Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 20.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det vedvarende svake lag under nysnøen.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og nysnø fil føre til dannelse av ferske fokksnøflak i hovedsak i NØ-Ø-SØ, enkelte steder vil de legge seg over nedføykede vedvarende svake lag av kantkorn og rim.
Snøoverflaten er vindpåvirka over tregrensa. Snøen har vært fuktig opp til ca 5-600 moh. Sola har tatt godt i bratte fjellsider mot S og SV, i slike områder har det dannet seg et nytt skarelag.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket, mot gammelt smelteomvandlet og andre steder litt høyere i snødekket. Man kan finne kantkornlag i alle himmelretninger. Det kan finnes lokale områder med nedføyket overflaterim.
Det er observert middels store tørre flakskred i bratte østvendte heng ved Åbittind i Sunndal.
Mandag ble det meldt om en del snøfokk over skoggrensa i Oppdal, det ble også observert kantkorn i snødekket. Tirsdag er det observert kantkornlag i snødekket, spesielt godt utviklet i sørlig sektor rundt skarelag.
2 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden. Nedbør sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 12 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra vest.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.03.2019 kl. 18:12

1264 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Ein god del nysnø og kraftig vind siste døgna, men det har vært gunstige temperaturar så det har stabilisert seg mykje. Kantkornet er ikkje eit skredproblem slik det er no, og med varmen som kjem så vil det nok bli fukta, utan at det skjer så mykje her i indre. Spenningar går ut, fokksnøen blir seig og vil truleg berre legge seg i ro når/ dersom meir mildvær/ regn. Kanskje vil det skje meir i kantkornet lenger mot kysten med meir nedbør som regn i natt. Over mildværsgrensa er det fokksnø, men som stabiliseres raskt. På kvelden onsdag er det klarvær og utstråling, som skjerper på og tørkar ut. Varslet faregrad er for høy Her i indre er fg for høg, men skildringa passar meget godt, og med meir nedbør lenger vest er det nok midt i blinken

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra NV ↘ 80% skyer Roa seg no etter ein del snøvær tidlegare

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 1000 moh Fokksnøflak mest framtredande her. Kantkornlaget er ikkje potent, det er for tjukt og lite glatt

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Moderate mengder ustabil fokksnø. Det stabiliseres raskt.

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr Tørt over ca 1100 - Gradvis kram og fuktig lenger ned

Snøprofil

5 lagdelinger observert

ObsID: 187311

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.03.2019 kl. 12:54

990 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  42-35 PP F M. 35-29 RG P M. 29-29 PP F M. 29-10 RG P D. 10- MF K D.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Bilder illustrerer typisk snødekke i vestlig sektor. Fokksnø over kantkornlaget som er 2-3 cm tykt. Her kollapset laget da jeg trampet en ekstra gang i snøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kantkornlagene er det største problemet nå. Det nederste laget over gammelt snødekke er veldig potent. I observasjon 187256 slapp CT-blokka under frigravingen. Det er også flere lag i forbindelse med skarelag høyere i snødekket. Fokksnøen oppå kantkornlagene er imidlertid litt "død". Det virker ikke som det er mye spenninger og evne til bruddforplantning. Nysnøen som kommer nå gir også et nysnøflak-problem. Det virker som bindingene mellom fokksnølagene er relativt gode og at forplantningsevnen er lav. Faren er størst over skoggrensa der det er dannet flak, og spesielt der kantkornlagene ligger nedi snødekket. Det er viktig å ha kontroll på utbredelsen av disse når man er på tur. Mer nedbør med påfølgende temperaturstigning kan gi naturlig utløste skred. Dette er første gangen fokksnøen i terrenget vil oppleve varme, og da er risikoen større for at noe skjer. Varslet faregrad er riktig Skredproblem og faregrad er riktig, men kanskje ikke utbredelsen. Der jeg har gått i dag er kantkornlaget veldig potent på SV side av ryggen, mens det er fraværende på NØ-siden. Har lite grunnlag for å si at det gjelder over hele regionen, så det bør undersøkes nærmere.

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra V → 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ over 800 moh Skredproblemet skyldes snøen som kommer nå.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut Sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Har ikke funnet kantkornlaget i NØ terreng. Mulig at det kun er utviklet der sola står på og varmer opp snødekket.

Notater

Tester

CTM15@13cmQ2 Middels

CTM15@13cmQ2 Middels Brudd i sjikt mellom to fokksnølag. Prøvde også ECT uten å få bruddforplanting.

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har vært bra sikt innimellom bygene, og har ikke sett skredaktivitet da.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har kommet over drønn i flere steder i SV- og V-vendte heng brattere enn 25 grader. Det kollapser i kantkornlag over gammelt snødekke. Har ikke drønnet i slakere terreng. Heller ikke NØ-vendte heng jeg har vært i.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det ligger snø stort sett over det hele. Det er ingen formasjoner eller eksposisjoner som er avblåst for øyeblikket.

Snøprofil

5 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 187283

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.03.2019 kl. 11:51

841 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Blyant står i øvre kantkornlag, sagen står i nedre.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Opphold mellom bygene. Tatt mot SV.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Snøbyger siste døgn, men ikke særlig sterk vind. Bygene er veldig intensiv innimellom og gir svært nedsatt sikt.

Tester

CTV@42cmQ1 Dårlig

CTV@42cmQ1 Dårlig Ved utgraving av blokk slipper den når den frigjøres i bakkant. Test i SV-heng på 840 moh. Like under skoggrensa.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snøprofil

6 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 187256

Trollheimen / SURNADAL

Snø

19.03.2019 kl. 12:55

981 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Skredet såvidt synlig i venstre kant av bildet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Vindpåvirket overflate
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Profil østlig 960 moh. Øverste strek: nedføyket nysnø(ECT12@20cm Q2). Nederste strek: kantkorn (fasetterte avrundede) (1-2 mm, 2 cm tykt lag) under 1f fokksnø og over p fokksnø. (CT15@43cm Q2). Fikk merkelig nok ikke brudd i dette laget på ECT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Obstur i hovedsaklig østlig sektorer. Vindpåvirket overflate over skogen. I skjermede formasjoner er snøen ubunden, altså er det noe snø tilgjengelig for vindtransport. Nysnøen vil stabilisere seg utover dagen. Hovedskredproblenet vil ligge i nedsbødd kantkorn. Stedvis finnes kantkorn mellom gml snødekke og fokksnø, andre steder som løsere lag i fokksnøen. Laget innad i fokksnøen virker vanskeligere å påvirke, fokksnøen er seig og uten særlig spenning. Flere steder er overflaten hard og bærende, noe som legger et lokk på problemet. Kantkornlaget i skoggrensen virker mer potent. Må forventes svekkende bindinger når mildværet kommer. Stor variasjon i snødekke vil sannsynligvis begrense skredstørrelse. Varslet faregrad er riktig Ligger på en 2 her nå. Men med forventet vind og temp økning er 3 riktig utover dagen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 2500 moh Det finnes svake lag av kantkorn i snødekket. Vanskelig å få oversikt. Observerte det i dag i både tynt og tykt snødekke. Virker mest potent i skoggrensen. Varierende tykkelse på laget vil begrense skredstørrelse.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ over 600 moh Nedføyket nysnø fra siste døgn. Virker imidlertid relativt stabilt. Stor variasjon. Gunstige temperaturer vil gi rask stabilisering av dette skredproblemet

Tester

ECTP15@20cmQ2 Brudd i kantkorn over smelteomvandlet gml snødekke

ECTN7@10cmQ3 Brudd i nedføyket nysnø

Skredaktivitet

19. mar. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 700 moh Så dette skredet på lang avstand. Antar det gikk da bygene sto på i går, i nedføyket nysnø. Bratt østlig heng.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk flere tydelige drønn da jeg gikk ut av skogen. Fra 700-800 moh. Tynt snødekke

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Ubunden snø i skogen. Over skogen er snødekket tydelig vindpåvirket. Overflatehardhet varierer fra 4f-p.

Snøprofil

5 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen Profil østlig 730 moh tynt snødekke. Akkurat her hvor jeg hadde mest drønn. Varierende tykkelse på kantkornlaget. ECTP15@20 cm Q2, propagerte bare halve blokka.

ObsID: 187083

Trollheimen / Oppdal

Snø

19.03.2019 kl. 11:45

931 moh

Vhoeston (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 3 markante drønn på et strekke på ca 100m

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 13 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 187075

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

19.03.2019 kl. 11:23

1051 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Lbt samme resultat
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Åbittind, mer nedføyka bruddkant til høyre
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Sørøstover mot Sunndalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil fra typisk sørvendt heng 20 grader helling.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er vindpåvirka i alle høyder og himmelretninger etter vind og nedbør i går. Fortsatt fin 4f snø i leheng. Nysnøflakene stabiliseres fort. Under nysnøflakene er snødekket svært varierende. I N og Ø gunstig lagdeling med gradvis hardere fokksnø. Opptil 120 cm over februarskaren. I sør er snødekket komplekst og delvis ustabilt med flere kantkornlag rund ulike skarelag. Selv om tester gir utslag virker lagene å være vanskelig å påvirke, muligens fordi flakene over er seige og raskt blir påvirka av sola. Det finnes kantkorn over gammel februarskare også i alle himmelretninger men laget er tykkt og ligger mange steder svært dypt. Ut fra det jeg har sett i dag er det kun noen få heng som kan gi skred med liten tilleggsbelastning, men flere med stor. Det er noe snø tilgjengelig for vind. Mildvær vil svekke bindinger. Mange ulike skredproblem. Noen få skred opp i 3, skal mye mildvær til for større skred Varslet faregrad er riktig Når vinden kommer beskriver varselet situasjonen godt

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3 m/s fra SØ ↖ Bare litt trekk innimellom, god lunk i sola. Økende vind og synlig fokk fra toppen da jeg kom ned

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkorn finnes i alle himmelretninger, men det er nok mye større sjangs for å løse ut skred i sv-sø heng

Tester

ECTP10@35cmQ2 Dårlig Brudd over solskare i kantkorn. Enda bedre utvikla kant under skaren. LBT i andre himmelretninger viste god stabilitet.

Skredaktivitet

19. mar. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ. Over 1300 moh Ser bare aktivitet i bratte ø heng. Sannsynligvis brudd i løs nedføyka snø i går

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vindpåvirka i alt terreng over skogen 1f-4f overflate

Snøprofil

7 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert Profil fra typisk sørvendt heng 20 grader helling.

ObsID: 187044

Trollheimen / SURNADAL

Snø

19.03.2019 kl. 10:02

460 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Martine@SVV

Vær

Ikke nedbør -3 °C 3 m/s fra SØ ↖ Kommet 10 cm nysnø siste døgn. Lett vind fra SØ

ObsID: 187018

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

18.03.2019 kl. 16:31

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Tatt fra varsom.no. Økende skredfare neste døgn: Skal snø utover dagen. I morgen blir det mildere temperatur og sol. .

Vær

Snø 1 °C Sunndalsøra (0moh) kl 16:31 Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 186931

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.03.2019 kl. 12:44

1292 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snø og hard vind, frå NA igår og NV i natt og idag. Det har lagt seg opp stort i le, og no under snøfallet er det ustabilt. Det drønner både i fokksnø og kantkornlag. Det er gunstig temperatur i snø og luft, men store mengder treng tid. Usikker kor mykje av kantkornet som blir påvirka, men skred kan bli ganske stort dersom overliggande fokksnø gir seg. Rask stabilisering i gunstig temperatyr, men store mngder treng tid Varslet faregrad er for lav Har nok komme meir snø her enn meldt, så faregrad er for lågt. Fraegrad vil raskt gå ned, truleg ila kvelden dersom det løyer

Vær

Snø -3 °C 12 m/s fra NV ↘ 80% skyer Føyker bra over skoggrensa

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Sjå profil. Drønn i dette laget, men det er tjukt og overliggande blyanthard fokksnø held godt att. Vanskelig å si, men den store pålagringa kan løyse ut dette og da kan flaka få stort omfang

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Over og i skoggrense

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Lite sikt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ca 30 cm nysnø i skjerma områder i skog. Dette ligg som store fokksnødyner i le

Drønn i snøen Drønn i fersk fokksnø

Snødekke

70 cm totalt Kraftig snøfokk 25 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Alt over skog er vindpåvirka. Fortsatt mjukt, men vil ganske raskt bli hardare med gunstige temperatur

Snøprofil

4 lagdelinger observert

ObsID: 186889

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

17.03.2019 kl. 14:04

506 moh

sindrejh (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

17. mar 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 25 cm høy og 20 m bred bruddkant I skogen Utløste en liten skavel i skogen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig En del snø og vind så akkurat nå økende skredfare. Lokalt ville nok jeg vurdert grad 3 i dag og i morgen.

Vær

Snø 7 m/s fra Ø ← 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lagres på godt nå.

ObsID: 186757
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.