Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 06.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Ha ulik tilnærming til vått og tørt snødekke. Fare for ustabile nysnøflak i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Under ca 1100 moh der snøoverflaten er våt og myk er det mulighet for noen våte løssnøskred, over nysnøgrensa vil nysnøflakene i enkelte leområder være mulig å løse ut for en skiløper.
Etter mildværet fredag regnes snødekket som stabilisert nesten helt til topps. Bare på de høyeste toppene over 13-1400 har nedbøren kommet som snø. Der vil det finnes nysnøflak i noen leheng, som med de milde temperaturene også vil stabiliseres fortløpende. Det er lite eller ingen snø i lavlandet.
Vi har ikke full oversikt over skred som gikk høyt til fjells under mildværet, men rapporter tyder på at det gikk færre skred enn forventet, i hvert fall i skredløp hvor det har vært mulig å få sikt.
Lørdag er det fortsatt mildt høyt til fjells og lett regn.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest natt til lørdag.
-3 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh.
Skyet.
Mest nedbør i vest. Sterkest vind i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til søndag.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense, 300 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 13:57

1562 moh

Gudmund (***)

Snødekke

80 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Skare Tørr Skare opp til 1400m Hardpakket fokksnø høyere oppe

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S over 1400 moh

Tester

ECTX God Ett 60 cm lag med fokksnø etter «nyttårsuværet». Flere sjikt med varierende hardhet, men ingen av flere ECT tester bryter

ObsID: 174185

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 11:30

1482 moh

Gudmund (***)

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra 1200 og opp. Forholdsvis lite vind og kuldegrader har resultert i et nytt rimlag på overflaten fra siste natt

ObsID: 174189

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 10:00

1271 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@nortind
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@nortind
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@nortind

Skredhendelse

4. jan 13:57 (+01:00) Vått flakskred Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1282 moh Brattheng Hele botnen øst for Storhaugen har gått, 6-700 meter i bredde (+ et mindre lenger øst), sannsynlig fre 04.01 under store nedbørsmengder i form av regn. Skredvarslet for de siste 2 dagene virker å være meget presist

ObsID: 174204

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 09:31

962 moh

Gudmund (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svært lite snø i områder, men vi har hørt og kjent flere tydelige drønn i snøen på steder der snøen har samlet seg

ObsID: 174079

Trollheimen / Oppdal

Snø

04.01.2019 kl. 16:02

999 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Våt løssnø Våt

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Gjeld vest i region

Vær

Yr 2 °C 10 m/s fra V → 80% skyer

Tester

CTH24@35cmQ2 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildvær i går og delvis regn idag har gjort snødekke gjennomfukta på 1000m. No på ettermiddag er det meir avskya, og det skjerper fort på høgare opp. Her i indre strok har snødekket sunket saman, spenningar gått ut og blitt stabilisert. Det er ikkje opphopning av vatn i lagdelinga. Det er nysnøgrense på ca 1300, men det har regna forholdsvis lite her i Oppdal, til forskjell frå Storlidalen som har fått mykje. Der var bekkane store, og truleg opphopning av vatn i lagdelinga. Slik sett er det stor forskjell i regionen no, med samansunke stabilt snødekke her i indre, til vassmetta ustabilt dekke i mot Storlidalen og vestover. Truleg eit par, tre hakk forskjell i faregrad. Ingen teikn til store naturleg utløyste i Storlidalen i dag formiddag. Men teikn til mindre våte laussnøskred i svært bratt terreng. Synkande Etter rundturen i Storlidalen synes eg varslet gir eit godt bilete, men truleg gjorde varmen igår til at snødekke rakk å synke saman såpass at regnet idag ikkje fekk så stor verknad.

Snøprofil

10 cm 4F RG 0 mm/0 mm W, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 15 cm P MF 0 mm/0 mm M, 15 cm 4F FC 0 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174030

Trollheimen / Oppdal

Snø

04.01.2019 kl. 10:56

600 moh

torolav@obskorps (*****)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Regner tett her no

Notater

Har kjørt ein tur i Storlidalen, og det er 3grader og regn. Nysnøgrensa ligg på 1300. Det er ikkje gått store skred i dei kjente skredløpa såvidt eg kan sjå. Mulig årsak kan være at snøen rakk å sette seg før regnet kom, at regnet ikkje har trengt ned i kantkorn enda, eller at nysnøen demper vassmettinga (dei store lausneområda ligg på omlag 12-1300).

ObsID: 173951

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

03.01.2019 kl. 14:43

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Økende skredfare neste døgn: Ut fra vurderingen til Varsom.no. Meldt store mengder nedbør, med regn opp til over 1000 moh. Vi ser ingen farer med å ha veiene åpen, da det etter vår oppfatning ikke er store snømengder i fjellet. .

ObsID: 173842

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

03.01.2019 kl. 10:00

603 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 2 °C Storlidalen (600moh) kl 10:00

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv511 Storlidalen - ,

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Et islag midt i snølaget, og ved mye regn kan overlaget skli ut, men lite sannsynlig at det treffer vei.. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør.

ObsID: 173745

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org