Snøskredvarsel for Trollheimen lørdag 18.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men fare for naturlig utløste våte skred i bratte solutsatte fjellsider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige værforhold med varme og lite skyar gir snøsmelting og vått snødekke. I enkelte bratte heng er det forhold for våte laussnøskred, men det meste har rasa frå seg så skreda vil truleg være små. Delvis klårvær gir nedkjøling av snødekke om natta, og skiftinga mellom varme dagar og kalde netter gir forholdsvis rask omdanning av maisnøen til grovkorna snø og godt vårskiføre.
Det har kome mykje snø i mai, og over 1000 moh ligg det opptil 1 m snø som er i ferd med å verte smelteomdanna. Under maisnøen ligg den eldre omdanna vintersnøen utan lagdeling og med god evne til å drenere smeltevatn. Under tregrensa forsvinn nysnøen fort, og det er berre sporadisk skiføre.
Det er observert mange str.1 og str. 2 våte laussnøskred dei siste dagane
Fredag har ingen målestasjonar i regionen registrert minusgrader sist natt, men det har vore klårvêr og utstråling frå snøoverflata.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
2 °C til 10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh.
Klarvær.
Noe mer skyet natt til fredag.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
2 °C til 10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

18.05.2019 kl. 13:00

1206 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smeltevann setter fart på bekker og elver som tærer på snødekket (som her).
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelterillene i det gamle snødekket er synlige til tross for ferskere snø som ligger over. Bildet er tatt mot Trolltinden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet er tatt på ca. 1100 moh mot Åbittinden. Skredavsetningene er for det meste fra tidligere i uka.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Ett skred (sannsynligvis glideskred) observert ved toppen av bratthengene i nedre venstre bildekant (se sprekker i snøen). Bildet er tatt før skredet.

Snødekke

Over ca. 1100 moh går den ferskeste snøen over fra å være helt smelteomdanna til å være delvis finkorna, våt/kram (smelteomdanning pågår ennå). Iallfall i skyggesider. Det kan virke som at snøen er mer stabil nå enn den var tidligere i uka. Det var også lite skredaktivitet lørdag, sammenliknet med tidligere i uka.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Ustabile skavler.

Ferske skred Ett glideskred. Ellers oberverte vi et par nedfall fra skavler (små biter), uten at dette dro med seg noe snø i henget under.

Skredaktivitet

18. mai. 12-18 Glideskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Over 1100 moh Observerte ett lite glideskred (sannsynligvis). Lite volum, men pga. bratte skrenter rundt Indre Trollbotnen, ble utløpet forholdsvis langt.

ObsID: 195033

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.05.2019 kl. 07:05

1055 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Viser nordaustvendt
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Viser aust/ nordaustvendt

Notater

ObsID: 194937

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.05.2019 kl. 06:43

1127 moh

torolav@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 6 °C 0 m/s 10% skyer Flott vårdag

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Klarvær og nedkjøling av snødekke i natt. God drenering. Snøen er vorte grovkorna her

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 1000 moh Sol og varme vil mjuke opp utpå dagen. Lite truleg med særleg meir aktivitet naturleg utløyst.

Skredfarevurdering

1 Liten Ny natt med klårvær og nedkjøling har satt fart på omdanning til grovkorna og ikkje teikn til finkorna her på dette punktet. Kanskje litt av det på dei høgaste toppane i skygge. God drenering i snødekke no. Snøgrense/ skiføre frå omlag 1000. Mulig med enkelte skavlbrudd og laussnøskred i bratt aust og nord. Sør og vest har for lite snø til skredaktivitet. Fortsatt nok snø og fint skiføre i høgda. Snøsmelting og omdanning til grovkorna til topps. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 194936

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.05.2019 kl. 15:50

1128 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot vest

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Den finkorna snøen er blitt våt og utgjer eit lite skredproblem

Skredfarevurdering

1 Liten Det er omsider vorte varme her, og den finkorna snøen frå sist snøfall vil utgjere eit problem nokre dagar. På denne høgda 12-1300 er den blitt våt og i bratt terreng ser det ut for at det har lausna litt idag (eller seint igår). Det er god drenering i den gamle snøen så smeltevatnet går lett gjennom. Snøgrensa går omlag ved skoggrensa, og det stedvis fint skiføre, sjøl om det er litt vassmetta akkurat no. Truleg betring på skiføre i løpet av eit par dagar. Det er fuktig og vått til fjelltopphøgde i regionen. Gradvis overgang til grovkorna snø, og det fjerde førefallet for året er igang Varslet faregrad er riktig Passer fint for regionen da det er meir nysnø lenger ut

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1200 moh Såg nokre oppover Drivdalen

ObsID: 194718

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.05.2019 kl. 15:10

1141 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Drivdalen med skiheisene i Oppdal bak
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot nv

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s 10% skyer Fin vårdag

ObsID: 194717

Trollheimen / SURNADAL

Snø

15.05.2019 kl. 12:13

1030 moh

Gunne Haaland (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Tatt i NØ heng på 1050 moh. Spaden står på gammelt snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Foldsjøen(450 moh) til høgre i bilde. Skiføre fra ca. 5-600 moh i denne delen av regionen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Tatt mot vest. Noen våte løssnøskred i N og Ø heng, men for langt unna til å se godt på bilde

Tester

ECTX God

Vær

Ikke nedbør 8 °C 1 m/s fra SØ ↖

Snødekke

Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Over 900 ligger det ca. 70 cm finkornet snø over gammelt snødekke. Våt helt ned til gammelt snødekke på 1050Moh. Gode bindinger.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur til ca. 1100 moh. God oversikt til mange heng i sektoren V-N-Ø opp til 1700 moh. Ikke innsyn til S- heng. Noen str 2 løssnøskred over 1100 moh i N og Ø heng. Trolig gått i dag. Ligger ca. 70 cm finkornet våt snø over gammelt snødekke i denne delen av regionen.stabil og Ingen tydelige lagdelinger. Trolig fuktig helt til topps. Over 900 moh er det det nå like mye snø som før varmeperioden i april. Skiføre fra ca. 5-600 moh. Riktig med faregrad 2 i dag Nå som varmen vedvarer vil nok faregraden tendere ned mot 1 relativt raskt Varslet faregrad er riktig Fint! Men fokksnøproblemet forsvinner nok i løpet av dagen

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser noen str 2 løssnøskred i N og Ø heng over 11-1200 moh. Trolig gått i dag, men kan også ha gått i går

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø. Over 1100 moh Flere løssnøskred både str 1 og 2 i N og Ø over 1100 moh Trolig gått i løpet av dagen, men en mulighet at noen også kunne ha gått i går

ObsID: 194710

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org