Snøskredvarsel for Trollheimen lørdag 05.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Høyt vanninnhold i snøen gir fare for noen våte skred i lavlandet. I høyfjellet forventes det ferske nysnøflak i noen leområder.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil avta når nedbørintensiteten roer seg og temperaturen går litt ned. Over snøgrensa vil det være ferske nysnøflak i leområder, særlig mot Ø og S. Nysnøflakene vil ha begrenset størrelse og omfang og ventes å stabilisere seg fort pga de milde temperaturene. Vann bruker gjerne litt tid på å trenge ned i snødekket etter mildvær og regn, enkelte naturlig utløste våte flakskred kan forekomme.
Fram til torsdag var det svært varierende snødekke i regionen. Mange steder var det avblåst og tynt snødekke. I leområder høyt til fjells, særlig i Sunndalsfjella, hadde det samlet seg mye snø etter stormen rundt nyttår. Torsdag steg temperaturen med plussgrder og regn opp til ca 8-900 moh.
Fredag er det plussgrader til 13-1400 moh og kraftig regn.
25 mm i døgnet, opp mot 65 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-2 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh.
Skyet.
Mest nedbør i vest. Sterkest vind i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest natt til lørdag.
-3 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh.
Skyet.
Mest nedbør i vest. Sterkest vind i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 13:57

1562 moh

Gudmund (***)

Snødekke

80 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Skare Tørr Skare opp til 1400m Hardpakket fokksnø høyere oppe

Tester

ECTX God Ett 60 cm lag med fokksnø etter «nyttårsuværet». Flere sjikt med varierende hardhet, men ingen av flere ECT tester bryter

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S over 1400 moh

ObsID: 174185

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 11:30

1482 moh

Gudmund (***)

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra 1200 og opp. Forholdsvis lite vind og kuldegrader har resultert i et nytt rimlag på overflaten fra siste natt

ObsID: 174189

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 10:00

1271 moh

Pål@nortind (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@nortind
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@nortind
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål@nortind

Skredhendelse

4. jan 13:57 (+01:00) Vått flakskred Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1282 moh Brattheng Hele botnen øst for Storhaugen har gått, 6-700 meter i bredde (+ et mindre lenger øst), sannsynlig fre 04.01 under store nedbørsmengder i form av regn. Skredvarslet for de siste 2 dagene virker å være meget presist

ObsID: 174204

Trollheimen / Oppdal

Snø

05.01.2019 kl. 09:31

962 moh

Gudmund (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svært lite snø i områder, men vi har hørt og kjent flere tydelige drønn i snøen på steder der snøen har samlet seg

ObsID: 174079

Trollheimen / Oppdal

Snø

04.01.2019 kl. 16:02

999 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Våt løssnø Våt

Tester

CTH24@35cmQ2 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildvær i går og delvis regn idag har gjort snødekke gjennomfukta på 1000m. No på ettermiddag er det meir avskya, og det skjerper fort på høgare opp. Her i indre strok har snødekket sunket saman, spenningar gått ut og blitt stabilisert. Det er ikkje opphopning av vatn i lagdelinga. Det er nysnøgrense på ca 1300, men det har regna forholdsvis lite her i Oppdal, til forskjell frå Storlidalen som har fått mykje. Der var bekkane store, og truleg opphopning av vatn i lagdelinga. Slik sett er det stor forskjell i regionen no, med samansunke stabilt snødekke her i indre, til vassmetta ustabilt dekke i mot Storlidalen og vestover. Truleg eit par, tre hakk forskjell i faregrad. Ingen teikn til store naturleg utløyste i Storlidalen i dag formiddag. Men teikn til mindre våte laussnøskred i svært bratt terreng. Synkande Etter rundturen i Storlidalen synes eg varslet gir eit godt bilete, men truleg gjorde varmen igår til at snødekke rakk å synke saman såpass at regnet idag ikkje fekk så stor verknad.

Vær

Yr 2 °C 10 m/s fra V → 80% skyer

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Gjeld vest i region

Snøprofil

4 lagdelinger observert 1 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174030

Trollheimen / Oppdal

Snø

04.01.2019 kl. 10:56

600 moh

torolav@obskorps (*****)

Notater

Har kjørt ein tur i Storlidalen, og det er 3grader og regn. Nysnøgrensa ligg på 1300. Det er ikkje gått store skred i dei kjente skredløpa såvidt eg kan sjå. Mulig årsak kan være at snøen rakk å sette seg før regnet kom, at regnet ikkje har trengt ned i kantkorn enda, eller at nysnøen demper vassmettinga (dei store lausneområda ligg på omlag 12-1300).

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Regner tett her no

ObsID: 173951

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

03.01.2019 kl. 14:43

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Økende skredfare neste døgn: Ut fra vurderingen til Varsom.no. Meldt store mengder nedbør, med regn opp til over 1000 moh. Vi ser ingen farer med å ha veiene åpen, da det etter vår oppfatning ikke er store snømengder i fjellet. .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 173842

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

03.01.2019 kl. 10:00

603 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Et islag midt i snølaget, og ved mye regn kan overlaget skli ut, men lite sannsynlig at det treffer vei.. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør.

Vær

Regn 2 °C Storlidalen (600moh) kl 10:00

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv511 Storlidalen - ,

ObsID: 173745

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

02.01.2019 kl. 17:13

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

20 cm totalt Moderat snøfokk 12 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 1 °C 3,1 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 173650

Trollheimen / Oppdal/ Vangshøa

Snø

02.01.2019 kl. 13:09

1324 moh

torolav@obskorps (*****)

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ujamn fordeling av mengde. Lett dryss med nysnø idag skjuler overflata frå igår

Skredfarevurdering

3 Betydelig Store nysnømengder med hard vind igår og går kveld. Det er ujamn fordeling over skogggrensa og områder der vinden får tak, men har målt ca 40 cm der snøen har fått lagt seg rimelig i ro. Snøværet gikk frå mildt til kaldt, så sjølv høgt oppe ser det ut for å være gode bindingar mellom nysnø og gml snø. Ellers er laga lenger ned rimelig intakte sidan måndag, så snøprofil frå mandag er fortsatt rimelig gjeldande for gammelt snødekke. Det har vært kaldt idag, tørrare luft og glimtvis hol i skydekke, så fuktigheit har fått gått mykje ut av snøen. Det er spenningar i fokksnø, men forholdsvis lite drønn mtp snømengder og vind igår, stabilisering går nok ganske fort med forholda som er no. Synkande i fersk fokksnø dersom samme vær. Vedvarande i gml snø. Varslet faregrad er riktig God skildring.

Vær

Snø -4 °C 100% skyer Tørr og kald luft, så snø har fått tørka godt ut

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 1000 moh Det har satt seg mykje gjennom dagen idag, så terrenget må være skikkelig bratt før det er lett å løse ut flak

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Store mengder fokksnø frå i går, ujamnt fordelt etter hard vind

Skredaktivitet

2. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 1000 moh Såg fleire skred frå i går eller natt

ObsID: 173607
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.