Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 02.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflakene som ble dannet tirsdag ventes å være harde og noen steder også av betydelig tykkelse. Disse kan fortsatt være ustabile onsdag. En skiløper kan løse ut middels store skred, og i noen heng store skred. Det er de mykeste flakene som ligger i heng mot S som enklest kan påvirkes, men husk at den kraftige vinden kan ha lagt igjen fokksnøflak i alle himmelretninger og i skogen.
Snødekket er preget av mildværet nyttårsaften. Opp til 1000 moh ventes hele snøpakka å være vår og smelteomdannet. Kortvarig plussgrader opp til 1500 moh gav varierende oppbløyting avhengig av hvor mye regn som kom. I de høyeste fjellområdere i Sunndal og Oppdal ventes det store fokksnøansamling i heng mot N og Ø etter mye nedbør og vind i jula. Det er generelt lite snø i regionen, men stort sett skiføre over 3-400 moh.
Det ventes ingen relevante svake lag i snødekket for øyeblikket
Det gikk noen små våte løssnøskred under mildværet nyttårsaften
Etter kraftig regnvær til 1400 moh. Nyttårsaften er det tirsdag kaldere med storm i fjellet. Det snør kraftig over 300 moh, mest i indre strøk
30 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til sterk kuling fra nord om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Synkende snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest.
-10 °C til -6 °C på 1400 moh.
Skyet.
Nordvestlig periodvis sterk kuling lengst sør. Om kvelden stigende snøgrense til ca. 300-500 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

02.01.2019 kl. 17:13

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør 1 °C 3,1 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

20 cm totalt Moderat snøfokk 12 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 173650

Trollheimen / Oppdal/ Vangshøa

Snø

02.01.2019 kl. 13:09

1324 moh

torolav@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Store mengder fokksnø frå i går, ujamnt fordelt etter hard vind

Vær

Snø -4 °C 100% skyer Tørr og kald luft, så snø har fått tørka godt ut

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ujamn fordeling av mengde. Lett dryss med nysnø idag skjuler overflata frå igår

Skredfarevurdering

3 Betydelig Store nysnømengder med hard vind igår og går kveld. Det er ujamn fordeling over skogggrensa og områder der vinden får tak, men har målt ca 40 cm der snøen har fått lagt seg rimelig i ro. Snøværet gikk frå mildt til kaldt, så sjølv høgt oppe ser det ut for å være gode bindingar mellom nysnø og gml snø. Ellers er laga lenger ned rimelig intakte sidan måndag, så snøprofil frå mandag er fortsatt rimelig gjeldande for gammelt snødekke. Det har vært kaldt idag, tørrare luft og glimtvis hol i skydekke, så fuktigheit har fått gått mykje ut av snøen. Det er spenningar i fokksnø, men forholdsvis lite drønn mtp snømengder og vind igår, stabilisering går nok ganske fort med forholda som er no. Synkande i fersk fokksnø dersom samme vær. Vedvarande i gml snø. Varslet faregrad er riktig God skildring.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 1000 moh Det har satt seg mykje gjennom dagen idag, så terrenget må være skikkelig bratt før det er lett å løse ut flak

Skredaktivitet

2. jan. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 1000 moh Såg fleire skred frå i går eller natt

ObsID: 173607

Trollheimen / Oppdal

Snø

31.12.2018 kl. 09:06

1017 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTE1@15cmQ3 God Ikkje spenning i toppdekket

Faretegn

Rask temperaturstigning Varmen kjem no. Det gikk fleire små skred (str 1) i bratt terreng under obsturen

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 10 m/s fra SV ↗ 90% skyer Mildvær slått inn, men fortsatt fint skiføre, enn så lenge

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Fuktig Øverste 5 cm er finkorna fuktig

Skredfarevurdering

2 Moderat Midlværet som kjem inn no vil kortvarig svekke snødekket. Det bles opp i går kveld, og det la opp ferske fokksnøflak i leområder, og desse er mest utsatt no på formiddag. Ikkje spenning i flaka der eg var, så det skal ein del til å løyse dei ut, men det er mulig. Skredstorleik vil være typisk små og middels. Kantkorlaga let seg ikkje påvirke av skiløpar. I skog er mildværsskaren frå tidlegare i jula stort sett tørka ut, og der var det fint skiføre inntil no. Laus, fin og kantkornaktig laussnø. Dei fersk fokksnøflaka vil stabilisere seg raskt. Det kan bli kontakt ned til kantkornlag dersom mildværet blir langvarig eller det kjem regn. Da blir det isåfall mot våte flakskred. Varslet faregrad er for høy Dersom det slår inn med regn vil skredfaren auke, jfr kontakten ned i kantkornlaga

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Nysnø frå tidlegare dagar har lagt seg i mjuke flak no før mildværet, og vil kortvarig bli svekka av mildværet. Lite og ikkje spenning i desse flaka

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 1000 moh Snøklumper ruller ut frå bratt terreng

Snøprofil

15 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K IF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Kantkornlaga er ikkje aktive no. Dei blir ikkje påvirka av skiløpar. Ikkje spenning i snødekke

ObsID: 173307

Trollheimen / storhaugen

Snø

30.12.2018 kl. 12:11

905 moh

Eirik Fjær (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Eirik Fjær
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Eirik Fjær

Notater

ObsID: 173199

Trollheimen / Oppdal

Snø

30.12.2018 kl. 12:01

906 moh

Eirik Fjær (Ukjent)

Notater

Klarer ikke legge til bilde i appen.

Tester

10@30cmQ1

ObsID: 173197

Trollheimen / Oppdal

Snø

30.12.2018 kl. 11:51

892 moh

Eirik Fjær (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 173193

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

30.12.2018 kl. 11:10

171 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s fra SØ ↖ 75% skyer

Snødekke

15 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 173184

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org