Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 21.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindauke fører til auka skredfare. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Laus snø tilgjengeleg for vind, og litt nysnø gjer at kortvarig kuling vil legge opp ferske fokksnøflak i mange bratte heng. Ein skiløpar kan lett løyse ut desse flaka. Ellers har dei store snømengdene frå tidlegare i veka no fått tid på seg og forbigåande varmare vær laurdag gav gode forhold for stabilisering i lågare delar av fjellet. I høgda er det kaldare og stabilisering tek såleis lenger tid her.
Siste veka har det komme mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare gjennom dagen. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare.
Observasjoner fra Oppdal fredag viser til et drønn i kantkornlag under skare på tynt snødekke. Dette kantkornlaget er ikke vurdert som et aktivt skredproblem enda, men følges med videre.
Fredag var det observert nokre små laussnøskred i svært bratt terreng.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra sørøst.
-16 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-18 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Nonshøa

Snø

21.01.2019 kl. 21:30

1129 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Viser til eldre fokksnøflak, da det ikkje har kome vind som meldt her. Det skal mykje til å løyse ut dei eldre flaka med fokksnø no, men brot vil truleg komme i fokksnø heller enn mot skare

Vær

Ikke nedbør -12 °C 4 m/s fra SØ ↖ Ikkje til lite vind frå SØ

Skredfarevurdering

2 Moderat Måneskinnstur til Nonshøa. Ikkje fareteikn i snø eller vær. Meldt vind har ikkje komme inn hit. Det er uvanlig godt oppbygd snødekke no med gradvis fastere ned mot knivfast skare. Ikkje lagdeling av betydning der eg har vært idag. Den ferskaste fokksnøen er truleg frå litt vind igår, men storleiken på flaka er små. Snøen er tilgjengeleg for vind utan på dei mest utsette plassar der det er ned til skaren. Kantkornet er ikkje aktivt, det ligg murt godt fast under stødig skare som ikkje har endra seg stort sidan fredag. På dette fjellet er det låg faregrad, men kan ikkje utelukka at det kan ha blåst meir i Sunndalsfjella, skjønt eg tviler på det. Snø tilgjengeleg for vind, 10-20 cm. Overflaterim må følges med på, om det blåser istykker eller føyker ned Varslet faregrad er for høy Meldt vind kom ikkje, men kuling ville ha flytta bra på denne snøen

Faretegn

Ingen faretegn observert Dødt snødekke. Proggressivt fastere nedover

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er tørr snø tilgjengeleg for vind bortsett frå på dei mest utsette stadene der det er ned til skaren. På slike stader knekker skaren litt i kantkornet under.

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 lagdelinger observert Grov ikkje til bakken. Ikkje utslag på LBT. Knakk ut fokksnøen i Q3 brot over skare. Det er kantkornutvikling mot skare, men det er svært god binding mot skare

ObsID: 176923

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2019 kl. 14:22

1219 moh

Gunne@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur opp til 1200 moh i SØ heng i dag. Fokksnøen virker stabil med lite spenninger selv om det finnes sjiktoverganger. Gode bindinger til gammelt snødekke. Tenderende kantkornlag, men ikke et skredproblem nå. Ingen faretegn eller skred observert. Fortsatt snø igjen for vindtransport. Klar faregrad 2 her i dag.. Stabilt kaldt vær vil ikke påvirke skredfaren de nestene dagene. Skal kraftig vind til for å endre skredfaren. Varslet faregrad er for høy Vi mener faregraden er for høy i denne delen av regionen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTM20@15cmQ2 Middels

CTM20@15cmQ2 God Utførte spadetest i skogrense, på 1100 og 1200 moh SØ heng. Alle testene viser middels til god stabilitet på nedføyket lag av nysnø. Ingen av testene gav utslag på kantkorn over skare.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lett snøfokk her. Moderat snøtransport på toppene. Snødekket er ujavnt fordelt. Lagt seg mest inn i S-Ø heng. Løs snø i skogen. Stabil oppbygging av snødekket i skogen. Over skoggrense finnes det eldre sjiktoverganger i fokksnøen, men skal stor tilleggsbelastning for å løse ut noe. Finner tenderende kantkornlag mellom gammel og nytt snødekke (kun 1mm), som ikke er fult utviklet ennå. Anses ikke som et skredproblem. se https://www.regobs.no/Registration/176859 og https://www.regobs.no/Registration/176839

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen Foreløpig gode bindinger mellom nytt og gammelt snødekke. Får ingen utslag på stabtest i kantkornlaget

ObsID: 176881

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

21.01.2019 kl. 13:47

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Slutt på nedbør og mindre vind og fokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 176873

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2019 kl. 12:53

1184 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  40 cm fokksnø over gml skare. Bryter på medium i delvis nedbrutt på 15 cm. (CTM20@15cm). Tendenser til begynnende kantkorn over skare. Får ikke utslag på stab.tester. Snøprofil representativt for skredproblem
ObsID: 176866

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2019 kl. 12:05

1224 moh

Gunne@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Sletteformasjon på 1100 MOH
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Mot storhornet

Snødekke

Observasjon Ca. 1100. Fortsatt en del snø tilgjengelig for vindtransport. Myk overflate(4f) Lite spenning i fokksnø. Moderat vindtranport på toppene nå. Noe vindøkning. Gått noen små løssnøslred i bollen mellom Elghøa og Storhornet

ObsID: 176859

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2019 kl. 10:56

1214 moh

HenrikLangeland (Ukjent)

Vær

fra NV ↘ Snøfokk, vind fra Vest-Nordvest

ObsID: 176835

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2019 kl. 10:55

837 moh

Gunne@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Tatt mot NØ

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra SV ↗ 50% skyer Foreløpig ikke nedbør. Svak trekk fra SV

Snødekke

145 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Observasjon fra skogengrensa, SØ heng, 850 MOH. Upåverka snø i skogen. Gravde profil. Brudd i nedføyka nysnølag ca. 15 cm ned i snødekket med lille blokktest, Q2 brudd. Sjiktoverganger i fokksnø, men gode bindinger. Generelt stabilt snødekke. Gode bindinger mellom melk gammel og nytt. Skal se etter kantkorn høyere opp der snødekket er tynnere. Gunstig temperaturgradient her i tykt snødekke

ObsID: 176839

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.01.2019 kl. 13:07

1224 moh

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kristofferkrogh@forsvaret

Vær

Ikke nedbør -10 °C 1 m/s fra NØ ↙

Faretegn

Rimkrystaller Tidlig stadie nå, må følges med på.

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 176706

Trollheimen / Viromdalen

Snø

20.01.2019 kl. 13:00

1022 moh

Bast - Trollheimen Skitouring (Ukjent)

Skredhendelse

19. jan 14:13 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1283 moh og sluttet på 1232 moh Leområder

Tester

CTM@80cmQ1 CTM 14 @80cm Q1, very clean break, not easy to identify the weak layer (surface hoar?). Test repeated several times between 1000 and 1500m with similar results. Several hand shear tests showing 20cm thick storm slabs as well.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 2500 moh Natural avalanche, form before sunday (probably saturday), steep east slope under ridge, probably windslab, crown height should be less than 50cm.

ObsID: 176814

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.01.2019 kl. 12:59

1408 moh

eskildskov (Ukjent)

Skredhendelse

19. jan 18:14 (+01:00) Skavlfall 1 - Små Ukjent SØ-vendt Skredet startet på 1326 moh Ser ut som at deler av skavlen i sørøstbolla på Storhaugen løsnet og dro med seg litt snø. Observert fra andre siden av dalen. Sannsynligvis i går kveld/natt, da skredmassene så ferske ut.

Vær

Ikke nedbør 2 m/s 10% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Mye tørr løssnø >30 cm i leheng, helt til topps, tilgjengelig for vindtransport

ObsID: 176747

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

20.01.2019 kl. 12:49

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Slutt på nedbør og mindre vind og fokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 176700

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

20.01.2019 kl. 12:42

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1,7 m/s fra Ø ←

Snødekke

91 cm totalt Ikke snøfokk 18 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 176698

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.01.2019 kl. 12:23

1268 moh

Snorre (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Mot oppdal

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra NV ↘ 10% skyer Nydelig, kaldt vintervær

Skredfarevurdering

2 Moderat Veldig gunstig oppbygging av snødekket som virker stabilt på trosd av mye vær og vind siste uka Om vinden øker er det mye snø tilgjengelig snø for vindtransport. Mulighet for rimdannelse på overflaten med kaldt og klart vær, eller oppbygging av kantkorn ved gammelt snødekke der snødekket er tynt. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Har jo kommet mye snø med endel vind siste uka, men utover det ingen faretegn

Tester

@15cmQ2 God Lille blokk-test. Brudd i nedføyket nysnø. Lengre ned i snødekket fikk vi brudd (q2) i sjiktoverganger i fokksnø. Snødekket virker stabilt, på tross av disse bruddene ser vi ingen oppsprekning rundt skiene eller snø som sprekker opp i verken på vei opp eller ned (opp tom 35 grader)

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mengden løssnø varierer i området med eksponeringen for vinden fra vest. Der vi gravde var det ca 10 cm tørr løssnø (fist/4 fingre). Under dette var det fokksnø med progressiv fasthet fra 1 finger øverst til blyant nederst. Gravde ca 1 meter ned uten å komme til gammelt snødekke.

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 176717

Trollheimen / SURNADAL

Snø

20.01.2019 kl. 12:15

1162 moh

MathiasVindal (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MathiasVindal

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra NV ↘ 5% skyer

Snødekke

300 cm totalt 30 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Helt uten lagdelinger ca 2 meter ned til skarelaget fra det gamle snødekket. Snøen har sunket sammen progressivt og er uten tydelige lagdelinger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt og trygt snødekke. Fantastisk pudder å kjøre i. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 176728

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.01.2019 kl. 10:57

1107 moh

HenrikLangeland (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HenrikLangeland

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 naturlig utløste skred, trolig fra 19.01

ObsID: 176667

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

19.01.2019 kl. 13:32

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Forventes mere snø og fokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 176545

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

19.01.2019 kl. 12:06

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Forventes mere snø og fokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 176510

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

19.01.2019 kl. 10:52

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

92 cm totalt Moderat snøfokk 25 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 176490

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.01.2019 kl. 19:46

981 moh

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kristofferkrogh@forsvaret Kommentar:  20cm knyttnevehardhet øverst, deretter 4fingre ned til 40cm, så nye 20cm med 1finger hardhet. Gravde kun quick pit. God binding mellom lagene her i dette henget, i tregrensa.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s 60% skyer

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 176424

Trollheimen / oppdal vangshøa

Snø

18.01.2019 kl. 14:00

1306 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Skredproblemet er i alle heng med fersk fokksnø, men det skal opp i svært bratt før det løysast ut. Forholdsvis gode bindingar

Vær

Snø -9 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær med god sikt i mellom

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt mykje ny nedbør, og som sedvanlig mykje vind i byger. 20- 25 cm siste døgn. Forholdsvis kaldt i høgda (-9grader) så stabiliseringsprosessar tek noko tid. Men lite drønn og få teikn på ustabilitet generelt i fokksnø. Eit drønn i omtala kantkorn på tynt snødekke, men vil avvente med å kalle det skredproblem. Det er store mengder fokksnø i leområder etter siste dagars vind og nedbør, men mykje tyder på at det er godt stabilisert under den sist nedkomme fokksnøen. Det er gode bindingar mot gammelsnø, og skarelag er bærande ned mot kantkorn, som er godt utvikla under skare,. Følger med på det. Kantornutvikling går sin gang, fokksnø gradvis stabilisering. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Få/ lite drønn i fokksnø. Eit drønn i kantkorn på tynt dekke

Stort snøfall 20- 30 cm siste døgn

Fersk vindtransportert snø Store mengder fersk fokksnø

Tester

ECTN25@35cmQ3 God God stabilitet i fokksnø, og ned mot skaren. Da eg gikk frå gropa drønna det i kantkornet like ved, på tynnare snødekke

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Meir snøfokk i byger, mindre mellom byger

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1000 moh Observert i svært bratt. Ellers rolig. Lite/ ikkje skiløperutløste skred sjølv i svært bratt (heiskjøring)

Snøprofil

8 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen God binding, ikkje påvirking ned til kantkornlag under skare. Tempforskjell er stor nok til kantkornutvikling

ObsID: 176393

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.01.2019 kl. 12:55

1061 moh

EspenR (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EspenR
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EspenR

Skredproblem

SØ, S, SV

Vær

9 °C 10 m/s fra N ↓ 30% skyer Bygevær først på dagen. Opphold mens turen pågikk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 10-15 ms fra nord og betydelig bakkedrift

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen rett nedenfor tregrensa.

Snødekke

Moderat snøfokk Avblåst over tregrensa. Løst under tregrensa og en del vindtransportert snø i øvre del.

ObsID: 176403

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

18.01.2019 kl. 11:06

171 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø -2 °C 4,1 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

85 cm totalt Moderat snøfokk 50 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 176338

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

18.01.2019 kl. 10:46

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Forventes mere snø og fokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 176332
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.