Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 23.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperatur og fravær av nattefrost ventes å gi dypere oppvarming i snødekket enn tidligere. Vann i snøen vil kunne hope seg opp over skarelag eller i lag med finkornet snø og gi økende fare for våte skred utover dagen. Disse kan løsne både som flakskred og løssnøskred alt etter om snøen er bunden eller ikke. Vær spesielt oppmerksom på at varmen kan påvirke gamle, svake lag av kantkorn, spesielt i N over 1000 moh. Dyp varme i snødekket vil også øke faren for skavlbrudd og glideskred der snøen ligger mot glatt underlag. Vær også oppmerksom på faren for skavlbrudd fra rygger, egger og topper.
Det har vært høye temperaturer de siste dagene med plussgrader til fjelltopphøyde og begrenset gjenfrysing om natten. Litt vind og tørr luft har tidvis bidratt til å ta opp fuktighet fra snødekket. I solsider er snøen generelt smelteomvandlet høyt i snødekket. I skyggesider og høyt til fjells er mye av snøen fortsatt finkornet og med lagdelinger, mange steder hard og myknes opp utover dagen med stigende temperatur. Det er lite eller ingen snø i lavlandet.
Høyt til fjells kan det fremdeles finnes svakt lag av kantkorn dypt i snødekket noen få steder (N over 1000 moh). Vær oppmerksom på dette når temperaturen stiger og snødekket blir gjennomvarmt i høyden.
Det ble registrert et glideskred ved Oppdal på fredag.
Observatør meldte mandag fra Oppdalsfjella om sammenhengende skiføre fra ca 700 moh, svært varmt og mye vann i snøen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
1 °C til 8 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-1 °C til 7 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.04.2019 kl. 12:22

1276 moh

torolav@obskorps (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Skavlbrot, våte skred og glideskred er i ferd med å bli aktuelt igjen no. Første ordentlig varme dag med våtare snødekke/ opphopning etter skya igår. Tørr luft og litt vind hjelper på her, men i solvendte botner kan det bli skredaktivitet idag/ hovudsakleg laussnø. Vanskelig å sei, men truleg vil ikkje skavlbrot være aktuelt på dei høgaste toppane, men meir frå snøgrensa til ca 12-1500moh. Det er samanhengande skiføre frå ca 700 her i Oppdal. I skyggevendt kan det bli opphopning av vatn over lag no, da det her er finkorna heilt opp i snødekke. Skyfritt hjelper på utlufting, men i tvil om korleis det vil oppføre seg i skyggendte heng i høgda med denne varmen. Truleg kortvarig fg 2 i ettermiddag. Varierande i dagane som kjem no da det truleg vil bli våtare snø og delvis opphopning av vatn. Skyfritt eller ikkje vil nok ha mykje å seie no for utviklinga Varslet faregrad er riktig Bra!

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Gjennom dagen er det forhold for våte skred. Skavlbrot og glideskred er vorte meir aktuelt no

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Det er fast og fint der snødekke er tjukt, men inn mot barrabber tråkker ein gjennom. Fortsatt finkorna i høgda i skyggevendt under øverste skaren. I solvendt er det stort sett grovkorna tvers gjennom på denne høgda.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s Vinden kjøler litt ned

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er meir vatn i snøen no etter ein periode med skya igår, og svært varmt men skyfritt idag.

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikkje noko her, men truleg aktivitet i regionen idag

ObsID: 192240

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.04.2019 kl. 08:00

1273 moh

torolav@obskorps (*****)

Skredfarevurdering

1 Liten Det er ikkje skredproblem her gjennom dagen. Det er kaldt snødekke om natta, og lite opphopning av vatn i snødekke om dagen. Snødekket er fast og nedsunket og lite lagdeling. Omdanning til grovkorna går sakte ned gjennom dekket, men det er fortsatt finkorna ca 50-70 cm nede i dekket i solsider i høgda, og i skygge er det finkorna med litt skare på topp. Ikkje særlig mykje kantkorndanning høgt i snødekke i skygge. Blir truleg utlikna av varmegrader i luft gjennom dagen. Forholdsvis lite vassføring i bekker gjennom dagen tyder på jevn avsmelting og at mykje av fukta går til luft. Har ikkje sett særlig aktivitet av våte skred siste dagar. Ikkje skavlknekk her i området. Må nedbør til for å endre særlig. Litt våte skred i bratt solvendt utpå dagen, ellers uendra. Neppe forhold for skavlknekk i dag her i området, må bli meir varme og fukt om natta først. Varslet faregrad er riktig Fint!

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Skare Tørr Gjenfrosset snødekke. Ikkje fukt i snødekke. Små bekker. Mesteparten av smeltinga gjennom dagen går til luft

Vær

Ikke nedbør 1 °C 0 m/s Kald, klar og tørr luft. -4 grader på snøoverflate

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191939

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.