Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 03.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold i fjellet. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye nysnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ny nedbør og vind gir ferske nysnøflak i leområder som kan løses ut av en skiløper. Skredfaren er størst over skoggrensa og der det kommer mest snø. I områder hvor det kommer lite ny snø vil skredfaren komme ned på 2-moderat torsdag.
Stormen nyttårsaften og 1.nyttårsdag kom med mye nedbør, totalt opp mot 80-100 mm på to dager. Det kom mest nedbør i Sunndalsfjella, noe mindre lenger øst. Det regnet nesten helt til topps på nyttårsaften, i løpet av 1.nyttårsdag krøp snøgrensa ned til havnivå. Det varierer hvor mye snø som ligger i terrenget. Snødekket er vindherja og ujevnt fordelt over skoggrensa, det meste ligger der i leområder mot S og Ø. Før stormen var det lite snø.
Det finnes kantkornlag i snødekket men de ligger under bærende lag og ansees ikke som et problem i øyeblikket.
Det ble onsdag observert flere skred som trolig gikk 1.-2.januar i stormen.
Onsdag formiddag er det minusgrader overalt og snøbyger fra N/NV. Observasjoner viser at nysnøflakene fra uværet stabiliseres fort på Oppdal.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest.
-10 °C til -6 °C på 1400 moh.
Skyet.
Nordvestlig periodvis sterk kuling lengst sør. Om kvelden stigende snøgrense til ca. 300-500 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

03.01.2019 kl. 14:43

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. Økende skredfare neste døgn: Ut fra vurderingen til Varsom.no. Meldt store mengder nedbør, med regn opp til over 1000 moh. Vi ser ingen farer med å ha veiene åpen, da det etter vår oppfatning ikke er store snømengder i fjellet. .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 173842

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

03.01.2019 kl. 10:00

603 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Storlidalen (600moh) kl 10:00

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Et islag midt i snølaget, og ved mye regn kan overlaget skli ut, men lite sannsynlig at det treffer vei.. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv511 Storlidalen - ,

ObsID: 173745

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

02.01.2019 kl. 17:13

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør 1 °C 3,1 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

20 cm totalt Moderat snøfokk 12 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 173650

Trollheimen / Oppdal/ Vangshøa

Snø

02.01.2019 kl. 13:09

1324 moh

torolav@obskorps (*****)

Vær

Snø -4 °C 100% skyer Tørr og kald luft, så snø har fått tørka godt ut

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ujamn fordeling av mengde. Lett dryss med nysnø idag skjuler overflata frå igår

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 1000 moh Det har satt seg mykje gjennom dagen idag, så terrenget må være skikkelig bratt før det er lett å løse ut flak

Skredfarevurdering

3 Betydelig Store nysnømengder med hard vind igår og går kveld. Det er ujamn fordeling over skogggrensa og områder der vinden får tak, men har målt ca 40 cm der snøen har fått lagt seg rimelig i ro. Snøværet gikk frå mildt til kaldt, så sjølv høgt oppe ser det ut for å være gode bindingar mellom nysnø og gml snø. Ellers er laga lenger ned rimelig intakte sidan måndag, så snøprofil frå mandag er fortsatt rimelig gjeldande for gammelt snødekke. Det har vært kaldt idag, tørrare luft og glimtvis hol i skydekke, så fuktigheit har fått gått mykje ut av snøen. Det er spenningar i fokksnø, men forholdsvis lite drønn mtp snømengder og vind igår, stabilisering går nok ganske fort med forholda som er no. Synkande i fersk fokksnø dersom samme vær. Vedvarande i gml snø. Varslet faregrad er riktig God skildring.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Store mengder fokksnø frå i går, ujamnt fordelt etter hard vind

Skredaktivitet

2. jan. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 1000 moh Såg fleire skred frå i går eller natt

ObsID: 173607

Trollheimen / Oppdal

Snø

31.12.2018 kl. 09:06

1017 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 10 m/s fra SV ↗ 90% skyer Mildvær slått inn, men fortsatt fint skiføre, enn så lenge

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Fuktig Øverste 5 cm er finkorna fuktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Nysnø frå tidlegare dagar har lagt seg i mjuke flak no før mildværet, og vil kortvarig bli svekka av mildværet. Lite og ikkje spenning i desse flaka

Skredfarevurdering

2 Moderat Midlværet som kjem inn no vil kortvarig svekke snødekket. Det bles opp i går kveld, og det la opp ferske fokksnøflak i leområder, og desse er mest utsatt no på formiddag. Ikkje spenning i flaka der eg var, så det skal ein del til å løyse dei ut, men det er mulig. Skredstorleik vil være typisk små og middels. Kantkorlaga let seg ikkje påvirke av skiløpar. I skog er mildværsskaren frå tidlegare i jula stort sett tørka ut, og der var det fint skiføre inntil no. Laus, fin og kantkornaktig laussnø. Dei fersk fokksnøflaka vil stabilisere seg raskt. Det kan bli kontakt ned til kantkornlag dersom mildværet blir langvarig eller det kjem regn. Da blir det isåfall mot våte flakskred. Varslet faregrad er for høy Dersom det slår inn med regn vil skredfaren auke, jfr kontakten ned i kantkornlaga

Tester

CTE1@15cmQ3 God Ikkje spenning i toppdekket

Faretegn

Rask temperaturstigning Varmen kjem no. Det gikk fleire små skred (str 1) i bratt terreng under obsturen

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 1000 moh Snøklumper ruller ut frå bratt terreng

Snøprofil

15 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K IF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Kantkornlaga er ikkje aktive no. Dei blir ikkje påvirka av skiløpar. Ikkje spenning i snødekke

ObsID: 173307

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org