Snøskredvarsel for Trollheimen lørdag 23.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vind og nysnø i fjellet. Skred kan løysast ut både naturleg og av skiløpar. Unngå leområde kor det samlar seg fersk fokksnø.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snø og kraftig vind vil føre til dannelse av nysnøflak, mest utsatt er heng mot NØ og Ø. I enkelte områder høyt til fjells kan de ferske nysnøflakene legge seg over vedvarende svake lag av kantkorn, dette kan gi store skred. Det er usikkert om vedvarende svake lag er bevart i høyden etter mildværet natt til torsdag og fredag, det er ikke tatt med som skredproblem nå.
Over midværsgrensa natt til torsdag er snøen vindpåvirka. Det er usikkert hvor høyt mildværet torsdag har påvirket snøoverflata.
Før mildværet var det vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket. Det er usikkerhet om i hvilken grad disse er bevart.
Det ble observert middels store tørre flakskred i bratte østvendte heng, tirsdag flere steder i regionen.
Tirsdag er det observert kantkornlag i snødekket, spesielt godt utviklet i sørlig sektor rundt skarelag.
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til liten storm fra sør om ettermiddagen.
-8 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Til kvelden synkende snøgrense til ca. 800-1000 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til liten storm fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Litt stigende snøgrense til kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.03.2019 kl. 07:22

1230 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

21. mar. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1400 moh Ikkje lenger ferske, men viser skredaktiviteten i går natt til torsdag

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra Ø ← 50% skyer Tynt slør no på morgon

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 1200 moh Vanskelig å løse ut noko her no, men i dei høgaste områda i svært bratt terreng kan det være mulig

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Det er finkorna hard over ca 1000, meir grovkorna hard under 1000

Skredfarevurdering

2 Moderat Her er det lite/ ikkje snø å flytte på etter mildværet på påfølgande utstråling og kulde. På dette tidspunktet er FG låg her på dette fjellet. For regionen kanskje opp i ein låg FG2 på dette tidspunkt. Kantkorn er ikkje lenger eit problem her i denne delen av regionen sidan det er blitt fukta og innkapsla av harde bærande lag. Det må nedbør til for å endre situasjonen. Vind har ingenting å flytte på. Mildvær vil bidra til stabilisering Varslet faregrad er for høy Dersom det kjem meir nedbør enn meldt lenger vest kan det lokalt komme opp i fg 3

Faretegn

Ingen faretegn observert Utstråling igårkveld og natt. Hard snø til topps

Snøprofil

4 lagdelinger observert Solid base her no, delvis fukta ned i kantkornet som også har hardna til som lag. Ingen skredproblem her no

ObsID: 187519

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.03.2019 kl. 18:12

1264 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra NV ↘ 80% skyer Roa seg no etter ein del snøvær tidlegare

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 1000 moh Fokksnøflak mest framtredande her. Kantkornlaget er ikkje potent, det er for tjukt og lite glatt

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Tørt over ca 1100 - Gradvis kram og fuktig lenger ned

Skredfarevurdering

2 Moderat Ein god del nysnø og kraftig vind siste døgna, men det har vært gunstige temperaturar så det har stabilisert seg mykje. Kantkornet er ikkje eit skredproblem slik det er no, og med varmen som kjem så vil det nok bli fukta, utan at det skjer så mykje her i indre. Spenningar går ut, fokksnøen blir seig og vil truleg berre legge seg i ro når/ dersom meir mildvær/ regn. Kanskje vil det skje meir i kantkornet lenger mot kysten med meir nedbør som regn i natt. Over mildværsgrensa er det fokksnø, men som stabiliseres raskt. På kvelden onsdag er det klarvær og utstråling, som skjerper på og tørkar ut. Varslet faregrad er for høy Her i indre er fg for høg, men skildringa passar meget godt, og med meir nedbør lenger vest er det nok midt i blinken

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Moderate mengder ustabil fokksnø. Det stabiliseres raskt.

Snøprofil

5 lagdelinger observert

ObsID: 187311

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.03.2019 kl. 12:54

990 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  42-35 PP F M. 35-29 RG P M. 29-29 PP F M. 29-10 RG P D. 10- MF K D.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Bilder illustrerer typisk snødekke i vestlig sektor. Fokksnø over kantkornlaget som er 2-3 cm tykt. Her kollapset laget da jeg trampet en ekstra gang i snøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har vært bra sikt innimellom bygene, og har ikke sett skredaktivitet da.

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra V → 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ over 800 moh Skredproblemet skyldes snøen som kommer nå.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut Sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Har ikke funnet kantkornlaget i NØ terreng. Mulig at det kun er utviklet der sola står på og varmer opp snødekket.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det ligger snø stort sett over det hele. Det er ingen formasjoner eller eksposisjoner som er avblåst for øyeblikket.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kantkornlagene er det største problemet nå. Det nederste laget over gammelt snødekke er veldig potent. I observasjon 187256 slapp CT-blokka under frigravingen. Det er også flere lag i forbindelse med skarelag høyere i snødekket. Fokksnøen oppå kantkornlagene er imidlertid litt "død". Det virker ikke som det er mye spenninger og evne til bruddforplantning. Nysnøen som kommer nå gir også et nysnøflak-problem. Det virker som bindingene mellom fokksnølagene er relativt gode og at forplantningsevnen er lav. Faren er størst over skoggrensa der det er dannet flak, og spesielt der kantkornlagene ligger nedi snødekket. Det er viktig å ha kontroll på utbredelsen av disse når man er på tur. Mer nedbør med påfølgende temperaturstigning kan gi naturlig utløste skred. Dette er første gangen fokksnøen i terrenget vil oppleve varme, og da er risikoen større for at noe skjer. Varslet faregrad er riktig Skredproblem og faregrad er riktig, men kanskje ikke utbredelsen. Der jeg har gått i dag er kantkornlaget veldig potent på SV side av ryggen, mens det er fraværende på NØ-siden. Har lite grunnlag for å si at det gjelder over hele regionen, så det bør undersøkes nærmere.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har kommet over drønn i flere steder i SV- og V-vendte heng brattere enn 25 grader. Det kollapser i kantkornlag over gammelt snødekke. Har ikke drønnet i slakere terreng. Heller ikke NØ-vendte heng jeg har vært i.

Tester

CTM15@13cmQ2 Middels

CTM15@13cmQ2 Middels Brudd i sjikt mellom to fokksnølag. Prøvde også ECT uten å få bruddforplanting.

Notater

Snøprofil

5 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 187283

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.03.2019 kl. 11:51

841 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Blyant står i øvre kantkornlag, sagen står i nedre.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Opphold mellom bygene. Tatt mot SV.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Snøbyger siste døgn, men ikke særlig sterk vind. Bygene er veldig intensiv innimellom og gir svært nedsatt sikt.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

CTV@42cmQ1 Dårlig

CTV@42cmQ1 Dårlig Ved utgraving av blokk slipper den når den frigjøres i bakkant. Test i SV-heng på 840 moh. Like under skoggrensa.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 187256
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.