Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 14.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren aukar i solsidene utover dagen når nysnøen blir fuktig. Ver forsiktig i bratte leområde med tørr nysnø i høgfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøen frå helga vil bli ustabil ved første oppbløyting når sola får tak. Då kan det gå fleire våte laussnøskred både naturleg og utløyst av skikøyrarar. Overgang til varmare vêr skjer gradvis og skredaktiviteten vil vere styrt av høgde og himmelretning. Det er venta at det er lite spenning i nysnøflaka i høgfjellet, men skikøyrarar kan likevel løyse ut flakskred i nokre få heng.
Det er framleis full vinter i fjellet med tørr snø og temperaturar under 0 °C. Laurdag og søndag kom det 15-30 cm nysnø kombinert med tidvis kraftig vind frå NV i fjellet. Tidlegare i mai kom det opp mot 1 m snø som var i ferd med å bli fuktig før helgas snøfall. Fleire stader er det skiføre frå 400 moh, men utan såle under tregrensa. Der er det opne bekkar og framstikkande stein.
Det finst lagdeling i snødekket i heng som ikkje er direkte solpåverka, men det er ingen indikasjonar på vedvarande svake lag som kan gje større skred.
Ved Innerdalen målestasjon (400 moh) i Sunndal var det 0 °C natt til måndag, og det ligg framleis snø på bakken.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-4 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen. Stigende temperatur.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.05.2019 kl. 21:08

1253 moh

torolav@obskorps (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 1000 moh Små til middels store flak er mulig lenger vest i regionen

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vinterforhold. Ikkje teikn til varme i nysnøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø litt fokksnø frå inatt

Vær

Ikke nedbør -3 °C 8 m/s fra NV ↘ 20% skyer Friskt vårvær

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøen har komme jamnt siste dagane, mindre her oppe enn lenger vest. Det er så kald luft at det er kun i bratt sørvendt at nysnøen får varmepåvirking. Fine skiforhold. Gode bindinger mot gml snø. Skredproblem ligg i nysnø. Her er kanskje 20-30 cm nysnø. Vesentlig meir lenger vest etter det eg kan sjå og veit om nedbørsmønsteret. Fokksnøproblem vedvarer, men gradvis synkande. Våt laussnø dersom varmare. Slik det er får ikkje varmen tak. Varslet faregrad er riktig Fint

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 194564

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.05.2019 kl. 12:07

577 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps

Notater

ObsID: 194540

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.05.2019 kl. 12:05

524 moh

torolav@obskorps (*****)

Notater

Mot nø. Fortsatt skiføre i skiheisene i oppdal

ObsID: 194539

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.05.2019 kl. 11:00

579 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot sør

Vær

Snø 3 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Nysnø inatt, kaldt og vinterlig

ObsID: 194530

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.05.2019 kl. 14:00

1269 moh

Bast - Trollheimen Skitouring (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bast - Trollheimen Skitouring
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bast - Trollheimen Skitouring

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Area: Generally in the mountains

Vær

15 m/s fra V → Lots of wind transport

ObsID: 194463

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org