Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 26.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske nysnøflak. Våte løssnøskred er hovedproblemet under mildværsgrensa, faren øker først når temperaturen stiger.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøflak som dannes mandag og tirsdag vil være lette å påvirke av en skiløper, men det er ikke ventet nok nysnø til å gi store ustabile flak slik at skredfaren øker. Når temperaturen stiger blir våte skred problemet under mildværsgrensa og skred vil kunne løsne naturlig i alle himmelretninger. Husk også at det kan ligger vedvarende svake lag høyt til fjells om kan påvirkes i noen få heng. Skredfaren er høyest nord og vest i regionen som har fått mest nysnø i helga.
Snøoverflata varierer etter vind og nysnø i helga. På rygger og topper er overflata hard med fokksnø eller skare, mens mye av snøen som kom søndag ligger løs og ubunden. Det gamle snødekket ble påvirket av mildvær opp til ca 1500 moh fredag, men sannsynligvis ikke nok til at snødekket ble smelteomdanna. Snødekket er ellers preget av at sola har påvirket fjellsider mot S, mens det i Ø ligger tykke ansamlinger med fokksnø. Det er tynt snødekke i skogen.
Det har vært godt utviklede kantkornlag over 900 moh før mildværet, hovedsakelig i tilknytning til skarelag. Problemet ventes å få mindre utbredelse nå, men kan stedvis fortsatt utgjøre et problem.
Det er observert ett str. 2-3 flakskred ved Kråkvasstindane i Oppdal søndag.
Mandag morgen er det kald og klart og tilnærmet vindstille. Fra Storlidalen meldes det om 5 cm nysnø i tynne flak mandag. Det er store variasjoner fra Oppdalsområdet som fikk solpåvirkning og stabilisering søndag til de ytre strøkene som fikk nysnø gjennom søndagen.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra nord., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense til havnivå utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 8 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Stigende temperatur til kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

25.03.2019 kl. 14:11

1079 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Små ferske flak frå nysnøen i natt. Føyker lett her no

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig varme på nysnøen igår søndag, heilt til topps. Tok spenning ut av denne og stabiliserte. Kaldere igår ettermiddag, litt utstrålin i går kvel gav smelte/frys- skare. Litt nysnø inatt som ikkje er eit skredproblem her, men som kan være det bak store henteområder og høgare op ved meir vind. Gode bindingar mot smelte/frys- skaren som er seig og fuktig etter varmen. Lite aktuelt med kantkornproblem med varmen som har vært. Solvendte skråninger blir raskt oppvarma og stabilisert no, i skygge er snøen kaldare. Stabiliserande tendens i gml og ny snø. Må nedbør til for å auke tendensen Varslet faregrad er riktig Svak fg 2 og meir mot 1 her i distriktet. Truleg større flak lenger vest. God skildring av forholda

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra V → 80% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Det er for lite nysnømengde her i området til at det utgjer eit problem, men bak store henteområder og høgare til fjells med meir vind kan flaka komme opp i str 2. Gunstig underlag og gunstig temp

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt fuktig i solvendte heng. Sola gjør jobben sjølv om det er skyer

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 lagdelinger observert Ikkje kantkorn her

ObsID: 188115

Trollheimen / Oppdal

Snø

24.03.2019 kl. 12:28

1328 moh

TorsteinSve (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TorsteinSve Kommentar:  Utløpssonen

Skredhendelse

24. mar 09:01 (+01:00) Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1362 moh

ObsID: 187908

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

24.03.2019 kl. 10:03

171 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør 1 °C 1 m/s fra V → 25% skyer

Snødekke

32 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

ObsID: 187865
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.