Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 14.01.2019

4
Stor
Publisert:

Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande kraftig vind frå NV, og stadvis mykje nedbør vil gje stor snøtransport inn i leområder mot N-S-Ø. Det vil byggje seg opp ferske fokksnøflak over 300 moh. Det ligg òg eldre ustabile fokksnøflak mot N-S-Ø over 400 moh. Auka pålagring på desse kan gje skred av storleik 4. Ein kan forvente fleire naturleg utløyste skred. Skredfaren vil vere størst i dei områda som får mest nedbør.
Det har komme 15 - 25 cm snø siste døgnet med store lokale variasjonar. Nedbøren har kome i sterk vind frå SV til NV. Snøoverflata ber preg av vinden den siste tida og N-Ø-S leområder har akkumulert mykje snø den siste veka. Vestvendte sider, samt toppar og ryggar er avblesne. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1000-1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir.
Det var laurdag observert drønn i snøen på 929 moh nordaust for Nonshøa.
Observatør (vest for Storhornet) melder sundag om ca 20 cm tørr nysnø og snøfokk med vind frå NV. Sundag føremiddag er det snøvêr til havnivå og aukande vindstyrke i fjellet.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-13 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

14.01.2019 kl. 22:50

603 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og nordvestlig vind. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fortsatt vind og mer snø/nordvest. Farligst for snøskred når nordvesten er på hell.

Vær

Snø -4 °C Storlidalen (600moh) kl 22:50 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 175679

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

14.01.2019 kl. 22:41

603 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Storlidalen (600moh) kl 22:41 50 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 175678

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

14.01.2019 kl. 18:50

381 moh

Robert Ulfsnes (Ukjent)

Vær

Snø 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det har vert bygevær, delvis en del vind, temp -3 i skrivende stund.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 175665

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

14.01.2019 kl. 12:54

73 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

14. jan 13:00 - 13. jan 13:00 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Under 50 moh Gjelder Rv70 Gråura (Slipran) - Sunndalsøra, Skred observert ved Wennevold

ObsID: 175626

Trollheimen / oppdal vangshøa

Snø

14.01.2019 kl. 12:39

1306 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Det er vind i all snø, også langt ned i skogen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har snøa omlag 20-40 cm siste døgna. Stor variasjon pga hard vind i bygene. Det er vind opp i kuling ved skoggrensa. Observasjonen er frå det høgdenivå. Det er kald og tørr snø, men bærer preg av mykje vind, avrunda korn. Stabilisering vil ta tid, men temp gunstig (-4 grader). Det er svake lag i nysnøen som er problemet. Det er gode bindingar mot gammel snø. Her i skogbandet er gammelsnøen smelteformer av ulik hardhet. Tendens mot fukt i denne. Kjenner ikkje til korleis binding er mot gammel snø i høgda. Truleg dårlegare enn her, pga lågare temp. Dette tek tid å stabilsere, men gunstig temp. Her tilseier fg 3, men snømengden er truleg større i sentrale og vestlege deler av region, så fg 4 kan være rimelig

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikkje sett noko, men det er heilt sikkert aktivitet over skoggrensa

Vær

Snø -4 °C 12 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær med kuling og meir i bygene. Roligare mellom byger.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Det er stor vindtransport no

Faretegn

Fersk vindtransportert snø store mengder, ca 30- 40 cm der vinden ikkje har flytta

Snøprofil

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm P MF 0 mm/0 mm D, 10 cm P MF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm D Forenkla profil frå skog. Det er vind i nysnøen, men fortsatt knyttnevefast. Det er ikkje svake lag av betydning i gml snø på dette høgdenivå

ObsID: 175624

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

14.01.2019 kl. 12:06

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Perioder med hagl på formiddag mellom snøbygene

Snødekke

51 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 175620

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

14.01.2019 kl. 09:51

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). I følge varsom.no sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Denne værtype vedvarer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

14. jan 09:58 - 13. jan 09:58 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 1660 moh og 1560 moh Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 175561

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

13.01.2019 kl. 20:36

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I følge Varsom sitt varsel. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Større snømengder og økende vind ifølge værmeldinger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 175502

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.01.2019 kl. 13:45

896 moh

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Vær

Snø -5 °C 15 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk/pålagring. Vind fra V/NV. Null sikt over skoggrensa.

Snødekke

Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 175443

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.01.2019 kl. 12:37

622 moh

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Vær

Snø -4 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175424

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.01.2019 kl. 12:30

875 moh

lillerodvann (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Snødekke

95 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vil tilta med økende vind/vindtransport Varslet faregrad er riktig

Vær

-5 °C fra V → 90% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 800 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tiltagende vindtransport, til østvendte heng

Tester

ECTN21@30cm God Også gjennomført lille blokktesten. Fokksnøen fra siste virker godt stabilisert, men vinden har økt i dag og det er i ferd med å pålagres fersk fokksnø som trolig vil med føre at fokksnø fortsatt vil være en utfordring. Må også bemerkes at stabilitetstesten nok er gjennomført vel lavt i terrenget.

ObsID: 175453

Trollheimen / Oppdal

Snø

13.01.2019 kl. 12:15

919 moh

Snorre (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Noen ujevne skarelag under nysnø, med løsere lag imellom (fist). Nysnøen har festet nokså godt på gammelt snødekke

Vær

Snø -3 °C fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøfokk på veien og over skogen

ObsID: 175420

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

13.01.2019 kl. 11:16

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø 0,1 °C 6,4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Litt regn og -1,7 kl 0600 i dag. Gikk over til snø ca kl0730

Snødekke

17 cm totalt Moderat snøfokk 9 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 175402

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 15:06

932 moh

DW (**)

Snødekke

0 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Variert snødybde. Alt fra 10cm-100cm ca. Et lag (ca 20cm) med fin tørr snø (nysnøen) over det gamle skaret. Noe nedføyket nysnø over skarelaget men lite binding i nysnøen. Fare for skuff men ikke flak. Så kompakt og fuktig snø under det gamle skarelaget helt ned til bakken. Noe råtten og luftig men store lokale variasjoner. Flere skarelag lengere ned i snødekket. Også flere svake lag lengere ned i snødekket, særlig rundt skarelagene, inkludert et godt utviklet svakt lag helt ned ved bakken. Men det skarelaget under nysnøen + det kompakte/luftige laget under skarelaget bærer så pass mye vekt at å påvirke de svake lagene under nysnøen er lite sannsynlig. I så fall trenger de store belastning. Der snødekket er tynt kan man kanskje påvirke disse lagene om de finnes der og. I så fall lite bekymringsfulle funn i snødekket i dag synes jeg.

Skredfarevurdering

2 Moderat FG2 under skogsgrensa i dag. Kan ikke si mye om faregrad i høyfjellet da vi holdte oss til skogskjøring i dag. Forventer lite økning i skogen i morra men mulig økning til fg3 i høyfjellet. FG øker sannsynligvis i morra med vind og nedbør men uten at nysnøen/vinden danner ny fokksnøflak eller kommer på allerede dannet fokksnøflak blir det trolig lite økning i skredfaren. Usikker om FG øker helt til fg3 i morra ut ifra funnene i dag. I hvert fall lite sannsynlig under skogsgrensa. Men mulig i høyfjellet der vindpåvirkning har blitt størst og fokksnøflak er godt utviklet. Har ikke vært i høyfjellet i dag så kan ikke si så mye om det. Uansett FG er det krevende forhold i fjellet for å forholde seg til med stor lokal variasjon. Varslet faregrad er riktig Varslet FG var i hvert fall riktig i dag. I morra varierer det sikkert mellom fg2 og noen plasser fg3 avhengig av lokale variasjoner

Vær

Ikke nedbør 6,8 °C 0 m/s 70% skyer Fint vær i dag. Vindstille hele dagen. Lite nedbør utover dagen (<1-2cm). Noe sol midt på dagen. Lite/ingen temperaturendring.

Tester

ECTX God Gjennomført ECT. Ingen resultat av betydning. Fikk lett brudd (<10 slag) på det nedføyket nysnølaget under nysnøen (15-20cm ned i snødekket) uten forplantning. Ingen brudd ellers lengere ned i snødekket. Med en kraftig trekk bak hele søyla med spaden fikk glatt brudd på et svakt lag over neste skarelaget ca 30cm lengere ned. Men dette laget trenger trolig høy belastning for å løsne.

ObsID: 175327

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 14:50

1103 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Skredfarevurdering

2 Moderat Vanskelig å vurdere nå, drønning i skogen og svakt lag nærme overflaten tilsier FG 3, men usikker på hvor store områder det gjelder. I fjellet i dette området FG 2 så det blir også vurderingen. Tar vinden seg opp så er det mye løs snø sim skal flyttes fra 600 moh og helt opp i 1200 moh (øst for vannskille) og det vil raskt øke til FG3. Varslet faregrad er riktig

Vær

Notater

Mye løs snø i skogen, der det tidvis drønner i det gamle snødekket. Virket som nysnøen fra det siste døgnet sitter godt til det eldre snødekket. Kommet 10-15 cm nysnø siste døgn som ligger ubunden i NØ formasjoner helt opp til 1200 moh, mulig høyere, antydning til mer fokksnø i N og Ø sektor, ligger her på smelteskare men virker til å ha godt feste. Fremdeles lite snø generelt og ujevnt fordelt, mens nedbøren fra tidligere i uken ligger mer SØ ligger det siste snøfallet NØ og N. Det eldre snødekket virker til å ha fryst til, den nedre halvdelen (utelatt fra profil) er gjentatte skarelag med løsere snø innimellom, noen steder 35 cm med denne "pakken". Gravd ned til bakke to steder (NØ, 950 MOH OG Ø 1150 MOH) uten å finne kantkorn eller beger.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ Finner det riktigst å legge dette som kantkorn over skare, selv om det er et lag av delvis nedbrutt iblandet noe (liten) delvis kantete under et knekkebrødtynt lag skare, og over et tykkere skarelag. Usikker på hva som blir mest riktig.

ObsID: 175295

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 13:47

1135 moh

trygvesande (Ukjent)

Tester

ECTN19@20cmQ3 Middels

ObsID: 175274

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 13:39

1104 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  35cm, svakt lag med 4f delvis nedbrutt 1mm og noe kant, bryter lett og glatt.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -9 °C 7 m/s fra S ↑ 50% skyer

Tester

CTH13@15cmQ3 Middels

ECTN13@35cmQ2 Middels

CTH29@35cmQ2 Middels Brudd i lag med nedføyket under 2mm tykk ishinne/skarelag, glatt brudd, blokk sklir halvveis ut

Snøprofil

12 cm F DFdc/PP 1 mm/0 mm D, 22 cm 4F DF/DFbk 1 mm/1 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DF/RGxf 1 mm/0 mm Skarelag, 3 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 25 cm K/I MFcr/MFpc 0 mm/0 mm Ned mot bakken, en pakke av vindskare, smelteskare og gammel snø, mye av denne gjenfryst etter tidligere smelting. 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175285

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 12:37

1084 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde vestover mot gjevilvasskamben, ujevn snøfordeling med nysnø i Nordlig og østlig sektor
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde sørover

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På 1100moh i NØ formasjoner er det fremdeles mye ubunden snø tilgjengelig for vindtransport, løs med innsynk ski 15+cm. Fra N, spesielt NØ men også Ø og SØ i formasjoner som samlet snø er det mye snø fra de siste snøfallene denne uken, varierende hardhet og bæreevne fra ubunden helt opp mot 1200 moh i NØ til hardere flak (4f-1f) østover, SØ stort sett bærende og med tilkommet vindskare enkelte steder. Fremstikkende formasjoner og SV-vendt terreng stort sett avblåst.

ObsID: 175266

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 11:42

929 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Fra toppen, 15 cm knyttneve nysnø ubunden på 3cm skarelag. 20 cm Pennehard RG 1-2mm, blanke? Fulgt av skarelag med 10 cm 4f delvis nedbrutt (1 mm) og RG (0,5mm) over nytt skarelag. Bryter nederst i dette laget, over skare på det som ser ut til å være en blanding av nedføyket nysnø og smelteomvandlet store blanke krystaller med delvis stjerneform. Drønn i snødekke antas å komme fra dette, NØvendt heng, 950moh. Bryter lett med spadeprøve men ligger i ro, Q3.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 15 cm nysnø, ubunden i skogen.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opplever flere drønn fra nede i snødekket, lokalt uten at det virker å forplante seg over store områder. NØ vendt.

ObsID: 175252

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 10:44

880 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde mot N, NV. Høyt skydekke, lite vind og god sikt. Minus 5 grader på 900 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Mye vind i går og i natt, betydelig snøfokk og 10+cm nysnø (antatt mer høyere og lengre vest) høyt skydekke, god sikt. 900 moh.

Snødekke

Ikke snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 900moh, 10-15 cm ubunden nysnø

ObsID: 175250

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 10:03

1206 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martine@SVV

Skredaktivitet

12. jan. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Så to str 2 flakskred fra E6 i Drivdalen. Antar at de gikk i natt. Ser ikke ut som skalvlbrudd

ObsID: 175226

Trollheimen / Oppdal

Snø

11.01.2019 kl. 11:38

894 moh

thoresb@nortind (***)

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer 10-20cm nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 175091

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org