Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 28.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratt terreng der det ligg ferske fokksnøflak.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt kald værtype gir kantkornutvikling i snødekket. Dette tørkar ut snødekket og gjer det lausare og meir flyttbart for vinden. Saman med nysnøen vil det i vindutsatte områder bli flytta ein del snø inn i leområder. Dette gir skredproblem med fersk fokksnø her.
Det er meir snø i regionen enn på mange år. Snømengdene er fordelt normalt med mest i aust og sørvendte leområder. Ryggar og toppar er avblåst, men mindre vindherja snødekke enn vanleg også mot høgdedrag. Rask uttørking av snødekket etter helga grunna stor temperaturforskjell i snøen.
Det er observert kantkornutvikling under og i eldre skarelag og i snøoverflata, men det er førebels ikkje eit skredproblem.
Snøføyke på toppane torsdag morgon.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-18 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Periodevis liten kuling i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Det oppstod en feil under visning av denne komponenten. Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt webdesk@nve.no

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org