Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 17.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå terrengfeller og store bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng. Vurder størrelse på heng, snømengde og utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Liten kuling fra NV vil kunne transportere store mengder nysnø og tilgjengelig løs snø fra tidligere inn i leformasjoner og danne ferske flak av nysnø og fokksnø. Disse vil være lett å løse ut når de er ferske og snøskredfaren er derfor økende utover dagen. Det ventes også noen naturlig utløste tørre løssnøskred i bratt terreng hvor snøen er løs og ubundet.
Snødekket er nå ujevnt fordelt etter mye nysnø siden helgen med mest i sør- og østvendte leområder. Losider og rygger er stedvis avblåst til gammel skare. Vinden har nå avtatt og snøoverflaten forventes å veksle mellom løs ubundet snø i skogen og skjermede formasjoner og mer vindpåvirket jo høyere til fjells en kommer.
Observasjoner onsdag viser til et kantkornlag under skare. Laget regnes foreløpig ikke som et aktivt skredproblem, men kaldere vær kan framskynde utviklinga og det bør derfor følges med på.
Noen dagsferske små naturlig utløste løssnøskred, samt noen middels store og store skred som trolig er eldre observert onsdag fra Storlidalen.
Det er mye tørr løssnø i overflaten fra siste dagers snøfall.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-15 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

17.01.2019 kl. 09:09

22 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. jan 09:17 - 16. jan 09:17 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Mellom 1660 moh og 1560 moh Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 176080

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

17.01.2019 kl. 09:09

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I følge varsom sine prognoser. Økende skredfare neste døgn: Det er varslet større nedbørsmengder.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 176081

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2019 kl. 12:01

1066 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -7 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Grei sikt også i høgfjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste døgna har det snøa mykje i Storlidalen og regionen forøvrig. Første del av perioden var det mykje vind, så framståande terrengformasjonar er avblåst. Fokksnøen/ nysnøen har lagt seg på eit lag av skare som enkelte stader er litt fuktig. Bindingene mot dette laget er generelt gode. Under skarelaget er det derimot stadvis lausare lag av kantkorn som truleg kan ha gått til brudd under denne pålastinga som har vært. Dette er ikkje observert her. Dette skarelaget varierer imidlertid såpass at det er vanskelig å sei meir om utbreiinga. Har det derfor ikkje med som skredproblem foreløpig. Men tendensen er klar, temperaturforskjell er tilstades i snødekket, og det er fukt i skarelaget. Inne i fokksnøen er det i dag lite spenning, og bindingar framstår som gode. Laussnøen frå siste døgn, ca 5-20 cm er tilgjengeleg for vind. Blir det hard vind kan den mjuke fokksnøen også plukkast og gi vindtransport. Synkande skredfaretendens i fokksnø. Aukande skredfaretendens i kantkorn under skare. Laus snø tilgjengeleg for vind god skildring

Snøprofil

15 cm F DF 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 0 mm/0 mm M -9,2 °C @ 0 cm, -6,8 °C @ 25 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -2,7 °C @ 75 cm, 0,2 °C @ 95 cm Det er temperaturforskjell stor nok til kantkornutvikling i snødekket, fikk liknande kurve også på tynnare dekke. Ikkje spes stor forskjell rundt skarelag, jevn forskjell.

Faretegn

Stort snøfall Siste par døgna har det komme mykje snø. I går og inatt har det komme ein del med lite vind. Mykje laus snø tilgjengeleg for vind.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det har snødd mykje siste tida, men gardvis mindre, og mindre vind siste døgnet. Omlag 10 cm utan vind siste døgn. Det er totalt mellom 70-100cm med nysnø i Storlidalen frå siste nedbørssyklus

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1000 moh Observerte også fleire middels og store skred, men dei er eldre enn 12-24 timer.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 1000 moh Skredproblemet ligg i fokksnøen frå dei siste dagane, men det er synkande tendens og lite spenning i denne snøen

ObsID: 175929

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2019 kl. 12:00

1182 moh

MathiasVindal (Ukjent)

Vær

Snø -11 °C 95% skyer Lette snøbyger siste døgn. Vinden begynner å avta i høyfjellet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Større skredfare i fjellet. Nede i skogen er det helt anderledes. Der snøen har ligget relativt upåvirket av vind er det ca 70cm pudder og fantastiske forhold. Denne nysnøen har lagt seg som ett lag oppå det gamle snødekket og det skal mye til for å løse ut skred. Varslet faregrad er riktig Vurderer det som store forskjeller på om man kjører over skogbandet eller ikke. I høyfjellet kan nok skredfaren være noe større, mens i skogen kan skredfaren være veldig lav.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye fersk fokksnø som legger seg i leområder. Sprekker opp rundt skiene, hørte tendenser til små drønn i snøen noen steder. Holdt oss unna bratt terreng i dag.

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 176013

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

16.01.2019 kl. 09:58

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

55 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -8 °C 3,4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 175886

Trollheimen / Oppdal

Snø

15.01.2019 kl. 14:30

1100 moh

Pål@obskorps (***)

Tester

ECTP11@40cmQ2 Dårlig Brudd under skarelag på kant. Dette gikk ikke til brudd på lørdag i samme område. LBT. Medium. Tynt svakt lag. Krystallene større nå enn lør PG letter gjenkjennbare. Innafor 1 meter. Skarelaget er å finne til ca 1200 moh

ObsID: 175829

Trollheimen / SURNADAL

Snø

15.01.2019 kl. 13:00

998 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Snøprofil 1000 moh. NØ-vendt heng. Helning 26 grader.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Testheng. Myke flak med bruddforplantning i SØ-vendte heng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Vinden økte noe utover dagen? Det klarnet opp rundt kl. 12, høyere skydekke og bedre sikt. Ingen nedbør i løpet av dagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet mye snø siden fredag. Nedbøren har kommet i byger, med tidvis kraftig vind. Stort sett vind fra vest til nordvest.  Eksponerte terrengformasjoner er avblåst. Det meste av nysnøen har lagt seg i østlig og sørlig sektor. Vi så også tegn på snøtransport fra sør, som antakeligvis er ganske ferskt.  Nedføyket nysnø og hagl utgjør skredproblemet. Gode bindinger til gammelt snødekke. Det består av smelteomvandlet snø, som er gjenfrosset over 800-900 moh. Generelt størst fare for å løsne skred i bratt terreng med innblåst snø. Fikk det til å løsne lett i testheng i skogrensa. Løssnøskred i Ø og NØ, og myke flak med bruddforplantning i SØ. Mye fuktighet i snødekket gir potensiale for oppbyggende omvandling når det blir kaldere. Forventer at svake lag i nysnø skal stabilisere seg. Med ventet nedbør vil antakeligvis situasjonen holde seg som nå med dannelse av nye svake lag under nedbøren. Varslet faregrad er for høy Varslet faregrad er for høy i dag. Vi tror det ikke kan bli store nok skred til å forsvare FG3 i denne delen av regionen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng Ø, SØ, S over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 500 moh Svake lag består av hagl og upåvirket nysnø. Noen steder har vi observert flere slike lag. Laget løsnet svært litt i testheng/fonn, og hadde en viss bruddforplantning.

Tester

ECTN6@22cmQ2 Dårlig

ECTN3@8cmQ3 Dårlig

Snøprofil

8 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 0,3 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm D, 14 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 0,3 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm D, 47 cm P DF/RG 0 mm/0 mm D, 63 cm K IF 0 mm/0 mm -8,4 °C @ 0 cm, -9 °C @ 7 cm, -6,8 °C @ 22 cm, -4,2 °C @ 42 cm, -2,7 °C @ 62 cm, -2 °C @ 72 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

132 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekkehardhet variere veldig. Stor sett løs ubunden snø, men enkelte utsatte steder er det pakket i myke flak. Også variasjon i fordeling av snø i terrenget. Utsatte formasjoner er avblåst. Løs upåvirket snø i skogen i alle eksposisjoner.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175805

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

15.01.2019 kl. 10:34

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

58 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -3 °C 0,5 m/s fra NV ↘ 100% skyer Kraftig snøfokk i går kveld og i natt

ObsID: 175741

Trollheimen / RINDAL

Snø

15.01.2019 kl. 09:19

429 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Tatt mot SV. NØ-vendt side. Bilde av vær og snøfordeling i fjellet. Ser ut som vinden har tatt godt over tregrensa. Mye avblåst terreng.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s 100% skyer Snøbyger siste døgn. Ca. 30 cm nysnø i dalen. I går var det mildvær med 4-5 grader ved havnivå på formiddagen. Slo om til kuldegrader på ettermiddagen. Sterk vind i går som avtok på ettermiddagen. Rolig vindforhold i dag.

ObsID: 175705

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

14.01.2019 kl. 22:50

603 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Storlidalen (600moh) kl 22:50 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og nordvestlig vind. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fortsatt vind og mer snø/nordvest. Farligst for snøskred når nordvesten er på hell.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 175679

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

14.01.2019 kl. 22:41

603 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Storlidalen (600moh) kl 22:41 50 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175678

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

14.01.2019 kl. 18:50

381 moh

Robert Ulfsnes (Ukjent)

Vær

Snø 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det har vert bygevær, delvis en del vind, temp -3 i skrivende stund.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 175665

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

14.01.2019 kl. 12:54

73 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

14. jan 13:00 - 13. jan 13:00 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Under 50 moh Gjelder Rv70 Gråura (Slipran) - Sunndalsøra, Skred observert ved Wennevold

ObsID: 175626

Trollheimen / oppdal vangshøa

Snø

14.01.2019 kl. 12:39

1306 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -4 °C 12 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær med kuling og meir i bygene. Roligare mellom byger.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har snøa omlag 20-40 cm siste døgna. Stor variasjon pga hard vind i bygene. Det er vind opp i kuling ved skoggrensa. Observasjonen er frå det høgdenivå. Det er kald og tørr snø, men bærer preg av mykje vind, avrunda korn. Stabilisering vil ta tid, men temp gunstig (-4 grader). Det er svake lag i nysnøen som er problemet. Det er gode bindingar mot gammel snø. Her i skogbandet er gammelsnøen smelteformer av ulik hardhet. Tendens mot fukt i denne. Kjenner ikkje til korleis binding er mot gammel snø i høgda. Truleg dårlegare enn her, pga lågare temp. Dette tek tid å stabilsere, men gunstig temp. Her tilseier fg 3, men snømengden er truleg større i sentrale og vestlege deler av region, så fg 4 kan være rimelig

Snøprofil

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm P MF 0 mm/0 mm D, 10 cm P MF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm D Forenkla profil frå skog. Det er vind i nysnøen, men fortsatt knyttnevefast. Det er ikkje svake lag av betydning i gml snø på dette høgdenivå

Faretegn

Fersk vindtransportert snø store mengder, ca 30- 40 cm der vinden ikkje har flytta

Snødekke

70 cm totalt Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Det er vind i all snø, også langt ned i skogen

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikkje sett noko, men det er heilt sikkert aktivitet over skoggrensa

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Det er stor vindtransport no

ObsID: 175624

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

14.01.2019 kl. 12:06

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Perioder med hagl på formiddag mellom snøbygene

Snødekke

51 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 175620

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

14.01.2019 kl. 09:51

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). I følge varsom.no sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Denne værtype vedvarer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

14. jan 09:58 - 13. jan 09:58 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 1660 moh og 1560 moh Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 175561

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org