Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær varsam i områder kor overflaterim eller overflatekantkorn kan ha føyka ned.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind frå S vil gje snøtransport inn i V-N-Ø leområder. Dette vil byggje ferske fokksnøflak som stadvis kan ligge på svake lag av kantkorn eller overflaterim.
Kaldt og tørt vær med vind frå SØ til SV har dominert siste dagane, og det sett sitt preg på snødekket. Variert og komplekst snødekke med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder ligg spredt mellom mjuk og tildels laus kantkornsnø. Snødekket er mest variert rundt skoggrensa der kantkornet ligg mest utvikla og er lausast mellom fokksnøflaka. Eldre fokksnø er i hovudsak hard og bærande. Høgare til fjells er snøen hardare og kantkornet mindre framtredande i overflata.
Nedføyka lag av rim er observert, og ligg enkelte stader under flak av fokksnø som i hovudsak er harde. Det er størst sjanse for at dette er eit problem rundt skoggrensa og i lune små botnar i høgda. Det er stor kantkornutvikling i snødekket og det blir lausare for kvar dag. Fokksnø på dette lause kantkornlaget er no vorte eit skredproblem. Der kantkornet ikkje er dekt av fokksnø er det godt skiføre. Klårvêr og kald natt har gitt gode vekstvilkår for overflaterim.
Tysdag er det klårvêr, minusgrader til havnivå og rolege vindforhold i fjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-13 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-13 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Mest vind om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

06.02.2019 kl. 13:00

983 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Snødybde 105 cm, myk fokksnø / ubunden i toppen 5 cm, over 10 cm 4f, 30 cm 1f før pennehardt mot bunn. Siste 20 cm gjentatte skarelag og is. Brudd ved lille blokktest, bryter lett og glatt ved liten belastning i sjikt i fokksnø, mulig tynt lag nedføyket nysnø i øvre halvdel. Også observert kant mot bakke.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Vær

Ikke nedbør 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen ved overgang fra heng mot tynnere snødekke i sørvendt heng.

Tester

CTN God Går ikke ut på CT, men løsner lett v blokktest på sjiktovergang i fokksnø / nedføyket tynt lag av nysnø på 30 cm. Q1.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Tørr Ujevn snøfordeling, dybde og hardhet i indre deler av regionen med mye avblåst terreng i V og til dels S sektor, og tynne stort sett harde fokksnøflak der det ligger snø mens det i N og Ø er betydelig mer snø, noen steder også tilgjengelig ubunden snø 5-10 cm dype lommer. Stort sett bærende overflate i alle himmelretninger med unntak av disse enkelte lommene som gir noe innsynk.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Vanskelig å løse ut N, NØ, S, SV, V, NV Flere skarelag ned mot bakken med kantkorn under det øvre skarelaget mot fokksnøen og tidvis observert kantkorn mot bakken også i sørlig sektor i enkelte heng med tynt snødekke.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV ikke mellom 1000 moh og 600 moh Flanke mot SV på heng som i hovedsak vender Sør, noe ubunden snø og myk fokksnø mot SV, avtagende dybde og økende hardhet mot sør. Mye avblåst terreng i området, kun enkeltheng med innblåst snø.

ObsID: 179373

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.02.2019 kl. 14:57

1373 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Tester

ECTN Ingen brudd på ECT. NØ vendt. Snødybde her 120 cm

ObsID: 179267

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.02.2019 kl. 11:35

1289 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Tynt snødekke i N-NV med smelteskarelag 5-10 cm under overflaten, rimkrystaller på skarelag under pennehardt fokksnøflak. 2/3 avstand fra toppen nytt skarelag med kantkorn under og kantkorn og beger mot bakken. Snødekke 55 cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Profil i NØ heng (flanke) total snødybde 200 cm, 30 cm under fokksnøflak 1f er det et skarelag med nedføyket nysnø, delvis kant og rim. Ved spadetest løser det lett ut, men ved CT og ECT er det ingen reaksjon.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra N ↓

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kaldt og klart vær, betydelig rimdannelse.

Tester

CTN God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng NV

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig Mange bratte heng N, NØ, Ø

ObsID: 179252

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org