Snøskredvarsel for Trollheimen lørdag 12.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg fokksnøflak i renner søkk og lesider mot N-Ø-S som vil trenge tid til å stabilisere seg. Dei mindre ferske flaka er lette for ein skiløpar å løyse ut, mens dei eldre vil krevje større belastning.
Det har komme opptil 30 cm snø over ca 800 moh siste døgnet i sterk vind frå NV. Under denne høgda har nedbøren fyrst kome som regn, seinare som snø til havnivå. Snøoverflata er generelt prega av kraftig vind, og snø som har kome denne veka er fordelt rundt i terrenget som flak av varierande hardheit og storleik. Rygger og kuler er avblesne ned på hard gamal snø. Det gamle snødekket vert vurdert stabilt opp til ca 1200 moh, då det har vore påvirka av regn og kraftig mildveir.
Fredag føremiddag er det plussgrader til 200 moh, snøveir til havnivå og kuling frå V i fjellet.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-11 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 15:06

932 moh

DW (**)

Vær

Ikke nedbør 6,8 °C 0 m/s 70% skyer Fint vær i dag. Vindstille hele dagen. Lite nedbør utover dagen (<1-2cm). Noe sol midt på dagen. Lite/ingen temperaturendring.

Tester

ECTX God Gjennomført ECT. Ingen resultat av betydning. Fikk lett brudd (<10 slag) på det nedføyket nysnølaget under nysnøen (15-20cm ned i snødekket) uten forplantning. Ingen brudd ellers lengere ned i snødekket. Med en kraftig trekk bak hele søyla med spaden fikk glatt brudd på et svakt lag over neste skarelaget ca 30cm lengere ned. Men dette laget trenger trolig høy belastning for å løsne.

Skredfarevurdering

2 Moderat FG2 under skogsgrensa i dag. Kan ikke si mye om faregrad i høyfjellet da vi holdte oss til skogskjøring i dag. Forventer lite økning i skogen i morra men mulig økning til fg3 i høyfjellet. FG øker sannsynligvis i morra med vind og nedbør men uten at nysnøen/vinden danner ny fokksnøflak eller kommer på allerede dannet fokksnøflak blir det trolig lite økning i skredfaren. Usikker om FG øker helt til fg3 i morra ut ifra funnene i dag. I hvert fall lite sannsynlig under skogsgrensa. Men mulig i høyfjellet der vindpåvirkning har blitt størst og fokksnøflak er godt utviklet. Har ikke vært i høyfjellet i dag så kan ikke si så mye om det. Uansett FG er det krevende forhold i fjellet for å forholde seg til med stor lokal variasjon. Varslet faregrad er riktig Varslet FG var i hvert fall riktig i dag. I morra varierer det sikkert mellom fg2 og noen plasser fg3 avhengig av lokale variasjoner

Snødekke

0 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Variert snødybde. Alt fra 10cm-100cm ca. Et lag (ca 20cm) med fin tørr snø (nysnøen) over det gamle skaret. Noe nedføyket nysnø over skarelaget men lite binding i nysnøen. Fare for skuff men ikke flak. Så kompakt og fuktig snø under det gamle skarelaget helt ned til bakken. Noe råtten og luftig men store lokale variasjoner. Flere skarelag lengere ned i snødekket. Også flere svake lag lengere ned i snødekket, særlig rundt skarelagene, inkludert et godt utviklet svakt lag helt ned ved bakken. Men det skarelaget under nysnøen + det kompakte/luftige laget under skarelaget bærer så pass mye vekt at å påvirke de svake lagene under nysnøen er lite sannsynlig. I så fall trenger de store belastning. Der snødekket er tynt kan man kanskje påvirke disse lagene om de finnes der og. I så fall lite bekymringsfulle funn i snødekket i dag synes jeg.

ObsID: 175327

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 14:50

1103 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Vær

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ Finner det riktigst å legge dette som kantkorn over skare, selv om det er et lag av delvis nedbrutt iblandet noe (liten) delvis kantete under et knekkebrødtynt lag skare, og over et tykkere skarelag. Usikker på hva som blir mest riktig.

Notater

Mye løs snø i skogen, der det tidvis drønner i det gamle snødekket. Virket som nysnøen fra det siste døgnet sitter godt til det eldre snødekket. Kommet 10-15 cm nysnø siste døgn som ligger ubunden i NØ formasjoner helt opp til 1200 moh, mulig høyere, antydning til mer fokksnø i N og Ø sektor, ligger her på smelteskare men virker til å ha godt feste. Fremdeles lite snø generelt og ujevnt fordelt, mens nedbøren fra tidligere i uken ligger mer SØ ligger det siste snøfallet NØ og N. Det eldre snødekket virker til å ha fryst til, den nedre halvdelen (utelatt fra profil) er gjentatte skarelag med løsere snø innimellom, noen steder 35 cm med denne "pakken". Gravd ned til bakke to steder (NØ, 950 MOH OG Ø 1150 MOH) uten å finne kantkorn eller beger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vanskelig å vurdere nå, drønning i skogen og svakt lag nærme overflaten tilsier FG 3, men usikker på hvor store områder det gjelder. I fjellet i dette området FG 2 så det blir også vurderingen. Tar vinden seg opp så er det mye løs snø sim skal flyttes fra 600 moh og helt opp i 1200 moh (øst for vannskille) og det vil raskt øke til FG3. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 175295

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 13:47

1135 moh

trygvesande (Ukjent)

Tester

ECTN19@20cmQ3 Middels

ObsID: 175274

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 13:39

1104 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  35cm, svakt lag med 4f delvis nedbrutt 1mm og noe kant, bryter lett og glatt.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -9 °C 7 m/s fra S ↑ 50% skyer

Tester

CTH13@15cmQ3 Middels

ECTN13@35cmQ2 Middels

CTH29@35cmQ2 Middels Brudd i lag med nedføyket under 2mm tykk ishinne/skarelag, glatt brudd, blokk sklir halvveis ut

Snøprofil

12 cm F DFdc/PP 1 mm/0 mm D, 22 cm 4F DF/DFbk 1 mm/1 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DF/RGxf 1 mm/0 mm Skarelag, 3 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 25 cm K/I MFcr/MFpc 0 mm/0 mm Ned mot bakken, en pakke av vindskare, smelteskare og gammel snø, mye av denne gjenfryst etter tidligere smelting. 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175285

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 12:37

1084 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde vestover mot gjevilvasskamben, ujevn snøfordeling med nysnø i Nordlig og østlig sektor
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde sørover

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På 1100moh i NØ formasjoner er det fremdeles mye ubunden snø tilgjengelig for vindtransport, løs med innsynk ski 15+cm. Fra N, spesielt NØ men også Ø og SØ i formasjoner som samlet snø er det mye snø fra de siste snøfallene denne uken, varierende hardhet og bæreevne fra ubunden helt opp mot 1200 moh i NØ til hardere flak (4f-1f) østover, SØ stort sett bærende og med tilkommet vindskare enkelte steder. Fremstikkende formasjoner og SV-vendt terreng stort sett avblåst.

ObsID: 175266

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 11:42

929 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Fra toppen, 15 cm knyttneve nysnø ubunden på 3cm skarelag. 20 cm Pennehard RG 1-2mm, blanke? Fulgt av skarelag med 10 cm 4f delvis nedbrutt (1 mm) og RG (0,5mm) over nytt skarelag. Bryter nederst i dette laget, over skare på det som ser ut til å være en blanding av nedføyket nysnø og smelteomvandlet store blanke krystaller med delvis stjerneform. Drønn i snødekke antas å komme fra dette, NØvendt heng, 950moh. Bryter lett med spadeprøve men ligger i ro, Q3.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 15 cm nysnø, ubunden i skogen.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opplever flere drønn fra nede i snødekket, lokalt uten at det virker å forplante seg over store områder. NØ vendt.

ObsID: 175252

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 10:44

880 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde mot N, NV. Høyt skydekke, lite vind og god sikt. Minus 5 grader på 900 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Mye vind i går og i natt, betydelig snøfokk og 10+cm nysnø (antatt mer høyere og lengre vest) høyt skydekke, god sikt. 900 moh.

Snødekke

Ikke snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 900moh, 10-15 cm ubunden nysnø

ObsID: 175250

Trollheimen / Oppdal

Snø

12.01.2019 kl. 10:03

1206 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martine@SVV

Skredaktivitet

12. jan. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Så to str 2 flakskred fra E6 i Drivdalen. Antar at de gikk i natt. Ser ikke ut som skalvlbrudd

ObsID: 175226

Trollheimen / Oppdal

Snø

11.01.2019 kl. 11:38

894 moh

thoresb@nortind (***)

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer 10-20cm nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 175091

Trollheimen / Oppdal

Snø

10.01.2019 kl. 12:35

1327 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Øvre lag, fokksnø fra mandag og tirsdag begynner å bli gjennomfuktet opp til 1400 moh. Våtest ned mot eldre skarelag og vannansamling mellom det øvre og neste skarelag. I tillegg lag med tørr-nedføyket løssnø iblandet liten kantkorn midt i snødekket og store (2 mm+) mot bakke.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Vannansamling mellom skarelag under nedbørslaget frå mandag/tirsdag, 10-15 cm nede i snødekket
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Fuktig snø opp til 1350 moh, en slags tørrsnøgrense mellom 13 og 1400 moh, mye fukt nede i snødekket og vannansamling mellom skarelag
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde vestover, bygeaktivitet
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde NØ, tåke og vind. 1300 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Yr 1 °C 13 m/s fra SV ↗ 80% skyer 5 plussgrader i Oppdal, 1 grad på 1300 moh med tåke som kommer og går. Yr i lufta, kraftig vind

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig Noen bratte heng Ø, SØ, S

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S mellom 1400 moh og 600 moh

Tester

ECTN6@13cmQ3 Dårlig ##+3 (ECT6) Kollapser det noe bredere, men ingen forplantning og blokk ligger i ro

ECTN3@10cmQ3 Dårlig Synker sammen, men blir liggende

ECTN6@15cmQ3 Dårlig ##+3, altså tre nye slag så bryter det under det øverste skarelaget, i et lag nedføyket løssnø mellom et tykt og et tynt skarelag.

ECTN3@10cmQ3 Dårlig Bryter ved ECT 3 på fuktig nesten vannmettet tynt lag i bunn av fokksnøplate etter mandag/tirsdag, over skare. Blir liggende, Q3

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Mtp skredstørrelse ligger det nok på FG2 lokalt her, men når det har kommet mer snø lengre vest (Storlidalen) og regnbygene ligger tett vestover vil dette øke vestover i regionen.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Fuktig snø opp til 1350 moh, deretter noe tørrere. Det er fremdeles stort sett avblåst i vestvendt terreng og fremstikkende formasjoner ellers, heldekkende stort sett i østlig til sørlig lende, med markant pålagring i SØ heng og flanker. Snøen er fuktig, under 1200 meter innsynk med hele skia til gammel snø, bedre bæreevne høyere. Fra tregrense og opp ca 100 meter er det svært fuktig i overflate. Ikke ubunden snø tilgjengelig for vindtransport observert (i dette området)

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snøprofil

10 cm 4F/ F-4F RG 0 mm/0 mm M Fokksnølaget fra mandag og tirsdag, nå sunket noe sammen og gjennomfuktet, vått og løst i bunn over tynt skarelag., 3 cm F MF 0 mm/0 mm W Tynt lag av gjennomfuktet, slusjaktig, ikke mulig å skille kornform & størrelse, 0,3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm F RGwp/RGxf 1 mm/0 mm D Tynt lag med nedføyket (?) løssnø under enda tynnere lag av skare, 5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 30 cm 1F/P-K RG/MFpc 0 mm/0 mm Gammel fokksnøplate med gjentatte skarelag ned mot bakken, 1 cm 4F RGwp/FC 1 mm/2 mm D Kantkort mot bakken under nederste skarelag 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174943

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

10.01.2019 kl. 10:13

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Yr 1,1 °C 0 m/s 90% skyer

Notater

Mange snøskred på morgenkvisten.

Snødekke

15 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 174896

Trollheimen / SURNADAL

Snø

09.01.2019 kl. 13:27

789 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV

Vær

Snø 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer -3,7 grader. Generelt lite vind på fjellet i dag. Vind fra V-NV.

Tester

ECTN7@20cmQ1 Dårlig

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet begrenser seg til nysnøflak i sørlig til østlig eksposisjon i denne delene av regionen. Leheng som har samlet mye snø er utsatt. Det er flere sjikt i nysnøflakene og de øverste gir utslag på ECT. Likevel er det en sjiktovergang på 30-40 cm dyp jeg anser som mest kritisk. Den er lett og løse ut for skiløper (løser ut i testheng). Bruddet er lokalt, forplanter seg ikke, men kan ta med seg skiløper i bratt terreng. Gammel snø virker stabil. Har observert et størrelse 2 skred i SØ heng som har gått i løpet av siste 1-2 døgn. Vanskelig å vurdere på avstand hva skredet har gått på. Det kan se ut som det også har løsnet i gammelt snødekke ned mot sva. Varslet faregrad er for høy Varselet er for høyt i denne delen av regionen. Det er for lite snø og for få områder som er utsatt til å forsvare FG3.

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt lite snø i fjellet i dette området. Har lagt seg opp 40-50 cm nysnø i lehengene, ellers er det tynt med nysnø. Det gamle snødekket er gjennomfuktig. Hardhet varierer mellom P og K. Nederst mot bakken er det store korn med MF.

ObsID: 174785

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

09.01.2019 kl. 12:01

1087 moh

Arnto (Ukjent)

Vær

-4 °C 100% skyer Snødd ned til havnivå. Ca 40 - 50 cm siste par døgn fra 800 moh

Snødekke

Lett snøfokk 45 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakskred. Bruddkant antas å være 5-20 cm.

Skredhendelse

9. jan 12:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt 20 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 174817

Trollheimen / Tindfjellet

Snø

09.01.2019 kl. 12:00

743 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

8. jan 00:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 771 moh og sluttet på 735 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 50 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Vanskelig å observere detaljene rundt skredet på avstand. Jeg hadde ikke mulighet til å gå nærmere uten å eksponere med i skredfarlig terreng. Jeg antar skredet har gått i løpet av siste 1-2 døgn, mens nedbøren sto på.

ObsID: 175135

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

09.01.2019 kl. 11:01

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 1,2 m/s fra NV ↘ 80% skyer

Snødekke

17 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 174711

Trollheimen / RINDAL

Snø

09.01.2019 kl. 10:27

429 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Tatt mot NV.

Vær

Snø -3 °C 5 m/s 80% skyer Har vært snøbyger siste døgn, men lite eller ingen nedbør på morgenen i dag. Jevnt tilsig med skyer. Kaldt vær. Rolig vind nede i dalbunn.

Snødekke

Nede i dalen er det 20 cm nysnø fra siste 1-2 døgn. Nysnøen er tørr og løst lagret i toppen, og fuktigere og fastere lengst nede.

ObsID: 174786

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.