Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 17.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Faren for våte skred aukar når temperaturen er på sitt høgaste. Ver merksam når du krysser utløp under bratte fjellsider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Plussgrader til fjelltopphøgde fører til at det er våte laussnøskred som er skredproblemet. Om snødekket vert vått nok til å bli ustabilt kjem an på temperatur og om sola tek. Problema er venta å vere størst høgt til fjells der snøen ikkje er smelteomdanna. Der snøen allereie er omdanna, er faregraden lågare. Eventuell nattefrost verkar stabiliserande.
Det har kome mykje snø i mai, og over 1000 moh ligg det opptil 1 m snø som er i ferd med å verte smelteomdanna. Under maisnøen ligg den eldre omdanna vintersnøen utan lagdeling og med god evne til å drenere smeltevatn. Under tregrensa forsvinn nysnøen fort, og det er berre sporadisk skiføre.
Det er observert mange str.1 og str. 2 våte laussnøskred dei siste dagane
Torsdag har ingen målestasjonar i regionen registrert minusgrader sist natt, men det har vore klårvêr og utstråling frå snøoverflata.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
0 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
2 °C til 10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh.
Klarvær.
Noe mer skyet natt til fredag.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.05.2019 kl. 15:50

1128 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot vest

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Den finkorna snøen er blitt våt og utgjer eit lite skredproblem

Skredfarevurdering

1 Liten Det er omsider vorte varme her, og den finkorna snøen frå sist snøfall vil utgjere eit problem nokre dagar. På denne høgda 12-1300 er den blitt våt og i bratt terreng ser det ut for at det har lausna litt idag (eller seint igår). Det er god drenering i den gamle snøen så smeltevatnet går lett gjennom. Snøgrensa går omlag ved skoggrensa, og det stedvis fint skiføre, sjøl om det er litt vassmetta akkurat no. Truleg betring på skiføre i løpet av eit par dagar. Det er fuktig og vått til fjelltopphøgde i regionen. Gradvis overgang til grovkorna snø, og det fjerde førefallet for året er igang Varslet faregrad er riktig Passer fint for regionen da det er meir nysnø lenger ut

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1200 moh Såg nokre oppover Drivdalen

Notater

ObsID: 194718

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.05.2019 kl. 15:10

1141 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Drivdalen med skiheisene i Oppdal bak
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot nv

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s 10% skyer Fin vårdag

ObsID: 194717

Trollheimen / SURNADAL

Snø

15.05.2019 kl. 12:13

1030 moh

Gunne Haaland (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Tatt i NØ heng på 1050 moh. Spaden står på gammelt snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Foldsjøen(450 moh) til høgre i bilde. Skiføre fra ca. 5-600 moh i denne delen av regionen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Tatt mot vest. Noen våte løssnøskred i N og Ø heng, men for langt unna til å se godt på bilde

Tester

ECTX God

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser noen str 2 løssnøskred i N og Ø heng over 11-1200 moh. Trolig gått i dag, men kan også ha gått i går

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Snødekke

Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Over 900 ligger det ca. 70 cm finkornet snø over gammelt snødekke. Våt helt ned til gammelt snødekke på 1050Moh. Gode bindinger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur til ca. 1100 moh. God oversikt til mange heng i sektoren V-N-Ø opp til 1700 moh. Ikke innsyn til S- heng. Noen str 2 løssnøskred over 1100 moh i N og Ø heng. Trolig gått i dag. Ligger ca. 70 cm finkornet våt snø over gammelt snødekke i denne delen av regionen.stabil og Ingen tydelige lagdelinger. Trolig fuktig helt til topps. Over 900 moh er det det nå like mye snø som før varmeperioden i april. Skiføre fra ca. 5-600 moh. Riktig med faregrad 2 i dag Nå som varmen vedvarer vil nok faregraden tendere ned mot 1 relativt raskt Varslet faregrad er riktig Fint! Men fokksnøproblemet forsvinner nok i løpet av dagen

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø. Over 1100 moh Flere løssnøskred både str 1 og 2 i N og Ø over 1100 moh Trolig gått i løpet av dagen, men en mulighet at noen også kunne ha gått i går

Vær

Ikke nedbør 8 °C 1 m/s fra SØ ↖

ObsID: 194710

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org