind i går

Rask temperaturstigning

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Vær

Overskyet, noe blå himmel, lite vind, ca 0 grader

ObsID: 200661

Trollheimen / Oppdal

Snø

04.12.2019 kl. 13:45

1039 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Varmen har teke spenninga ut av snødekket, og det er i praksis ikkje skredproblem ift flakskred akkurat no i høgda. Men fortsetter varmen er det mulig at dei utprega kantkornforholda ved bakken kan gi våte flak ved stor vassmetting. Men vanskelig å si. Det er mange skred frå igår, og alle har gått i kantkornet til bakken, sjølv her inne i Oppdal der det ikkje regna mykje, har varmen løst ut dette kankornet. Snødekket er finkorna og lagdeling intakt, men kram til botn. Det er litt smelte/ frysskare på topp. Vært utstråling tidlig på dagen men no er det varmare. Det er mulig at botn av snødekket er tørt på dei høgaste toppane. Synkande, men mulig aukande dersom fortsatt varme og stor vassmetting. Kjem an på utstråling og luftfukt. Akkurat no er det utstråling og tørr luft, men høg varme. Akkurat no er det for høgt med fg 3 her, men truleg riktig for døgnet og region som heilhet.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Våt løssnø Fuktig Snødekket er meir tørt enn vått etter forholda. Fortsatt finkorna men kram snø til botn. Det er tendens til opphopning av smeltevatn i den finkorna snøen. Temp har steget no utover dagen og smeltinga har auka på i låglandet.

Faretegn

Ingen faretegn observert snødekket er dødt og spenningsfritt

Vær

Ikke nedbør 5 °C 8 m/s fra SV ↗ 80% skyer Ganske tørr og klar luft med utstråling. Snødekket meir tørt enn vått

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen (+01:00) Mange (10 eller mer) Skreda er frå igår, og det er mange, og dei eg har sett har gått til bakken

Snøprofil

0,5 cm 1F MFcr M, 15 cm F DF M, 10 cm 4F RG M, 30 cm 1F RG M, 10 cm F FC 2 mm M

ObsID: 200650

Trollheimen / Oppdal

Snø

04.12.2019 kl. 13:35

930 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Bilde er tatt av austvendt opp til 1200. Er tenkt å vise smeltefurene som er tydelige til topps

Snødekke

ObsID: 200638

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

03.12.2019 kl. 14:17

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Vær

Snø 1 °C Hoelsanden (1200moh) kl 11:05

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Betydelig snøfall med stigende temperatur og overgang til regn.. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 200467

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

03.12.2019 kl. 12:52

603 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 2 °C Storlidalen (800moh) kl 12:52 100 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Temperaturstigning og regn på løssnø. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Ventes fortsatt regn og økende temperatur .

Skredaktivitet

3. des 12:56 (+01:00) - 2. des 12:56 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst SØ. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv511 Storlidalen - ,

ObsID: 200444

Trollheimen / Oppdal

Snø

03.12.2019 kl. 08:06

933 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Plussgrader opp til tregrensa, 1000 moh ved Oppdal og Drivdalen kl. 06.00 i dag. Ca 1 minus på 600 moh, økende temperatur med høyden opp til 900 moh (+3) før raskt temperaturfall og 0,5 minus ved fylkesgrensa Trøndelag/Oppland. 4 minus midt på Dovrefjell, fallende til minus 7 på Dovreskogen. Tett snøvær fra Fylkesgrense, avtagende vind fra ca 10 s/m ved Hjerkinn til null vind i Gudbrandsdalen.

Vær

Snø -0,5 °C 10 m/s fra SV ↗ Betydelig vind og varme i Drivdalen. Vindretning lokalt, ikke representativt for region.

ObsID: 200344

Trollheimen / Oppdal

Snø

02.12.2019 kl. 16:32

985 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm F FC 2 mm/0 mm D Typisk for leområder over skoggrensa

ObsID: 200312

Trollheimen / Nonshøa

Snø

02.12.2019 kl. 15:55

996 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har snødd mykje siste dagane, og som normalt med ein del vind i bygene i høgda. Det ligg tildels mykje snø i leområder. Det er mykje laus snø tilgjengeleg for vind. Typisk total snømengde i beskytta områder er 60- 90 cm snø. Det drønner kraftig i alle områder. Det er kantkornet i botn som kollapsar. Dette er eit tjukt lagt, men spredningsevnen er god. Flaka oppå kantkornet varierer i hardheit og tjukkelse, men omlag 4 F oppå F, ca 10- 40 cm. Sjå profiler. Det meste av terreng er fyllt i av snø, men botnlaust med kantkornet. Over skog er det litt meir bæring i fokksnø, men fortsatt preg av å tråkke gjennom ved gåing. Kjem ikkje spesielt fort fram. Det er no lett å løyse ut og fjernutløyse brattheng for ein skiløpar. Såg ikkje naturleg utløyste skred no, men det vil truleg gå når varmen kjem. Mest truleg vil varmen auke skredfaren når den kjem, men mykje snø vil nok også berre kollapse i varmen. Det er ikkje eit utprega glatt lag for flaka i snødekket der eg har vært, så dei største skreda vil truleg kollapse i kantkornlaget og gå til bakken. Varslet faregrad er riktig Fint bilde

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Svært lett og ganske botnlaus snø i skog. Litt fastare over skog

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Kantkorn ved bakken er problemet, stor sjanse for at skred går til bakken

Faretegn

Drønn i snøen kraftige drønn, både i skog og over skog. Stor spredning på bruddet, som går i kantkornlaget mot bakken

Vær

Snø -5 °C 4 m/s fra NV ↘ 90% skyer lett snøvær

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

30 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F FC 2 mm/0 mm D Typisk for snødekke i skog

ObsID: 200301

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

02.12.2019 kl. 11:53

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 45 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 100% skyer

ObsID: 200242

Trollheimen / Oppdal

Snø

02.12.2019 kl. 11:02

903 moh

h-halvorsen (Ukjent)

Snødekke

15 cm nysnø i natt.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen drønn lenger ned i skogen. Hver 100 meter i området rundt obs-punkt.

Vær

Snø Tett snøvær.

ObsID: 200225

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

02.12.2019 kl. 10:57

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Vær

Snø 1 °C Hoelsanden (1200moh) kl 11:05

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Betydelig snøfall med stigende temperatur og overgang til regn.. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 200226

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

01.12.2019 kl. 20:42

603 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -1 °C Storlidalen (700moh) kl 14:30 70 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye løs snø på isbunn. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fortsatt snø på nordvest.

Skredaktivitet

1. des 20:49 (+01:00) - 30. nov 20:49 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Liten tilleggsbelastning NV. Mellom 800 moh og 700 moh Gjelder Fv511 Storlidalen - , Raset har gått i fjellsida, så det er ikke forsvarlig å gå på ski i løssnøen da det er et islag under snøen, men det er ingen fare for vei på nåværende tidspunkt

ObsID: 200168

Trollheimen / Oppdal

Snø

01.12.2019 kl. 13:00

932 moh

Dag (Ukjent)

Ulykke/hendelse

To personer begravet, begge greide selv å grave frem ansiktet etter ~15 sek. Satt såpass fast at det var bra med gravehelp fra resten av turlaget, men burde ha greid å komme seg fri av egen maskin med tiden til hjelp. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Skredhendelse

1. des 13:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst NØ-vendt Skredet startet på 988 moh og sluttet på 903 moh Kantkornet snø ved bakken 40 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 200156

Trollheimen / Oppdal

Snø

01.12.2019 kl. 12:30

887 moh

TorsteinSve (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Notater

Drønn i hele fjellsiden. Kollaps/drønn forplanter seg fra skiløper utover i terrenget.

ObsID: 200158

Trollheimen / Oppdal

Snø

01.12.2019 kl. 11:50

937 moh

Gustav@NVE (***)

Skredhendelse

1. des 11:50 (+01:00) Omtrentlig posisjon. Lest i avis

ObsID: 200146

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

01.12.2019 kl. 10:51

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 21 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -1 °C 0 m/s 100% skyer

ObsID: 200084

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org