Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 31.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ytterligere nedbør i form av snø og stiv kuling fra vest vil føre til områder med ustabile nysnøflak i østlig sektor. Det må forventes at en enkelt skiløper kan løse ut middels store skred i bratt terreng. Det gamle snødekket vurderes som stabilt uten lagdeling med god evne til å drenere vann. Skredvarslingen for sesongen 2018/2019 avsluttes 31.05. Vi takker for nå og minner om varslingsstart for neste sesong 01.12.2019.
Den gjenværende vintersnøen er smelteomvandlet og drenerer smeltevann godt. I nord- og østvendte terrengformasjoner ligger snøgrensen lavere enn i sør- og vestvendte, der det knapt er skiføre og snø igjen. De siste par dagene har det kommet noen cm nysnø i høyden.
Natt til Torsdag 30.05 ble det målt -4 grader ved Storhornet i Oppdal, 1550 moh.
7 - 12 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-6 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-5 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør nærmest kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

29.05.2019 kl. 07:55

577 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps

Notater

Nysnø på Vangslia

ObsID: 195873

Trollheimen / Oppdal

Snø

28.05.2019 kl. 06:06

577 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Nysnø, men blir vel neppe så vi tek fram skia

Notater

ObsID: 195773

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org