Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 10.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Under 1200 moh kan temperaturstigning og regn føre til naturlig utløste skred. Kraftig vindøkning utover dagen gir fare for flakskred i høyden.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Raskt temperaturstigning og regn i snøen vil første del av døgnet gi fare for naturlig utløste skred under 1200 moh. Det kan forventes middels store våte skred i mange bratte heng. Spesielt bratte områder med løs, ubunden snø er utsatt. Utover dagen vil kraftig vindøkning fra V føre til stor snøtransport i fjellet og gi ustabile fokksnøflak, fortrinnsvis i leheng mot Ø og i formasjoner på tvers av vindretningen. I høyden kan det forventes stor pålagring i leheng og det vil være fare for middels store naturlig utløste skred i noen heng og store skred i noen få heng som samler ekstra mye snø. Fokksnøflak fra mandag og tirsdag i S og Ø ventes gradvis å stabilisere seg og det skal mer til for å løse ut skred her. Skredfaren ventes å være høyest i ytre del av regionen der det ligger mest snø fra tidligere.
Det gamle snødekket regnes som stabilisert opp til ca 1200 moh etter kraftig mildvær og regn før helgen. Dette har nå en hard snøoverflate. Mandag og tirsdag kom det 20-30 cm ny snø i store deler av regionen. Fra skoggrensen og oppover er den nye snøen vindpåviket i ulik grad og det er mange steder flakdannelser av varierende hardhet og størrelser. Rygger og kuler er avblåst ned på hard, gammel snø.
Under skoggrensen og på plasser der vinden ikke har fått tak ligger det mange steder 20-30 cm ubunden snø. Onsdag formiddag var det overskyet og lette byger i ytre del av regionen og rolige vindforhold i høyden.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til liten storm fra vest om ettermiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere snøgrense om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

10.01.2019 kl. 12:35

1327 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Øvre lag, fokksnø fra mandag og tirsdag begynner å bli gjennomfuktet opp til 1400 moh. Våtest ned mot eldre skarelag og vannansamling mellom det øvre og neste skarelag. I tillegg lag med tørr-nedføyket løssnø iblandet liten kantkorn midt i snødekket og store (2 mm+) mot bakke.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Vannansamling mellom skarelag under nedbørslaget frå mandag/tirsdag, 10-15 cm nede i snødekket
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Fuktig snø opp til 1350 moh, en slags tørrsnøgrense mellom 13 og 1400 moh, mye fukt nede i snødekket og vannansamling mellom skarelag
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde vestover, bygeaktivitet
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde NØ, tåke og vind. 1300 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 4F/ F-4F RG 0 mm/0 mm M Fokksnølaget fra mandag og tirsdag, nå sunket noe sammen og gjennomfuktet, vått og løst i bunn over tynt skarelag., 3 cm F MF 0 mm/0 mm W Tynt lag av gjennomfuktet, slusjaktig, ikke mulig å skille kornform & størrelse, 0,3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm F RGwp/RGxf 1 mm/0 mm D Tynt lag med nedføyket (?) løssnø under enda tynnere lag av skare, 5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 30 cm 1F/P-K RG/MFpc 0 mm/0 mm Gammel fokksnøplate med gjentatte skarelag ned mot bakken, 1 cm 4F RGwp/FC 1 mm/2 mm D Kantkort mot bakken under nederste skarelag 2 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Fuktig snø opp til 1350 moh, deretter noe tørrere. Det er fremdeles stort sett avblåst i vestvendt terreng og fremstikkende formasjoner ellers, heldekkende stort sett i østlig til sørlig lende, med markant pålagring i SØ heng og flanker. Snøen er fuktig, under 1200 meter innsynk med hele skia til gammel snø, bedre bæreevne høyere. Fra tregrense og opp ca 100 meter er det svært fuktig i overflate. Ikke ubunden snø tilgjengelig for vindtransport observert (i dette området)

Vær

Yr 1 °C 13 m/s fra SV ↗ 80% skyer 5 plussgrader i Oppdal, 1 grad på 1300 moh med tåke som kommer og går. Yr i lufta, kraftig vind

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Mtp skredstørrelse ligger det nok på FG2 lokalt her, men når det har kommet mer snø lengre vest (Storlidalen) og regnbygene ligger tett vestover vil dette øke vestover i regionen.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig Noen bratte heng Ø, SØ, S

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S mellom 1400 moh og 600 moh

Tester

ECTN6@13cmQ3 Dårlig ##+3 (ECT6) Kollapser det noe bredere, men ingen forplantning og blokk ligger i ro

ECTN3@10cmQ3 Dårlig Synker sammen, men blir liggende

ECTN6@15cmQ3 Dårlig ##+3, altså tre nye slag så bryter det under det øverste skarelaget, i et lag nedføyket løssnø mellom et tykt og et tynt skarelag.

ECTN3@10cmQ3 Dårlig Bryter ved ECT 3 på fuktig nesten vannmettet tynt lag i bunn av fokksnøplate etter mandag/tirsdag, over skare. Blir liggende, Q3

ObsID: 174943

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

10.01.2019 kl. 10:13

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

15 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Våt løssnø Våt

Vær

Yr 1,1 °C 0 m/s 90% skyer

Notater

Mange snøskred på morgenkvisten.

ObsID: 174896

Trollheimen / SURNADAL

Snø

09.01.2019 kl. 13:27

789 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eivind@SVV

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt lite snø i fjellet i dette området. Har lagt seg opp 40-50 cm nysnø i lehengene, ellers er det tynt med nysnø. Det gamle snødekket er gjennomfuktig. Hardhet varierer mellom P og K. Nederst mot bakken er det store korn med MF.

Vær

Snø 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer -3,7 grader. Generelt lite vind på fjellet i dag. Vind fra V-NV.

Tester

ECTN7@20cmQ1 Dårlig

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet begrenser seg til nysnøflak i sørlig til østlig eksposisjon i denne delene av regionen. Leheng som har samlet mye snø er utsatt. Det er flere sjikt i nysnøflakene og de øverste gir utslag på ECT. Likevel er det en sjiktovergang på 30-40 cm dyp jeg anser som mest kritisk. Den er lett og løse ut for skiløper (løser ut i testheng). Bruddet er lokalt, forplanter seg ikke, men kan ta med seg skiløper i bratt terreng. Gammel snø virker stabil. Har observert et størrelse 2 skred i SØ heng som har gått i løpet av siste 1-2 døgn. Vanskelig å vurdere på avstand hva skredet har gått på. Det kan se ut som det også har løsnet i gammelt snødekke ned mot sva. Varslet faregrad er for høy Varselet er for høyt i denne delen av regionen. Det er for lite snø og for få områder som er utsatt til å forsvare FG3.

ObsID: 174785

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

09.01.2019 kl. 12:01

1087 moh

Arnto (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk 45 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø

Vær

-4 °C 100% skyer Snødd ned til havnivå. Ca 40 - 50 cm siste par døgn fra 800 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakskred. Bruddkant antas å være 5-20 cm.

Skredhendelse

9. jan 12:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt 20 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder

ObsID: 174817

Trollheimen / Tindfjellet

Snø

09.01.2019 kl. 12:00

743 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

8. jan 00:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 771 moh og sluttet på 735 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 50 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Vanskelig å observere detaljene rundt skredet på avstand. Jeg hadde ikke mulighet til å gå nærmere uten å eksponere med i skredfarlig terreng. Jeg antar skredet har gått i løpet av siste 1-2 døgn, mens nedbøren sto på.

ObsID: 175135

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

09.01.2019 kl. 11:01

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

17 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 1,2 m/s fra NV ↘ 80% skyer

ObsID: 174711

Trollheimen / RINDAL

Snø

09.01.2019 kl. 10:27

429 moh

Eivind@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Eivind@SVV Kommentar:  Tatt mot NV.

Snødekke

Nede i dalen er det 20 cm nysnø fra siste 1-2 døgn. Nysnøen er tørr og løst lagret i toppen, og fuktigere og fastere lengst nede.

Vær

Snø -3 °C 5 m/s 80% skyer Har vært snøbyger siste døgn, men lite eller ingen nedbør på morgenen i dag. Jevnt tilsig med skyer. Kaldt vær. Rolig vind nede i dalbunn.

ObsID: 174786

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

08.01.2019 kl. 15:21

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

10 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

Vær

Snø 0,7 °C 2,4 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 174614

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.01.2019 kl. 12:36

1029 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurderer den til FG 2 ut fra matrise, hvert skredproblem for seg. Men det er fremdeles noe ubunden snø som vil flyttes på, det snør tett og blåser frå NV så det vil raskt øke til FG 3. Lokalt FG 2, økende. Mulig mer vind og mer nedbør lengre vest gir FG 3 regionalt?

Faretegn

Stort snøfall Snødd siden i går kveld, 7-10 cm lengst øst til 15 cm i Storlidalen, sentralt i regionen. Blåser i fjellet, fokksnøflak. Snør enda nå kl. 17.00, og tiltagende vind også nede i bygda.

Notater

Ulike skredproblemer med ulik høyde og eksponering. I skogen er det en del ubunden snø som med høyden opp mot 1000 meter går over til myke fokksnøflak. Det gamle snødekket går fra å være gjennomfuktet og porøst til å være skare, og fra 700-1000 meter vil det kunne være heng med ubunden / delvis bunden snø på skare som kan gi (små) løssnøskred. (Mye sluff ved kjøring ned skogen) med de konsekvenser det gir i skogsterreng. Fra litt under tregrense og opp myke fokksnøflak og nedføyket løsere snø, bryter lett men gir små eller moderate skred mens høyere i fjellet er flakene hardere og uten dette sjiktet og ligger rett på skare. Bryter lett.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ over 1200 moh Høyere der vinden har tatt mer er fokksnøflakene tynnere og hardere og sklir lett ut på skarelaget.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S mellom 2500 moh og 1000 moh Pålagring i moderat NV-vind gir en fokksnøplate i SØ (+s og ø) heng direkte på det gamle snødekket som på denne høyden er gjenfryst. Det bryter i et lag løssnø 5-10 cm (ectn#5) over skarelaget, nedføyket nysnø mellom to lag fokksnø, før det igjen bryter på skarelaget (##8) og legger seg stille (Q3)

ObsID: 174570

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.01.2019 kl. 10:26

1039 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  720 moh (i skogen) , nysnø 15 cm på eldre snøpakke som er gjennomfuktet, noen steder med dårlig bæreevne (rett til bunns)
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Fra ca 800 m. Tidvis skare under nysnø.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Sklir lett av ubunden snø fra skaren med skia. Noe sluff ved kjøring ned skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  1000 moh, fokksnø og nedføyket nysnø.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Total snødybde 145 cm. Nysnødybde 15 cm. Fokksnøplate liggende på skare, med et tynnere lag nedføyket nysnø 2/3 nede i den ferske snøpakken.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde tatt sørøstover, mot veslbekken (over dalen) snø og lett snøfokk, lite sikt pga snø, vind og noe snøfokk.

Snødekke

70 cm totalt 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15 cm nysnø, ubunden, på eldre lag av gjennomfuktet kornete snø i skogen, fra ca 800 moh har det gamle snødekket fått en frosset overflate (skare) som den nye snøen ligger på. Ubunden snø på skare i lommer mot sø som sklir lett ut. Rask overgang til føkksnøflak på ca 1000 meter, dette hviler på lag av nysnø (nedføyket nysnø)

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snødd siden i går kveld, ligger 7-10 cm i Oppdal der det har snødd på vindstille. Noe mer lengre vest, 15 cm i høyden. Snør fortsatt og noe snøfokk.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt SØ, S, SV mellom 1000 moh og 700 moh I skogen: 15 til 20 cm nysnø som ligger ubunden (800 moh) med høyden som svært myke flak på (opp mot 1000 m) skarelag. Sklir lett ut i enkeltheng, små skred

Tester

ECTN5@20cmQ3 Middels Fokksnøflak på 30 cm, bryter på ect 5 i ene siden på 20 cm på det som ser ut som et sjikt med mykere nysnø.

ObsID: 174554

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

07.01.2019 kl. 10:30

603 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Storlidalen (700moh) kl 10:30

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv511 Storlidalen - ,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt, fint vær. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174393

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org