Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 21.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høg varme på dagen og solinnstråling gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige værforhold med kraftig varme gir snøsmelting og vått snødekke. I enkelte bratte heng er det forhold for våte laussnøskred, men det meste har rasa frå seg så skreda vil truleg være små. Delvis klårvær gir nedkjøling av snødekket om natta. Der det er sigesprekker er det forhold for glideskred.
Tidlegare i mai kom det mykje snø, denne er no smelteomdanna og er i ferd med å bli einsarta med det eldre snødekket. Det er stort sett god drenering for smeltevatn i snødekket. I aust- og nordvendte botnar er det skiføre frå omlag skoggrensa. I sør og vestvendte områder er det meir flekkvis med snø.
Det er observert små våte laussnøskred dei siste dagane
Natt til mandag var det plussgrader til topps, klårvær og nedkjøling av snødekket.
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
3 °C til 9 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
4 °C til 13 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.05.2019 kl. 19:25

1314 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  mot vest
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  mot sør
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  mot aust
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  mot nord
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  nylig glideskred

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

12 °C 0 m/s 20% skyer lettskya

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er vått og drenerer brukbart. Det er såpass varmt at det ikkje rekk å drenere raskt nok i øverste del, slik at det blir eit skumliknande lag med snø øverst. Det er ikkje lagdeling i snødekke her, og truleg ikkje stort på dei høgaste toppane heller. Det er aust og nordvendte botnar som har skiføre no, omlag frå 1000m. Solvendt er berre flekkvis. jamn avsmelting Varslet faregrad er riktig

Notater

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ sjå bilde

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

ObsID: 195162

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

18.05.2019 kl. 13:00

1206 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smeltevann setter fart på bekker og elver som tærer på snødekket (som her).
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelterillene i det gamle snødekket er synlige til tross for ferskere snø som ligger over. Bildet er tatt mot Trolltinden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet er tatt på ca. 1100 moh mot Åbittinden. Skredavsetningene er for det meste fra tidligere i uka.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Ett skred (sannsynligvis glideskred) observert ved toppen av bratthengene i nedre venstre bildekant (se sprekker i snøen). Bildet er tatt før skredet.

Snødekke

Over ca. 1100 moh går den ferskeste snøen over fra å være helt smelteomdanna til å være delvis finkorna, våt/kram (smelteomdanning pågår ennå). Iallfall i skyggesider. Det kan virke som at snøen er mer stabil nå enn den var tidligere i uka. Det var også lite skredaktivitet lørdag, sammenliknet med tidligere i uka.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Ustabile skavler.

Ferske skred Ett glideskred. Ellers oberverte vi et par nedfall fra skavler (små biter), uten at dette dro med seg noe snø i henget under.

Skredaktivitet

18. mai. 12-18 Glideskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Over 1100 moh Observerte ett lite glideskred (sannsynligvis). Lite volum, men pga. bratte skrenter rundt Indre Trollbotnen, ble utløpet forholdsvis langt.

ObsID: 195033

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.05.2019 kl. 07:05

1055 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Viser nordaustvendt
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Viser aust/ nordaustvendt

Notater

ObsID: 194937

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.05.2019 kl. 06:43

1127 moh

torolav@obskorps (*****)

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Klarvær og nedkjøling av snødekke i natt. God drenering. Snøen er vorte grovkorna her

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 6 °C 0 m/s 10% skyer Flott vårdag

Skredfarevurdering

1 Liten Ny natt med klårvær og nedkjøling har satt fart på omdanning til grovkorna og ikkje teikn til finkorna her på dette punktet. Kanskje litt av det på dei høgaste toppane i skygge. God drenering i snødekke no. Snøgrense/ skiføre frå omlag 1000. Mulig med enkelte skavlbrudd og laussnøskred i bratt aust og nord. Sør og vest har for lite snø til skredaktivitet. Fortsatt nok snø og fint skiføre i høgda. Snøsmelting og omdanning til grovkorna til topps. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 1000 moh Sol og varme vil mjuke opp utpå dagen. Lite truleg med særleg meir aktivitet naturleg utløyst.

ObsID: 194936

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org