Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 18.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå terrengfeller og store bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng. Vurder størrelse på heng, snømengde og utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ny nedbør og vind gjør at faren for ferske nysnøflak opprettholdes. Stabilisering av fokksnøflak fra torsdag går sakte i det kalde været. I bratte fjellsider kan det forekomme noen naturlig utløste løssnøskred.
Snødekket er ujevnt fordelt etter mye nysnø siden helgen, med mest i sør- og østvendte leområder. Losider og rygger er stedvis avblåst til gammel skare. Vinden avtok onsdag og snøoverflaten forventes å veksle mellom løs ubundet snø i skogen og skjermede formasjoner, og er mer vindpåvirket jo høyere til fjells en kommer. Eldre fokksnøflak virker nå å ha stabilisert seg.
Observasjoner onsdag viser til et kantkornlag under skare. Laget regnes foreløpig ikke som et aktivt skredproblem, men kaldere vær kan framskynde utviklinga og det bør derfor følges med på.
Noen små naturlig utløste løssnøskred, samt noen middels store og store skred som trolig er eldre observert onsdag fra Storlidalen.
Det er mye tørr løssnø i overflaten fra siste dagers snøfall.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-15 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-14 °C til -10 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.01.2019 kl. 19:46

981 moh

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kristofferkrogh@forsvaret Kommentar:  20cm knyttnevehardhet øverst, deretter 4fingre ned til 40cm, så nye 20cm med 1finger hardhet. Gravde kun quick pit. God binding mellom lagene her i dette henget, i tregrensa.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s 60% skyer

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 176424

Trollheimen / oppdal vangshøa

Snø

18.01.2019 kl. 14:00

1306 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Skredproblemet er i alle heng med fersk fokksnø, men det skal opp i svært bratt før det løysast ut. Forholdsvis gode bindingar

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt mykje ny nedbør, og som sedvanlig mykje vind i byger. 20- 25 cm siste døgn. Forholdsvis kaldt i høgda (-9grader) så stabiliseringsprosessar tek noko tid. Men lite drønn og få teikn på ustabilitet generelt i fokksnø. Eit drønn i omtala kantkorn på tynt snødekke, men vil avvente med å kalle det skredproblem. Det er store mengder fokksnø i leområder etter siste dagars vind og nedbør, men mykje tyder på at det er godt stabilisert under den sist nedkomme fokksnøen. Det er gode bindingar mot gammelsnø, og skarelag er bærande ned mot kantkorn, som er godt utvikla under skare,. Følger med på det. Kantornutvikling går sin gang, fokksnø gradvis stabilisering. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN25@35cmQ3 God God stabilitet i fokksnø, og ned mot skaren. Da eg gikk frå gropa drønna det i kantkornet like ved, på tynnare snødekke

Vær

Snø -9 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær med god sikt i mellom

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1000 moh Observert i svært bratt. Ellers rolig. Lite/ ikkje skiløperutløste skred sjølv i svært bratt (heiskjøring)

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Meir snøfokk i byger, mindre mellom byger

Faretegn

Drønn i snøen Få/ lite drønn i fokksnø. Eit drønn i kantkorn på tynt dekke

Stort snøfall 20- 30 cm siste døgn

Fersk vindtransportert snø Store mengder fersk fokksnø

Snøprofil

8 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen God binding, ikkje påvirking ned til kantkornlag under skare. Tempforskjell er stor nok til kantkornutvikling

ObsID: 176393

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.01.2019 kl. 12:55

1061 moh

EspenR (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EspenR
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EspenR

Vær

9 °C 10 m/s fra N ↓ 30% skyer Bygevær først på dagen. Opphold mens turen pågikk.

Snødekke

Moderat snøfokk Avblåst over tregrensa. Løst under tregrensa og en del vindtransportert snø i øvre del.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 10-15 ms fra nord og betydelig bakkedrift

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen rett nedenfor tregrensa.

Skredproblem

SØ, S, SV

ObsID: 176403

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

18.01.2019 kl. 11:06

171 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø -2 °C 4,1 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

85 cm totalt Moderat snøfokk 50 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 176338

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

18.01.2019 kl. 10:46

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Forventes mere snø og fokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 176332

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

17.01.2019 kl. 09:09

22 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. jan 09:17 (+01:00) - 16. jan 09:17 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Mellom 1660 moh og 1560 moh Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 176080

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

17.01.2019 kl. 09:09

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I følge varsom sine prognoser. Økende skredfare neste døgn: Det er varslet større nedbørsmengder.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 176081

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2019 kl. 12:01

1066 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 1000 moh Skredproblemet ligg i fokksnøen frå dei siste dagane, men det er synkande tendens og lite spenning i denne snøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste døgna har det snøa mykje i Storlidalen og regionen forøvrig. Første del av perioden var det mykje vind, så framståande terrengformasjonar er avblåst. Fokksnøen/ nysnøen har lagt seg på eit lag av skare som enkelte stader er litt fuktig. Bindingene mot dette laget er generelt gode. Under skarelaget er det derimot stadvis lausare lag av kantkorn som truleg kan ha gått til brudd under denne pålastinga som har vært. Dette er ikkje observert her. Dette skarelaget varierer imidlertid såpass at det er vanskelig å sei meir om utbreiinga. Har det derfor ikkje med som skredproblem foreløpig. Men tendensen er klar, temperaturforskjell er tilstades i snødekket, og det er fukt i skarelaget. Inne i fokksnøen er det i dag lite spenning, og bindingar framstår som gode. Laussnøen frå siste døgn, ca 5-20 cm er tilgjengeleg for vind. Blir det hard vind kan den mjuke fokksnøen også plukkast og gi vindtransport. Synkande skredfaretendens i fokksnø. Aukande skredfaretendens i kantkorn under skare. Laus snø tilgjengeleg for vind god skildring

Vær

Snø -7 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Grei sikt også i høgfjellet

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1000 moh Observerte også fleire middels og store skred, men dei er eldre enn 12-24 timer.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det har snødd mykje siste tida, men gardvis mindre, og mindre vind siste døgnet. Omlag 10 cm utan vind siste døgn. Det er totalt mellom 70-100cm med nysnø i Storlidalen frå siste nedbørssyklus

Faretegn

Stort snøfall Siste par døgna har det komme mykje snø. I går og inatt har det komme ein del med lite vind. Mykje laus snø tilgjengeleg for vind.

Snøprofil

4 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert Det er temperaturforskjell stor nok til kantkornutvikling i snødekket, fikk liknande kurve også på tynnare dekke. Ikkje spes stor forskjell rundt skarelag, jevn forskjell.

ObsID: 175929

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2019 kl. 12:00

1182 moh

MathiasVindal (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Større skredfare i fjellet. Nede i skogen er det helt anderledes. Der snøen har ligget relativt upåvirket av vind er det ca 70cm pudder og fantastiske forhold. Denne nysnøen har lagt seg som ett lag oppå det gamle snødekket og det skal mye til for å løse ut skred. Varslet faregrad er riktig Vurderer det som store forskjeller på om man kjører over skogbandet eller ikke. I høyfjellet kan nok skredfaren være noe større, mens i skogen kan skredfaren være veldig lav.

Vær

Snø -11 °C 95% skyer Lette snøbyger siste døgn. Vinden begynner å avta i høyfjellet.

Snødekke

Moderat snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye fersk fokksnø som legger seg i leområder. Sprekker opp rundt skiene, hørte tendenser til små drønn i snøen noen steder. Holdt oss unna bratt terreng i dag.

ObsID: 176013

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

16.01.2019 kl. 09:58

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø -8 °C 3,4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

55 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 175886

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.01.2019 kl. 14:30

1100 moh

Pål@nortind (***)

Tester

ECTP11@40cmQ2 Dårlig Brudd under skarelag på kant. Dette gikk ikke til brudd på lørdag i samme område. LBT. Medium. Tynt svakt lag. Krystallene større nå enn lør PG letter gjenkjennbare. Innafor 1 meter. Skarelaget er å finne til ca 1200 moh

ObsID: 175829

Trollheimen / SURNADAL

Snø

15.01.2019 kl. 13:00

998 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Snøprofil 1000 moh. NØ-vendt heng. Helning 26 grader.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Testheng. Myke flak med bruddforplantning i SØ-vendte heng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng Ø, SØ, S over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 500 moh Svake lag består av hagl og upåvirket nysnø. Noen steder har vi observert flere slike lag. Laget løsnet svært litt i testheng/fonn, og hadde en viss bruddforplantning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet mye snø siden fredag. Nedbøren har kommet i byger, med tidvis kraftig vind. Stort sett vind fra vest til nordvest.  Eksponerte terrengformasjoner er avblåst. Det meste av nysnøen har lagt seg i østlig og sørlig sektor. Vi så også tegn på snøtransport fra sør, som antakeligvis er ganske ferskt.  Nedføyket nysnø og hagl utgjør skredproblemet. Gode bindinger til gammelt snødekke. Det består av smelteomvandlet snø, som er gjenfrosset over 800-900 moh. Generelt størst fare for å løsne skred i bratt terreng med innblåst snø. Fikk det til å løsne lett i testheng i skogrensa. Løssnøskred i Ø og NØ, og myke flak med bruddforplantning i SØ. Mye fuktighet i snødekket gir potensiale for oppbyggende omvandling når det blir kaldere. Forventer at svake lag i nysnø skal stabilisere seg. Med ventet nedbør vil antakeligvis situasjonen holde seg som nå med dannelse av nye svake lag under nedbøren. Varslet faregrad er for høy Varslet faregrad er for høy i dag. Vi tror det ikke kan bli store nok skred til å forsvare FG3 i denne delen av regionen.

Tester

ECTN6@22cmQ2 Dårlig

ECTN3@8cmQ3 Dårlig

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Vinden økte noe utover dagen? Det klarnet opp rundt kl. 12, høyere skydekke og bedre sikt. Ingen nedbør i løpet av dagen.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

132 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekkehardhet variere veldig. Stor sett løs ubunden snø, men enkelte utsatte steder er det pakket i myke flak. Også variasjon i fordeling av snø i terrenget. Utsatte formasjoner er avblåst. Løs upåvirket snø i skogen i alle eksposisjoner.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

6 lagdelinger observert 6 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175805

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

15.01.2019 kl. 10:34

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø -3 °C 0,5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Kraftig snøfokk i går kveld og i natt

Snødekke

58 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 175741

Trollheimen / RINDAL

Snø

15.01.2019 kl. 09:19

429 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Tatt mot SV. NØ-vendt side. Bilde av vær og snøfordeling i fjellet. Ser ut som vinden har tatt godt over tregrensa. Mye avblåst terreng.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s 100% skyer Snøbyger siste døgn. Ca. 30 cm nysnø i dalen. I går var det mildvær med 4-5 grader ved havnivå på formiddagen. Slo om til kuldegrader på ettermiddagen. Sterk vind i går som avtok på ettermiddagen. Rolig vindforhold i dag.

ObsID: 175705
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.