Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 03.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Ver forsiktig i område med fersk fokksnø. Vinden aukar og dreier til søraustleg retning. Snø som ligg på bakken frå før, vil blåse inn i nye leområde.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden aukar ytterlegare og dreier til søraustleg retning. Dette vil flytte snø som ligg på bakken frå før over i nye leområde. Der snødekket er samanhengande, kan ein løyse ut middels store skred i fersk fokksnø.
Eit snøfall i starten av veka ga tørr laussnø frå om lag 500 moh og opp til om lag 800 moh. Derfrå var snøen meir vindpåverka. Frå onsdag auka vinden, slik at overflata no vil vere generelt hardare og snødekket meir ujamt fordelt i terrenget. Det er mest snø på Nordmørssida av regionen.
Det er generelt gode bindingar mellom lag i underliggande snø.
Onsdag føremiddag bles det liten kuling frå sør på Reinsfjellet (990 moh) i Gjemnes.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-8 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Litt nedbør i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

02.12.2020 kl. 13:00

1155 moh

Tobias1 (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snø har blåst inn i siden, mer snø kan potensielt bli transportert

Snødekke

Moderat snøfokk

Snøprofil

8 cm 4F, 3 cm P, 100 cm 1F Brudd mellom 1. og 2. laget under etc. Relativt stor tilleggsbelastning og dårlig utbredelse,men tydelig lagdeling.

ObsID: 243566

Trollheimen / Oppdal

Snø

02.12.2020 kl. 11:41

1238 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Typisk leområde. Meir tildekt siste par dagar. Fint skiføre. Noko vindtransport siste døgn. Frisk bris fra vest her no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Kom ein del/ litt snø tirsdag som har føyka inn i leområder. Dette ligg som mjuke flak i enkelte forsenkninger og leområder. Det er etterkvart ganske godt innfylt med snø i forsenkninger over skoggrensa og iferd med å bli ein god såle. Det er forholsdvis lite spenning i snødekke. Litt løst kantkorn i botn mot bakke. Fersk vindtransportert snø i dei områda av regionen som har hatt mest snøfokk dvs i høgda og typisk bak store henteområder, gir flak av av små til middels storleik. Stabilisering av fokksnø, men også ein del laust tilgjengelig for vind. Varslet faregrad er riktig Fint

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Enkelte mjuke flak er mulig å løyse ut. Forholdsvis lite spenning i flak

Notater

Tester

LBT@30cmQ3 God Brudd i fokksnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mjuke flak med avgrensa storleik

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Det har føyka ein del inatt og no idag. Små til mellomstore mjuke flak i leområder

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D

ObsID: 243542

Trollheimen / Oppdal

Snø

02.12.2020 kl. 11:07

966 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Mot vest

Vær

Ikke nedbør 0,3 °C 3 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

ObsID: 243535

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

01.12.2020 kl. 12:40

1219 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ThomasN Kommentar:  LBT

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø og vind fra vest siste døgn har skapt myke flak i flere leheng. Nedføyket svakt lag i fokksnøen anses som størst skredproblem.Trenger tid til å stabilisere seg. Meldt økende vind fra sør i fjellet. Med mye løssnø tilgjengelig for transport kan det ventes øktende faregrad. Varslet faregrad er for lav Over 600moh er det generelt mer en nok snø til at det er kan oppstå middels til store skred.

Tester

LBT@10cmQ2 Bryter på lagdeling i fokksnøen. Med mye kraft også utslag på tynt skarelag på 40cm. Lite spenninger. +2m snødybde. Ingen antydning til kantkornutvikling her.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 10mm nedbør sist døgn

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fuktig snø/regn har myket opp skare ved parkeringsplass og oppover. Gradvis tørrere og mer snø opp. Tilsynelatende gode bindinger til gammelt skarelag.

ObsID: 243440

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org