Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 25.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vinden dreier i løpet av dagen.Vær forsiktig i leområder hvor det dannes nysnøflak.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøflakene fra søndag stabiliseres gradvis og faregraden synker. Men ny vindøkning og nedbør fra NV utover kvelden ventes igjen å gi nysnøflak som er lette å påvirke av en skiløper. Med lavere temperaturer kan nysnøflak dannes helt ned mot tregrensa. Skredfaren øker raskt igjen der vinden er sterk nok til å danne flak.
Snøoverflata er preget av nysnø og vind lørdag og det ventes at overflata består av hard fokksnø eller gammel skare i høyfjellet. I skjermede formasjoner er nysnøen mindre vindpåvirket. Det gamle snødekket ble påvirket av mildvær opp til ca 1500 moh fredag, men sannsynligvis ikke nok til at snødekket ble smelteomdanna. Snødekket er ellers preget av at sola har påvirket fjellsider mot S, mens det i Ø ligger tykke ansamlinger med fokksnø. Det er tynt snødekke i skogen.
Det har vært godt utviklede kantkornlag over 900 moh før mildværet, hovedsakelig i tilknytning til skarelag. Problemet ventes å få mindre utbredelse nå, men kan stedvis fortsatt utgjøre et problem.
Det er observert ett str. 2-3 flakskred ved Kråvasstindane i Oppdal søndag.
Søndag blåser det liten kuling på Storhornet ved Oppdal (1550 moh). Det har kommet mest nysnø helt nord i regionen, opptil 20 cm.
12 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.
Mest nedbør i ytre deler. Litt varierende snøgrense gjennom dagen. Vil ligge mellom 300-500 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra nord., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense til havnivå utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

25.03.2019 kl. 14:11

1079 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt fuktig i solvendte heng. Sola gjør jobben sjølv om det er skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Små ferske flak frå nysnøen i natt. Føyker lett her no

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig varme på nysnøen igår søndag, heilt til topps. Tok spenning ut av denne og stabiliserte. Kaldere igår ettermiddag, litt utstrålin i går kvel gav smelte/frys- skare. Litt nysnø inatt som ikkje er eit skredproblem her, men som kan være det bak store henteområder og høgare op ved meir vind. Gode bindingar mot smelte/frys- skaren som er seig og fuktig etter varmen. Lite aktuelt med kantkornproblem med varmen som har vært. Solvendte skråninger blir raskt oppvarma og stabilisert no, i skygge er snøen kaldare. Stabiliserande tendens i gml og ny snø. Må nedbør til for å auke tendensen Varslet faregrad er riktig Svak fg 2 og meir mot 1 her i distriktet. Truleg større flak lenger vest. God skildring av forholda

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra V → 80% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Det er for lite nysnømengde her i området til at det utgjer eit problem, men bak store henteområder og høgare til fjells med meir vind kan flaka komme opp i str 2. Gunstig underlag og gunstig temp

Snøprofil

4 lagdelinger observert Ikkje kantkorn her

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 188115

Trollheimen / Oppdal

Snø

24.03.2019 kl. 12:28

1328 moh

TorsteinSve (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  TorsteinSve Kommentar:  Utløpssonen

Skredhendelse

24. mar 09:01 (+01:00) Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1362 moh

ObsID: 187908

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

24.03.2019 kl. 10:03

171 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

32 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

Vær

Ikke nedbør 1 °C 1 m/s fra V → 25% skyer

ObsID: 187865

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.03.2019 kl. 07:22

1230 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Det er finkorna hard over ca 1000, meir grovkorna hard under 1000

Faretegn

Ingen faretegn observert Utstråling igårkveld og natt. Hard snø til topps

Skredfarevurdering

2 Moderat Her er det lite/ ikkje snø å flytte på etter mildværet på påfølgande utstråling og kulde. På dette tidspunktet er FG låg her på dette fjellet. For regionen kanskje opp i ein låg FG2 på dette tidspunkt. Kantkorn er ikkje lenger eit problem her i denne delen av regionen sidan det er blitt fukta og innkapsla av harde bærande lag. Det må nedbør til for å endre situasjonen. Vind har ingenting å flytte på. Mildvær vil bidra til stabilisering Varslet faregrad er for høy Dersom det kjem meir nedbør enn meldt lenger vest kan det lokalt komme opp i fg 3

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra Ø ← 50% skyer Tynt slør no på morgon

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 1200 moh Vanskelig å løse ut noko her no, men i dei høgaste områda i svært bratt terreng kan det være mulig

Snøprofil

4 lagdelinger observert Solid base her no, delvis fukta ned i kantkornet som også har hardna til som lag. Ingen skredproblem her no

Skredaktivitet

21. mar. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1400 moh Ikkje lenger ferske, men viser skredaktiviteten i går natt til torsdag

ObsID: 187519
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.