Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 06.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Ha ulik tilnærming til vått og tørt snødekke. Fare for ustabile nysnøflak i høyden.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Under ca 1100 moh der snøoverflaten er våt og myk er det mulighet for noen våte løssnøskred, over nysnøgrensa vil nysnøflakene i enkelte leområder være mulig å løse ut for en skiløper.
Etter mildværet fredag regnes snødekket som stabilisert nesten helt til topps. Bare på de høyeste toppene over 13-1400 har nedbøren kommet som snø. Der vil det finnes nysnøflak i noen leheng, som med de milde temperaturene også vil stabiliseres fortløpende. Det er lite eller ingen snø i lavlandet.
Vi har ikke full oversikt over skred som gikk høyt til fjells under mildværet, men rapporter tyder på at det gikk færre skred enn forventet, i hvert fall i skredløp hvor det har vært mulig å få sikt.
Lørdag er det fortsatt mildt høyt til fjells og lett regn.
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest natt til lørdag.
-3 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh.
Skyet.
Mest nedbør i vest. Sterkest vind i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til søndag.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense, 300 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 13:57

1562 moh

Gudmund (***)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S over 1400 moh

Tester

ECTX God Ett 60 cm lag med fokksnø etter «nyttårsuværet». Flere sjikt med varierende hardhet, men ingen av flere ECT tester bryter

Snødekke

80 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Skare Tørr Skare opp til 1400m Hardpakket fokksnø høyere oppe

ObsID: 174185

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 11:30

1482 moh

Gudmund (***)

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra 1200 og opp. Forholdsvis lite vind og kuldegrader har resultert i et nytt rimlag på overflaten fra siste natt

ObsID: 174189

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 10:00

1271 moh

Pål@nortind (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@nortind
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@nortind
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@nortind

Skredhendelse

4. jan 13:57 (+01:00) Vått flakskred Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1282 moh Brattheng Hele botnen øst for Storhaugen har gått, 6-700 meter i bredde (+ et mindre lenger øst), sannsynlig fre 04.01 under store nedbørsmengder i form av regn. Skredvarslet for de siste 2 dagene virker å være meget presist

ObsID: 174204

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 09:31

962 moh

Gudmund (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svært lite snø i områder, men vi har hørt og kjent flere tydelige drønn i snøen på steder der snøen har samlet seg

ObsID: 174079

Trollheimen / Oppdal

Snø

04.01.2019 kl. 16:02

999 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildvær i går og delvis regn idag har gjort snødekke gjennomfukta på 1000m. No på ettermiddag er det meir avskya, og det skjerper fort på høgare opp. Her i indre strok har snødekket sunket saman, spenningar gått ut og blitt stabilisert. Det er ikkje opphopning av vatn i lagdelinga. Det er nysnøgrense på ca 1300, men det har regna forholdsvis lite her i Oppdal, til forskjell frå Storlidalen som har fått mykje. Der var bekkane store, og truleg opphopning av vatn i lagdelinga. Slik sett er det stor forskjell i regionen no, med samansunke stabilt snødekke her i indre, til vassmetta ustabilt dekke i mot Storlidalen og vestover. Truleg eit par, tre hakk forskjell i faregrad. Ingen teikn til store naturleg utløyste i Storlidalen i dag formiddag. Men teikn til mindre våte laussnøskred i svært bratt terreng. Synkande Etter rundturen i Storlidalen synes eg varslet gir eit godt bilete, men truleg gjorde varmen igår til at snødekke rakk å synke saman såpass at regnet idag ikkje fekk så stor verknad.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Gjeld vest i region

Vær

Yr 2 °C 10 m/s fra V → 80% skyer

Tester

CTH24@35cmQ2 God

Snøprofil

4 lagdelinger observert 1 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Våt løssnø Våt

ObsID: 174030

Trollheimen / Oppdal

Snø

04.01.2019 kl. 10:56

600 moh

torolav@obskorps (*****)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Regner tett her no

Notater

Har kjørt ein tur i Storlidalen, og det er 3grader og regn. Nysnøgrensa ligg på 1300. Det er ikkje gått store skred i dei kjente skredløpa såvidt eg kan sjå. Mulig årsak kan være at snøen rakk å sette seg før regnet kom, at regnet ikkje har trengt ned i kantkorn enda, eller at nysnøen demper vassmettinga (dei store lausneområda ligg på omlag 12-1300).

ObsID: 173951

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

03.01.2019 kl. 14:43

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Økende skredfare neste døgn: Ut fra vurderingen til Varsom.no. Meldt store mengder nedbør, med regn opp til over 1000 moh. Vi ser ingen farer med å ha veiene åpen, da det etter vår oppfatning ikke er store snømengder i fjellet. .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 173842

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

03.01.2019 kl. 10:00

603 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Et islag midt i snølaget, og ved mye regn kan overlaget skli ut, men lite sannsynlig at det treffer vei.. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 2 °C Storlidalen (600moh) kl 10:00

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv511 Storlidalen - ,

ObsID: 173745
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.