Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 16.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Faren for naturleg utløste skred aukar utover dagen når snøen blir våt. Ver merksam når du krysser utløp under bratte fjellsider.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Plussgrader omtrent til fjelltopphøgde fører til at det er våte laussnøskred som er skredproblemet. Om snødekket vert vått nok til å bli ustabilt kjem an på temperatur og om sola tek. Problema er venta å vere størst høgt til fjells der snøen vert våt for første gong. Der snøen allereie er omdanna er faregraden lågare. Eventuell nattefrost er stabiliserande.
Det har kome mykje snø i mai, og over 1000 moh ligg det framleis opptil 1 m snø som ikkje er smelteomdanna. I høgfjellet vart det danna fokksnøflak sist helg som no er i ferd med å bli våte. Under maisnøen ligg den eldre omdanna vintersnøen utan lagdeling. Under tregrensa er det lite såle, men nysnøen gjer at det er skiføre frå ca. 500 moh. Der er det opne bekkar og framstikkande stein.
Det er observert mange str.1 og str. 2 våte laussnøskred onsdag, flest i N og Ø.
På Storhornet målestasjon i Oppdal (1550 moh) er det onsdag føremiddag +4 °C.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Kjølig først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
0 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.05.2019 kl. 15:50

1128 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot vest

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Det er omsider vorte varme her, og den finkorna snøen frå sist snøfall vil utgjere eit problem nokre dagar. På denne høgda 12-1300 er den blitt våt og i bratt terreng ser det ut for at det har lausna litt idag (eller seint igår). Det er god drenering i den gamle snøen så smeltevatnet går lett gjennom. Snøgrensa går omlag ved skoggrensa, og det stedvis fint skiføre, sjøl om det er litt vassmetta akkurat no. Truleg betring på skiføre i løpet av eit par dagar. Det er fuktig og vått til fjelltopphøgde i regionen. Gradvis overgang til grovkorna snø, og det fjerde førefallet for året er igang Varslet faregrad er riktig Passer fint for regionen da det er meir nysnø lenger ut

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Den finkorna snøen er blitt våt og utgjer eit lite skredproblem

Notater

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1200 moh Såg nokre oppover Drivdalen

ObsID: 194718

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.05.2019 kl. 15:10

1141 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Drivdalen med skiheisene i Oppdal bak
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot nv

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s 10% skyer Fin vårdag

ObsID: 194717

Trollheimen / SURNADAL

Snø

15.05.2019 kl. 12:13

1030 moh

Gunne Haaland (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Tatt i NØ heng på 1050 moh. Spaden står på gammelt snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Foldsjøen(450 moh) til høgre i bilde. Skiføre fra ca. 5-600 moh i denne delen av regionen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Tatt mot vest. Noen våte løssnøskred i N og Ø heng, men for langt unna til å se godt på bilde

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser noen str 2 løssnøskred i N og Ø heng over 11-1200 moh. Trolig gått i dag, men kan også ha gått i går

Snødekke

Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Over 900 ligger det ca. 70 cm finkornet snø over gammelt snødekke. Våt helt ned til gammelt snødekke på 1050Moh. Gode bindinger.

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur til ca. 1100 moh. God oversikt til mange heng i sektoren V-N-Ø opp til 1700 moh. Ikke innsyn til S- heng. Noen str 2 løssnøskred over 1100 moh i N og Ø heng. Trolig gått i dag. Ligger ca. 70 cm finkornet våt snø over gammelt snødekke i denne delen av regionen.stabil og Ingen tydelige lagdelinger. Trolig fuktig helt til topps. Over 900 moh er det det nå like mye snø som før varmeperioden i april. Skiføre fra ca. 5-600 moh. Riktig med faregrad 2 i dag Nå som varmen vedvarer vil nok faregraden tendere ned mot 1 relativt raskt Varslet faregrad er riktig Fint! Men fokksnøproblemet forsvinner nok i løpet av dagen

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Vær

Ikke nedbør 8 °C 1 m/s fra SØ ↖

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø. Over 1100 moh Flere løssnøskred både str 1 og 2 i N og Ø over 1100 moh Trolig gått i løpet av dagen, men en mulighet at noen også kunne ha gått i går

ObsID: 194710

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.05.2019 kl. 21:08

1253 moh

torolav@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø litt fokksnø frå inatt

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vinterforhold. Ikkje teikn til varme i nysnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøen har komme jamnt siste dagane, mindre her oppe enn lenger vest. Det er så kald luft at det er kun i bratt sørvendt at nysnøen får varmepåvirking. Fine skiforhold. Gode bindinger mot gml snø. Skredproblem ligg i nysnø. Her er kanskje 20-30 cm nysnø. Vesentlig meir lenger vest etter det eg kan sjå og veit om nedbørsmønsteret. Fokksnøproblem vedvarer, men gradvis synkande. Våt laussnø dersom varmare. Slik det er får ikkje varmen tak. Varslet faregrad er riktig Fint

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 1000 moh Små til middels store flak er mulig lenger vest i regionen

Vær

Ikke nedbør -3 °C 8 m/s fra NV ↘ 20% skyer Friskt vårvær

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 194564

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.05.2019 kl. 12:07

577 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps

Notater

ObsID: 194540

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.05.2019 kl. 12:05

524 moh

torolav@obskorps (*****)

Notater

Mot nø. Fortsatt skiføre i skiheisene i oppdal

ObsID: 194539

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.05.2019 kl. 11:00

579 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot sør

Vær

Snø 3 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Nysnø inatt, kaldt og vinterlig

ObsID: 194530

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org