Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 13.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Temperaturauke kan føre til våte snøskred under ca. 1100 moh. Stiv kuling frå SV og nedbør gir nysnøflak i høgfjellet. Vedvarande svake lag i snødekket.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ytterlegare temperaturauke gjer at skredproblemet våt snø flyttar seg enda litt oppover i fjellet, til om lag 1100 moh. Nedbørsmengdene er moderate, men ver likevel merksam på ferske nysnøflak som følge av stiv kuling og snø i høgfjellet. Det er også vedvarande svake lag i snøpakka. Der snøsmeltinga når ned til desse svake laga, eller der vinden legg ut store flak, kan ein ikkje utelukke større flakskred.
Etter langvarig kaldt og pent vêr i januar, har det vore meir vekslande mellom kaldt og mildt i februar. I helga og starten av veka kom det nytt påfyll av nysnø som ga fin og laus snø under tregrensa. På vindutsette stader som losider, fjelltoppar og -ryggar, er snøen hard eller heilt avblåst. Eldre fokksnøflak i fjellet er i hovudsak harde og berande. Det var i helga plussgrader opp til ca. 800 moh før temperaturen sank igjen i starten av denne veka.
I kalde periodar i januar var det kantkornutvikling i snødekket. Det er òg tidlegare observert nedføyka overflaterim som ein må vere merksam på spesielt i vindskjerma område og kring skoggrensa.
Det er ikkje meldt om ferske skred dei siste dagane, men sikta har vore dårleg.
Tysdag morgon vart det målt døgnnedbør på 10-15 mm i regionen. Det var framleis kuldegrader ned til om lag havnivå. På Reinsfjellet (994) i Gjemnes blas det laber bris frå V.
7 - 12 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

13.02.2019 kl. 10:21

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I henhold til varsom sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigende temperatur og regn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 180693

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

12.02.2019 kl. 12:23

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør -1 °C 1,5 m/s fra SV ↗ 90% skyer

Snødekke

92 cm totalt Ikke snøfokk 18 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 180523

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

12.02.2019 kl. 06:52

603 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye løs snø. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye snø og vind.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180447

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

11.02.2019 kl. 17:01

381 moh

Robert Ulfsnes (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk 28 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 180398

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

11.02.2019 kl. 13:07

179 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø -1 °C 5,5 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

82 cm totalt Moderat snøfokk 37 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 180349

Trollheimen / Oppdal

Snø

11.02.2019 kl. 12:19

772 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Ski som har stått parkert i 5 min
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Gamle snødekket under nysnøen sprekker opp.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  12-15 cm ubunden løssnø over eldre flak 1f fokksnø. Dette hviler på et lag av nedføyket nysnø (der jeg ikke har sett det så tykt andre steder) over hardere fokksnøplate. Ikke mulig se på kornform og størrelse pga vinden blåser alt av rasterplaten.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Skredfarevurdering

3 Betydelig Været og vedvarende svake lag, nå med pålagring, gir begge hver for seg FG3. Vil holde seg på betydelig til ny snø har stabilisert seg og blitt bærende / skjermende Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM11@10cmQ2 Middels

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I området rundt skoggrensa og ned er den gamle fokksnøen svekket, noen steder (høyest) er det et sjikt mellom to fokksnøplater med rim, som bryter lett og glatt der overliggende (utglidende flak) er 5 cm, med 10-15 cm løssnø og etter hvert fokksnøflak over. Lavere er det et tykt lag nedføyket løssnø under tilsvarende fokksnølokk. Det gamle snødekket rett under nysnøen sprekker og faller sammen, noen steder av skiløper andre steder må det manipuleres (gynging) gjelder N, NØ.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over skogen er det tidlig antydning til myke fokksnøflak, disse vil være mer banket av vinden og markerte høyere.

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snør tett, bygevær langt inn i landet. Kommer som snø helt ned (for indre deler, er laveste pkt 600 moh)

Snødekke

Kraftig snøfokk Tiltagende vind fra NV og snøfokk fra tregrense og opp, av og til (i kastene) også i skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig Mange bratte heng N, NØ, Ø Både tynt rimlag og tykkere lag med nedføyket løssnø i samme himmelretning men i ulik høyde, med ny pålagring.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng Ø, SØ, S Vedvarende vind, mye tilgjengelig løssnø og fortsatt snøvær vil danne flak av varierende hardhet og tykkelse fra under tregrense og til topps.

ObsID: 180350

Trollheimen / Oppdal

Snø

11.02.2019 kl. 11:53

974 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Snør tett, vind ca 10 sek/m, meir i kasta. Driv tek seg opp.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Vær

Snø -5 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Korrigering fra førre obs. Været kjem inn frå NV, mens det nede i dalbotnen bles SV.

Snødekke

120 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Opp til tregrensa merkes det at den gamle fokksnøen har blitt påvirka av mildværet, det er innsynk langt ned i den gamle snøpakka fleire stader og det sprekk lett opp på flater. Ikkje observert stønning. Frå rett over tregrensa er det same gamle harde fokksnøen.

Tester

CTM19@10cmQ1 Middels Bryt 5 cm ned i1f hard fokksnø på rimlag på pennehard fokksnøplate

ObsID: 180331

Trollheimen / Oppdal

Snø

11.02.2019 kl. 11:20

874 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 180317

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

11.02.2019 kl. 07:59

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I henhold til varsom sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stigende temperatur og regn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 180244

Trollheimen / Oppdal

Snø

10.02.2019 kl. 12:06

895 moh

DW (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  DW Kommentar:  @Trollheimen Skitouring

Tester

CTH29@35cmQ2

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra NV ↘ 60% skyer Mindre nedbør enn meldt

ObsID: 180102

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org