Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 10.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur fører til økende skredfare. Det er en mulighet for at gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Plussgrader til fjelltopphøyde fukter og svekker snødekket, særlig i heng med tørr vintersnø. Lite nedbør gjør likevel at det tar tid for fuktigheten å trenge ned til eventuelle svake lag. Skredproblemene er knyttet til vedvarende svake lag som kan våkne til live. Den siste fokksnøen kan løsne på vedvarende svake lag og gi middels store skred. Det er usikkert hvor stort problemet er med dypere kantkornlag, men eventuelle skred kan bli store og løsne naturlig. Våte løssnøskred blir mest utbredt der tørr snø blir våt for første gang. Glideskred er vanlig om våren og etter en kald periode vil problemet bli mer fremtredende i områder med glidesprekker når nattefrosten uteblir.
Solinnstråling og lave nattetemperaturer har gitt stor variasjon i snødekket avhengig av himmelretning og bratthet de siste ukene. I nordvendt terreng finnes fortsatt tørr snø som generelt er vindpåvirket. Mot sør har sola gitt vått snødekke på dagen og skare om natta. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på rundt 300-700 moh. Lavest i nordvendt terreng.
Klarvær den siste uken har gitt gode forhold for dannelse av vedvarende svake lag. I skyggesider er det observert kantkorn i overflaten og lenger ned i snødekket. I høyden i solvendte heng er det observert kantkorndannelse rundt solskare. I tillegg er det observert overflaterim i mange himmelretninger. Snø og vind i denne uke har nå dannet fokksnøflak oppå disse lagene. Dypereliggende kantkornlag kan bli reaktivert ved temperaturstigning.
Det ble observert ett str.1 flakskred i den siste fokksnøen ved Skarvatnet i Oppdal lørdag.
Nattefrost i fjellet søndag, men stigende temperatur og tidvis kuling utover dagen på Storhornet (1550moh) i Oppdal.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-10 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-4 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1900 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

09.05.2021 kl. 18:00

943 moh

Tord Carlsen (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

9. mai 18:10 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst V-vendt Skredet startet på 958 moh og sluttet på 837 moh Ubunden snø 10 cm høy og 2 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Skiløper løste ut et lite løssnøskred i vestvendt heng. Ca. 5-10 m bredt og 100-150m langt. Ingen ble tatt i skredet og ingen kom til skade

ObsID: 271784

Trollheimen / Oppdal

Snø

09.05.2021 kl. 11:00

1196 moh

RTvedby (Ukjent)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Vi grævde en profil ned till bakken. Hittade ett sted der snødekket var tynt, ca 120cm och genomførde en ECT utan att få brudd. Vid bakken dærimot var det ett tjockt lag, ca 5-10 cm med sukkersnø som var mycket løs. Resten av snøn ovanfor var hård och fast och klarade tydligen isolera det svaga laget vid bakken. Ær osæker på hur farligt det ær just nu med så hård snø på oppå. Kan kanskje tænkas att vid større snøsmælting och vattenansamling vid bakken att dette laget reaktiveres och kan ge stora skred? Om någon med mer kunnskap æn mig leser dette så skicka gærna en mail och forklara det før mig. Tack på førhand. Har också en video på ECTn men den går dessverre inte att lada upp hær.

ObsID: 271790

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.05.2021 kl. 17:05

1218 moh

Luggumt (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Luggumt

Vær

Ikke nedbør 3 °C 10% skyer

Skredaktivitet

8. mai. 12-18 Glideskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut Få bratte heng. SV. Mellom 1200 moh og 800 moh 10 m bredt, ca 10 cm bruddkant. Lengde ca 15 m. Solvendt side.

ObsID: 271696

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org