Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 13.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren øker i solsidene utover dagen når nysnøen blir fuktig. Vær forsiktig i bratte leområder med tørr nysnø i høyfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøen som har kommet de siste dagene vil etterhvert stabilisere seg, men i høyfjellet, der snøen er tørrere, kan det fremdeles være lett å løse ut et og annet flak av vindtransportert snø. Det er vanskelig å løse ut skred i eldre fokksnøflak. Hovedskredproblemet på mandag vil likefullt være knyttet til stigende temperaturer og sol som vil gjøre nysnøen fuktig. Det kan ventes naturlig utløste våte løssnøskred i solvendt terreng.
I løpet av de siste dagene har det kommet 15-30 cm nysnø i fjellet med bygevær fra NV. Kombinert med vind har det dannet seg ustabile flak av vindtransportert snø i leområder over 700 moh. Nysnøgrensen kan ha gått så lavt som 500 moh. Under tregrensen er det lite eller ingen såle under den nye snøen og bekker og elver går åpne, og det er mye fremstikkende stein. Det er sjiktoverganger i den ferske fokksnøen.
I nordvendt terreng høyt til fjells finnes det eldre lagdelinger i det gamle snødekket, men ikke aktive kantkornlag som kan gi større skred.
Fredag gikk det flere små våte løssnøskred i områdene rundt Skjorta og Fløtatinden.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.05.2019 kl. 21:08

1253 moh

torolav@obskorps (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøen har komme jamnt siste dagane, mindre her oppe enn lenger vest. Det er så kald luft at det er kun i bratt sørvendt at nysnøen får varmepåvirking. Fine skiforhold. Gode bindinger mot gml snø. Skredproblem ligg i nysnø. Her er kanskje 20-30 cm nysnø. Vesentlig meir lenger vest etter det eg kan sjå og veit om nedbørsmønsteret. Fokksnøproblem vedvarer, men gradvis synkande. Våt laussnø dersom varmare. Slik det er får ikkje varmen tak. Varslet faregrad er riktig Fint

Faretegn

Fersk vindtransportert snø litt fokksnø frå inatt

Vær

Ikke nedbør -3 °C 8 m/s fra NV ↘ 20% skyer Friskt vårvær

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 1000 moh Små til middels store flak er mulig lenger vest i regionen

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vinterforhold. Ikkje teikn til varme i nysnøen

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 194564

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.05.2019 kl. 12:07

577 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps

Notater

ObsID: 194540

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.05.2019 kl. 12:05

524 moh

torolav@obskorps (*****)

Notater

Mot nø. Fortsatt skiføre i skiheisene i oppdal

ObsID: 194539

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.05.2019 kl. 11:00

579 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot sør

Vær

Snø 3 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Nysnø inatt, kaldt og vinterlig

ObsID: 194530

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.05.2019 kl. 14:00

1269 moh

Bast - Trollheimen Skitouring (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bast - Trollheimen Skitouring
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bast - Trollheimen Skitouring

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Area: Generally in the mountains

Vær

15 m/s fra V → Lots of wind transport

ObsID: 194463

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

10.05.2019 kl. 10:51

1005 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblem idag er opphopning av vatn i den finkorna snøen frå forrige vekes store snøfall ,under 1300m. Over 1300m er det ikkje særlig med skredproblem i fokksnøen som er vorte seig og fast med gode bindingar. God binding mot gml snø. Første skredsyklus pga varmen gikk igår torsdag fra ca under 1100, så mindre aktivitet idag. Gradvis overgang til grovkorna snø, og opphopning av vatn i snø så lenge det er ein skya værtype og varmegrader. Dersom snø i høgda vil det bli gode bindingar da det var varmegrader til topps idag. Varslet faregrad er riktig Fint!

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) overskya og varme vil bygge opp vassmengda i snødekke

Vær

5 °C 8 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Varm vind frå sø, fuktig finkorna snø, Litt våte laussnøskred , forventer meir av det utover dagen

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1300 moh Bygger seg opp med vatn i snø under 1300. Over 1300 er snø finkorna og ganske kald. Spenningslaus, seig og fast. Gode bindingar mot gml.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Det er fuktig fast finkorna over 1300, men fortsatt ikkje sug i snøen. Fuktig/vått finkorna under 1300, med sug.

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Under 1300 moh Truleg gikk det meir utover ettermiddag

ObsID: 194270

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org