Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 05.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær varsam i områder kor overflaterim eller overflatekantkorn kan ha føyka ned.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige værforhold gir ein stabiliserande tendens i fokksnøen som hardnar til. Under fokksnøen og i lunare områder med mjuk snø skjer det ei gradvis svekking av det eldre snødekket grunna kantkornutvikling. Det gjer at fokksnøflaka kan løysast ut av skiløpar, spesielt i overgang mellom harde flak og mjukt fint skiføre.
Kaldt og tørt vær med vind frå SØ til SV har dominert siste dagane, og det sett sitt preg på snødekket. Variert og komplekst snødekke med tjukke og tynne flak av fokksnø av ulik alder ligg spredt mellom mjuk og tildels laus kantkornsnø. Snødekket er mest variert rundt skoggrensa der kantkornet ligg mest utvikla og er lausast mellom fokksnøflaka. Eldre fokksnø er i hovudsak hard og bærande. Høgare til fjells er snøen hardare og kantkornet mindre framtredande i overflata.
Nedføyka lag av rim er observert, og ligg enkelte stader under flak av fokksnø som i hovudsak er harde. Det er størst sjanse for at dette er eit problem rundt skoggrensa og i lune små botnar i høgda. Det er stor kantkornutvikling i snødekket og det blir lausare for kvar dag. Fokksnø på dette lause kantkornlaget er no vorte eit skredproblem. Der kantkornet ikkje er dekt av fokksnø er det godt skiføre.
Laurdag er det observert skiløparutløyste skred i Storlidalen og Vindøldalen.
Mandag er det lite vind i høgda.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-13 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.02.2019 kl. 14:57

1373 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Tester

ECTN Ingen brudd på ECT. NØ vendt. Snødybde her 120 cm

ObsID: 179267

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.02.2019 kl. 11:35

1289 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Tynt snødekke i N-NV med smelteskarelag 5-10 cm under overflaten, rimkrystaller på skarelag under pennehardt fokksnøflak. 2/3 avstand fra toppen nytt skarelag med kantkorn under og kantkorn og beger mot bakken. Snødekke 55 cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Profil i NØ heng (flanke) total snødybde 200 cm, 30 cm under fokksnøflak 1f er det et skarelag med nedføyket nysnø, delvis kant og rim. Ved spadetest løser det lett ut, men ved CT og ECT er det ingen reaksjon.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kaldt og klart vær, betydelig rimdannelse.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng NV

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig Mange bratte heng N, NØ, Ø

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra N ↓

Tester

CTN God

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr

ObsID: 179252

Trollheimen / SURNADAL

Snø

02.02.2019 kl. 16:53

658 moh

jornf (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

2. feb 10:30 Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst N-vendt 30 cm høy bruddkant I renne eller forsenkning Lite skred fjernutløst på noen få meters avstand. Hard fokksnø skled ut på hardt skarelag. Lite ufarlig heng. Fjernutløst ovenfra der fokksnøen var mykere

ObsID: 178877

Trollheimen / Lønset, 62*41’48’’N, 9*8’2’’Ø

Snø

02.02.2019 kl. 15:15

923 moh

Sofie@ski (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

2. feb 15:15 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 933 moh 35 cm høy bruddkant Brattheng

ObsID: 178881

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org