Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigande temperatur vil svekke bindingar i snødekket og ein kan forvente fleire våte laussnøskred i alle himmelretningar, spesielt i sørvendte fjellsider. Glideskred kan førekomme på bratte og glatte fjellsider. Hald avstand om det er glidesprekkar. Ver merksam på faren for skavlbrot på toppar og ryggar.
Snødekket er generelt kaldt og igjenfryst. Tørr luft, stor utstråling nattestid og kulde har gitt lite fuktigheit i snødekket. I bratte sørvendte fjellsider har sola fått litt tak, men kun øvst i snødekket. I skyggevendt terreng over 900 moh finn ein framleis finkorna snø, enkelte stadar òg under skaren i høgda.
Det har lokalt vore observert noko kantkornutvikling høgt i snødekket grunna låga nattetemperaturar, men påvirkar skredfaren i liten grad. Det finst òg kantkorn djupare i snødekket høgt til fjells.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-5 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokal nattefrost. Skyet fra om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.04.2019 kl. 15:16

1586 moh

torolav@obskorps (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191761

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.04.2019 kl. 11:56

1204 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 10% skyer Litt slørskyer på veg idag. Varmt i sola. Tørr luft.

Skredproblem

Ubunden snø Ikkje skredproblem her idag.

Skredfarevurdering

1 Liten Snøen er kald og gjenfrosset i skygge, og oppmjuka, men ikkje råtten i solvendt. Heller ikkje seint i ettermiddag. Tørr luft gjer at snøen har lite fukt. I skyggevendt i høgda er det fortsatt finkorna, og på dei høgaste toppane i skygge er det tendenser til lausere kantkornlag på topp i snødekke. Ikkje overfrlaterim å sjå. Plussgrader til topps idag, men fuktigheten i snøen går til luft og lite/ikkje opphopning av vatn i snø. Ikkje kritiske lag å sjå i snødekke. Ikkje lag som er kritisk dersom sterk varme og overskya i dagane som kjem. Kanskej litt laussnøskred i bratt solvendt, men ikkje våte flak såvidt eg kan sjå Varslet faregrad er for høy det er ikkje opphopning av fukt i snødekke.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Fint oppmjuka snø i solvendt. Ikkje råtten. Hard og gjenfrosset i skygge.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 lagdelinger observert Profilen er frå søraustvendt heng, og reperesenterer godt. Det er ikkje svake lag her som er kritiske ved varme dagar og manglande nattefrost. For meir skyggevendte heng er det omtrent samme oppbygging, men smelteomvandlinga er ikkje komme så djupt.

ObsID: 191703

Trollheimen / SURNADAL

Snø

18.04.2019 kl. 11:30

1049 moh

MIR (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MIR Kommentar:  Små løssnøskred fra Tverråbotnfjellet

Vær

Ikke nedbør Sol med noen høye spredte skyer

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Løssnøskred både mot vest fra Tverråbotnfjellet (vest) og fra østre tydalsnebba(mot øst). Det mot vest så ganske ferskt ut og antar at det gikk i går ettermiddag når kveldssolen traff fjellsiden. Ellers lav skredfare.

ObsID: 191770

Trollheimen / SURNADAL

Snø

18.04.2019 kl. 10:31

799 moh

Simone (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Simone Kommentar:  Frozen snow in the morning. No danger observed. Light wind

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191671

Trollheimen / Oppdal

Snø

17.04.2019 kl. 11:45

1204 moh

torolav@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra S ↑ -5 grader på snøoverflata

Skredfarevurdering

1 Liten Familiedag på Hornet. Snødekket er kaldt og gjenfrosset. Ikkje skredproblem av betydning her. Har heller ikkje sett skredproblem i det siste pga kulden og den tørre lufta. Ligg fortsatt litt finkorna snø på skaren i skygge og gir godt skiføre. Solinnstråling gjør akkurat nok til å gi mjukt skiføre i bratt solvendt (men litt for tidlig enno), men ikkje nok varme til skredproblem foreløpig. Det er litt varmare idag enn tidlegare dagar, så kanskje eit og anna våte laussnøskred seint i ettermiddag. Fortsatt finkorna i skyggevendt i høgda, ned til 900moh og finkorna under skare i solvendt i høgda. Det er stor utstråling, og litt rim i skyggevendt. Tørr luft, så ikkje svært mykje rim, og kun i skyggevendt. Ikkje fokksnøproblem. Temperaturforskjeller høgt i snødekket, men det er ikkje kantkornomdanning av betydning. Har trudd det skal gi meir omdanning no med dei forholda som har vore, men altså ikkje. Kan være for lite fukt tilgjengeleg i snødekke. Må værendring til for å endre. Varslet faregrad er riktig Fint

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191543

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.04.2019 kl. 16:28

1517 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-2 °C 0 m/s -6 på snøoverflate i skygge

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er kaldt og gjenfrosset. Ikkje skredproblem av betydning her. Har heller ikkje sett skredproblem i det siste pga kulden og den tørre lufta. Litt nysnø sist veke ligg fortsatt på skaren i skygge og gir godt skiføre. Solinnstråling gjør akkurat nok til å gi mjukt skiføre i bratt solvendt, men ikkje nok varme til skredproblem. Omdanning til grovkorna snø står nærmest i ro i høgda. Fortsatt finkorna i skyggevendt i høgda, ned til 8-900moh og finkorna under skare i solvendt i høgda. Det er stor utstråling, og litt rim i skyggevendt. Tørr luft, så ikkje svært mykje rim, og kun i skyggevendt. Ikkje fokksnøproblem. Kantkornomdanning høgt i snødekke no, men det har fortsatt ikkje endra snødekket sida sist (fredag), det er kanskje for lite fukt tilgjengeleg. Følhe med på kantkorn og rim før neste snøfall. Må værendring til for å endre. Varslet faregrad er riktig Bra!

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 lagdelinger observert

ObsID: 191325
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.