Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 08.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Faregraden vil øke mot faregrad 3-betydelig i takt med økende nedbør og vind. De områdene som får mest nedbør vil være mest utsatt. Unngå leområder.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger og kraftig vind fra N ventes å gi flakdannelser i leheng. Problemet vil være størst over tregrensen i leheng mot S og terrengformasjoner som samler snø. I ferske nysnøflak vil det være mulig for en skiløper å løse ut skred opp til str 3. I enkeltheng med ekstra stor pålagring vil det være fare for naturlig utløste skred. Snødekket vil være mest følsomt for skredutløsning når været står på. Snøen vil komme med bygevær og det kan være store lokale variasjoner i hvor nedbøren kommer. I de områdene som får mest nedbør ventes faregraden komme opp i 3-betydelig.
Etter mildværet fredag regnes snødekket som stabilisert nesten helt til topps. Over ca 1000 moh ligger det litt nysnø fra de siste dagene. Det er lite eller ingen snø i lavlandet og lite som ligner på vinter dessverre.
Mandag formiddag var det regnbyger under ca 500 moh. I fjellet blåste det frisk bris fra SØ.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nord.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Bygevær med lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

08.01.2019 kl. 15:21

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø 0,7 °C 2,4 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

10 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

ObsID: 174614

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.01.2019 kl. 12:36

1029 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurderer den til FG 2 ut fra matrise, hvert skredproblem for seg. Men det er fremdeles noe ubunden snø som vil flyttes på, det snør tett og blåser frå NV så det vil raskt øke til FG 3. Lokalt FG 2, økende. Mulig mer vind og mer nedbør lengre vest gir FG 3 regionalt?

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ over 1200 moh Høyere der vinden har tatt mer er fokksnøflakene tynnere og hardere og sklir lett ut på skarelaget.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S mellom 2500 moh og 1000 moh Pålagring i moderat NV-vind gir en fokksnøplate i SØ (+s og ø) heng direkte på det gamle snødekket som på denne høyden er gjenfryst. Det bryter i et lag løssnø 5-10 cm (ectn#5) over skarelaget, nedføyket nysnø mellom to lag fokksnø, før det igjen bryter på skarelaget (##8) og legger seg stille (Q3)

Notater

Ulike skredproblemer med ulik høyde og eksponering. I skogen er det en del ubunden snø som med høyden opp mot 1000 meter går over til myke fokksnøflak. Det gamle snødekket går fra å være gjennomfuktet og porøst til å være skare, og fra 700-1000 meter vil det kunne være heng med ubunden / delvis bunden snø på skare som kan gi (små) løssnøskred. (Mye sluff ved kjøring ned skogen) med de konsekvenser det gir i skogsterreng. Fra litt under tregrense og opp myke fokksnøflak og nedføyket løsere snø, bryter lett men gir små eller moderate skred mens høyere i fjellet er flakene hardere og uten dette sjiktet og ligger rett på skare. Bryter lett.

Faretegn

Stort snøfall Snødd siden i går kveld, 7-10 cm lengst øst til 15 cm i Storlidalen, sentralt i regionen. Blåser i fjellet, fokksnøflak. Snør enda nå kl. 17.00, og tiltagende vind også nede i bygda.

ObsID: 174570

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.01.2019 kl. 10:26

1039 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  720 moh (i skogen) , nysnø 15 cm på eldre snøpakke som er gjennomfuktet, noen steder med dårlig bæreevne (rett til bunns)
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Fra ca 800 m. Tidvis skare under nysnø.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Sklir lett av ubunden snø fra skaren med skia. Noe sluff ved kjøring ned skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  1000 moh, fokksnø og nedføyket nysnø.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Total snødybde 145 cm. Nysnødybde 15 cm. Fokksnøplate liggende på skare, med et tynnere lag nedføyket nysnø 2/3 nede i den ferske snøpakken.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde tatt sørøstover, mot veslbekken (over dalen) snø og lett snøfokk, lite sikt pga snø, vind og noe snøfokk.

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snødd siden i går kveld, ligger 7-10 cm i Oppdal der det har snødd på vindstille. Noe mer lengre vest, 15 cm i høyden. Snør fortsatt og noe snøfokk.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt SØ, S, SV mellom 1000 moh og 700 moh I skogen: 15 til 20 cm nysnø som ligger ubunden (800 moh) med høyden som svært myke flak på (opp mot 1000 m) skarelag. Sklir lett ut i enkeltheng, små skred

Tester

ECTN5@20cmQ3 Middels Fokksnøflak på 30 cm, bryter på ect 5 i ene siden på 20 cm på det som ser ut som et sjikt med mykere nysnø.

Snødekke

70 cm totalt 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15 cm nysnø, ubunden, på eldre lag av gjennomfuktet kornete snø i skogen, fra ca 800 moh har det gamle snødekket fått en frosset overflate (skare) som den nye snøen ligger på. Ubunden snø på skare i lommer mot sø som sklir lett ut. Rask overgang til føkksnøflak på ca 1000 meter, dette hviler på lag av nysnø (nedføyket nysnø)

ObsID: 174554

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

07.01.2019 kl. 10:30

603 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Storlidalen (700moh) kl 10:30

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt, fint vær. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv511 Storlidalen - ,

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174393

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 13:57

1562 moh

Gudmund (***)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S over 1400 moh

Tester

ECTX God Ett 60 cm lag med fokksnø etter «nyttårsuværet». Flere sjikt med varierende hardhet, men ingen av flere ECT tester bryter

Snødekke

80 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Skare Tørr Skare opp til 1400m Hardpakket fokksnø høyere oppe

ObsID: 174185

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 11:30

1482 moh

Gudmund (***)

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra 1200 og opp. Forholdsvis lite vind og kuldegrader har resultert i et nytt rimlag på overflaten fra siste natt

ObsID: 174189

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 10:00

1271 moh

Pål@nortind (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@nortind
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@nortind
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@nortind

Skredhendelse

4. jan 13:57 Vått flakskred Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1282 moh Brattheng Hele botnen øst for Storhaugen har gått, 6-700 meter i bredde (+ et mindre lenger øst), sannsynlig fre 04.01 under store nedbørsmengder i form av regn. Skredvarslet for de siste 2 dagene virker å være meget presist

ObsID: 174204

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 09:31

962 moh

Gudmund (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svært lite snø i områder, men vi har hørt og kjent flere tydelige drønn i snøen på steder der snøen har samlet seg

ObsID: 174079

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org