Snøskredvarsel for Trollheimen lørdag 16.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er fremdeles vått og ustabilt. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred. Det kan finnes lommer av fersk fokksnø høgt til fjells.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt lavere temperatur vil stabilisere snødekket der våt snø fryser til og sannsynligheten for våte skred blir lavere enn foregående dager. Det kan forsatt gå enkelte våte skred, det er vanskelig å forutsi når vannet trenger ned til det vedvarende svake laget og/eller gjør flaket over mykt nok til at skred løsner. I høyfjellet hvor vil nedbøren komme som snø, det vil danne seg ferske fokksnøflak i leheng, mest utsatt er heng mot N-NØ-Ø, men skiftende vind vil føre til at flere himmelretninger kan bli utsatt.
Mildvær har påvirket snøoverflaten til ca 1200-1400 moh. På de høyeste toppene vil det ligge ustabile fokksnøflak i leområder.
I kalde perioder i januar var det kantkornutvikling i snødekket. Det har tidligere også blitt observert nedføyket overflaterim, spesielt i vindskjerma område og i området rundt skoggrensa. Disse lagene er trolig mer eller mindre nøytralisert etter noen dager med mildvær, men dette er ikke bekreftet.
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til sterk kuling fra sørvest om kvelden.
-2 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh natt til fredag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til bris fra nord om formiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.02.2019 kl. 09:40

1264 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Tynn myk fokksnø som legger seg til, stort sett ligger den ubunden i leformasjoner og ned mot skogen. Mengde snøfokk på 2 min på andre skia.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Ubunden snø, noen steder lett vindpåvirket over 4f fokksnøflak som nok er etter mandagens nordvest-innlasting, som igjen ligger på et tynt skarelag der det observeres rim. Her er snøen i topp mindre påvirket av mildværet, mens noen få meter lengre ned i lendet har det vært større fukttransport og refrysing.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Mye avblåst terreng og lite ubunden snø tilgjengelig.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Rim over skare på i underkant av 20 cm dybde, og både kantkorn og beger under et skarelag 10 cm over bakken. Nysnø fra i dag tidlig i toppen, ellers er snøpakken preget av mildværet langt ned med smelting og refrys og god stabilitet. Dette gjelder også til fjells på 1200 moh.

Vær

Sludd -4 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Plussgrader opp til 725 moh i dag tidlig, og der nedbøren kom som regn under dette og snø i høyden. Over 1000 moh er det tørrsnø, vind fra NV og det legger seg inn i sø heng. Nå kl 12.30 snør det også lett på 600 moh. 4,3 minus på 1200 m.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 725 moh Vindpakket hard Tørr Hovedsaklig hardnakket eldre fokksnø, tidvis skare. Snødd 5 cm i høyden siden i dag tidlig, snør fortsatt og blåser noe inn i SØ, S og Ø heng. Myke tynne og harmløse flak. Lett snøfokk i høyden. Snøfordelingen er ujevn i terrenget med mye avblåst på rygger og i hentesider mot vest. Snødybde varierer fra 20-30 cm til meteren på flater med ulik himmelretning med noe mer i lesider. Snødekket ned skogen er stort sett "råttent" under 700 moh ble erfart senere i dag, gjennomfuktet og liten bæreevne.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kjørte over Dovrefjell i natt med god lyssetting av fjellene, i 17 sekundmeter vind. Så ikke noe som helst snøfokk verken på fjellet eller ned Drivdalen, så det konkluderes med at det som fokker nå er det som har kommet i morgentimene.

Tester

ECTN29@20cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store Tør ikke si noe om utbredelse siden det er funnet dypt i snødekket på ett enkelt sted. Det ligger da også dypt og vil ved utbredelse kun være et problem der snødekket er betydelig tynnere. Flere skarelag og harde fokksnøflak over.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S mellom 2500 moh og 900 moh Tror ikke dette har stor utbredelse, har ikke funnet det som problem annet enn i denne hengretningen der det er blåst inn snø tidligere i uken på nordvesten. Lavere enn dette er også snøen mer påvirket av mildværet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye av den gamle snøen har vært påvirket av mildværet høyt opp den siste uken, og det virker til å være lite spenninger og forholdsvis god stabilitet. Kommer noe påfyll nå. Med viten om et rimlag som kan finnes flere steder, det er observert også i andre himmelretninger, og der dette nå er er relokalisert i samme hengretning som snøen blåser inn, kan jeg ikke annet enn å legge meg på FG2 for den delen av regionen jeg har kjennskap til. Varslet faregrad er riktig Noe variasjon på skredproblem, ellers stort sett sammenfallende.

ObsID: 181387

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

13.02.2019 kl. 10:21

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I henhold til varsom sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigende temperatur og regn.

ObsID: 180693

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org