Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 10.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vedvarande svake lag i snødekket. Vinden dreiar til NV frisk bris og etter kvart liten kuling. Nysnø gir nytt skredproblem. Høgfjellet er mest utsett.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden dreier til NV frisk bris søndag ettermiddag og liten kuling om kvelden. Samtidig er det venta 5-15 cm nysnø og synkande temperaturar. Dette er gir etter kvart auka snøstransport inn i heng som no ligg i le for denne vindretninga, i hovudsak S- og SØ-vendte heng. Eldre fokksnøflak ligg nokre stader, og i fleire himmelretningar, på vedvarande svake lag av kantkorn og til dels rim. Auka pålagring gjer det lettare å løyse ut skred på slike lag.
Snøoverflata varierer frå skare og is til lett vindpåvirka nysnø. Snøfordelinga er prega av mykje vind frå S-SØ den siste tida. På vindutsette stader som losider, fjelltoppar og -ryggar er snøen hard eller heilt avblåst. I renner og skjerma formasjonar er snøen mjukare. Eldre fokksnøflak er i hovudsak harde og berande. Det var laurdag plussgrader opp til ca. 800 moh.
I kalde periodar har det vore stor kantkornutvikling i snødekket. Det er òg tidlegare observert nedføyka overflaterim som ein må vere merksam på spesielt i vindskjerma områder og kring skoggrensa.
Laurdag ettermiddag var det skya og stort sett opphald i regionen. Det var laber bris frå SØ.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Skyet.
Mest vind i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.
NW liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

10.02.2019 kl. 12:06

895 moh

DW (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  DW Kommentar:  @Trollheimen Skitouring

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra NV ↘ 60% skyer Mindre nedbør enn meldt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTH29@35cmQ2

ObsID: 180102

Trollheimen / Oppdal

Snø

09.02.2019 kl. 15:52

626 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Vær

Hagl 2 °C 80% skyer Byger med tørrhagl, 2 grader på 600 moh

ObsID: 179946

Trollheimen / Oppdal

Snø

09.02.2019 kl. 07:53

794 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Vær

Ikke nedbør 2 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Mildvær med pluss 2 grader i bygda og tiltagende vind, 4s/m mer i kastene.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 179856

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.02.2019 kl. 12:50

879 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Skredfarevurdering

2 Moderat Det overliggende snødekket, hard og tykk fokksnø, bærer generelt godt og det er kun i enkelte heng der snødekket er tynt at det går an å påvirke det med skiløper-tilleggsbelastning. Varslet faregrad er riktig Det varierer med snømengde og dybde, men stemmer stort sett.

Notater

Store variasjoner i dybde/tykkelse, fordeling og hardhet. Mye hardt, både fokksnø og skare. Enkelte lommer med mykere fokksnø og unntaksvis ubunden snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ikke gitt N, NØ, NV

ObsID: 179758

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.02.2019 kl. 12:15

1102 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Nordvendt, hard fokksnø over kant i bunn og et tidligere skarelag som begynner å bli "oppspist"
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Tester

CTN God

ObsID: 179745

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.02.2019 kl. 11:20

1004 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Over skogen er det betydelig tynnere snødekke, mye avblåst men tykke og stort sett harde fokksnøplater i samlende formasjoner. Noe innblåst nysnø/myke fokksnøflak i N/NØ vendte heng, på det meste 5-7 cm. Ligger tidvis på hard fokksnø, tidvis skare. Ikke sett noe til rimdannelse som er obs lengre øst tidligere i uken.

ObsID: 179737

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.02.2019 kl. 10:29

943 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Varierende fordeling i skogen i N og NØ med snødybde fra 40 cm til 200 cm i hengformasjoner, stort sett knallhard fokksnø med enkelte NØ-lommer med mykere fokksnøflak på 10isj cm. Kun unntaksvis små lommer med tilgjengelig ubunden snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  NØ-vendt profil av øvre lag i heng. 1 cm nysnø siste døgn, 50 cm pennehard fokksnø i toppen med en sjiktovergang på 10 cm før et 2 cm tykt lag nedføyket nysnø (ser ikke kantkorn i dette) på 50 cm dybde. Deretter 1f de neste 80 cm. Bryter lett ved blokktest på nysnølaget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Kollaps v frigjøring 30x30, Q3.

Vær

Snø -6 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Tester

CTV@50cmQ3 Dårlig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr U

ObsID: 179730

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

07.02.2019 kl. 11:43

1195 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Hard overflate etter vind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  5 cm løsere snø i konkave leområder. Ellers er nysnøen avblåst og mildværsskare kommer frem på rygger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Varierende overflatehardhet. Fra is til nysnø med moderat vindpåvirkning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkornlaget i profilen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh Skredproblemet kan finnes i alle himmelretninger pga lokale vindretningsvariasjoner, mer er mest fremtredende i angitt sektor.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kun litt snøfokk på utsatte steder etter snøfallet (3cm) fra i går.

Skredfarevurdering

2 Moderat 2-3 cm nysnø i går er flyttet av vinden og dannet små myke flak nonne få steder. Dette er likevel ikke et skredproblemet pga lite omfang. Eller er snøoverflaten hard som fører til at det er vanskelig å påvirke kantkornlagene, ligger etter dagens observasjoner fra 50 cm og dypere. Dette kan variere. Kantkornlaget har noen steder «spist» opp skare og danner inntil 10 VM med kantkorn. Dette fører til at frigjorte testblikker kollapser ved å sage rundt. Ikke observert rim. Varslet faregrad er riktig Kunne kanskje samlet skredproblemene i en tupé siden de to med rim og kant er relativt like.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Kun lett snøfokk på utsatte steder.

Snøprofil

5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F FC 2 mm/0 mm D, 70 cm P MFcr 0 mm/0 mm -6 °C @ 20 cm, -4 °C @ 40 cm 700 moh Nordvendt. Ved frigjøring til lille blokktest, kollapset kantkornlaget.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179573

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

07.02.2019 kl. 10:37

954 moh

halgeir@svv (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  halgeir@svv Kommentar:  Foto mot vest, Åbittind og Trolltind

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra S ↑ 50% skyer

ObsID: 179537

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org