Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 08.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak i fjellet kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan gi større skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt snø og vind gir litt økende fare for tørre flakskred i fjellet. Økende vind utover dagen kan bygge ustabile nysnøflak i enkelte heng, spesielt i fjellet hvor terrenget er mer vindutsatt. Bygeværet vil trolig gi lokale variasjoner i nysnømengde og skredfare. Lokalt kan også rimkrystaller og overflatekantkorn føyke ned og bli et svakt lag, spesielt nordvendt terreng i høyden. I fjellet er det fortsatt vinterlig lagdeling i det gamle snødekket. Under snøen som kom forrige uke, kan det finnes et vedvarende svakt lag. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er noe usikkert, og kan variere i himmelretning og høyde. Der laget finnes, tar stabiliseringsprosessen lang tid.
Lørdag kommer det litt nysnø i overflata. I fjellet legger nysnøen seg stort sett over hard fokksnø, men i enkelte leområder kan det finnes litt mykere snø fra før. Fokksnøen stammer fra vinden på tirsdag/onsdag som flyttet rundt på snøen som kom forrige uke. I lavere høyder og i solsider har overflaten gjennomgått smelte-fryse-prosesser - der legger nysnøen seg over en smelteomvandlet overflate.
Det finnes kantkorn i overgangen mellom gammel skare og nyere snø fra forrige uke (avrundede korn). Utbredelsen kan variere i ulike himmelretninger og høyder. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slikt lag i snøen. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Torsdag ble det gjort observasjoner på et flakskred i Beiardalen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-16 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

08.05.2021 kl. 11:53

870 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Spor føyka igjen iløpet av en halv time- time
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 600 moh

Tester

LBT@45cmQ1

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

8. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 3 °C 5 m/s fra V → 80% skyer Bygevær fra V med nedbør som snø i høyden

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 200 moh Vindpakket myk Fuktig I høyden vindpakket myk DM snøoverflate. Ferske nysnøflak har bundet seg godt til underliggende eldre fokksnø. Mellom fokksnø og eldre smelteomvandla snø er det et vedvarende svakt lag med kant. Dette laget var DM

Skredfarevurdering

2 Moderat Ferske myke nysnøflak virker være hovedproblemet her nå. Men gunstig temperatur virker stabilisere disse lagene relativt raskt. Ferske flak virket her å ha festet seg til underliggende eldre fokksnø. Men høyere (fra ca 1000moh og opp) kan fersk fokksnøog den eldre fokksnøen være tørrere, så flak fester seg ikke så raskt til hverandre som på høyde hvor jeg gravde profil. I LBT gikk det til brudd i vsl kant mellom eldre smelteomvandla snø og fokksnø dannet for ei uke siden. Måtte stor tilleggslast til (harde slag fra siden) for at det skulle gå til brudd, så her virket dette laget være vanskelig å påvirke nå. Stigende temperatur og kanskje nedbør som regn opp til fjelltopphøyde, kan gjøre at bindinger svekkes og at vi får fukting av vsl over skare med resultat at vi kan få naturlig utløste skred, str2-3 i flere eksposisjoner (avhengig av hvor mye pålagring av fokksnø over den gamle pakken) Fokksnø i høyden vil stabilisere seg. I solhellinger vil bindinger svekkes av kraftig solinnstråling, og vi kan få naturlig utløste våte skred. Varslet faregrad er riktig Skredproblem og fg stemmer veldig bra

Snøprofil

5 cm 1F-P DFdc D-M, 11 cm 1F DF D-M, 9,5 cm 1F-P DF D-M, 3 cm 1F DF D-M, 11 cm 1F-P/P RG D-M, 1 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D-M, 1 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D-M Nedre del, 20 cm K MF -0,1 °C @ 1 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm Gravde bare ned til og litt dypere i den gamle knallharde smelteomvandla snøen

ObsID: 271683

Svartisen / RANA

Snø

08.05.2021 kl. 11:11

743 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Fuktig Myke fuktige nysnø/ fokksnøflak ca 5 cm tykk på 10-15cm DM løs snø(her)

ObsID: 271655

Svartisen / RANA

Snø

08.05.2021 kl. 10:03

218 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 3 °C 4 m/s fra V → 50% skyer Bygevær fra V med nedbør som snø(sludd) til havnivå, nå på morgenen. Fortsatt lave nattetemperaturer.

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Fuktig Må opp til ca 200-250moh for å finne snø nok til å ta på skiene

ObsID: 271644

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

07.05.2021 kl. 18:23

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

7. mai 18:22 Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 245 moh og sluttet på 118 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 38 sekunder.

ObsID: 271603

Svartisen / MELØY

Snø

07.05.2021 kl. 18:12

710 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Tester

ECTN26@40cmQ1 God Løsnet på hagl.

ObsID: 271602

Svartisen / MELØY

Snø

07.05.2021 kl. 16:13

910 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Galtskartind i venstre side av bildet.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 4F MF M, 20 cm 1F RG M, 10 cm P RG M, 10 cm 1F RG M, 50 cm K MFcr M Over 240cm snødybde. Grov ca 1m dypd. På 50 cm møtte vi gammel smeltepakke som er veldig hard.

Notater

Ikke funnet kantkorn i snødekket på observasjonspunkt.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 2 m/s fra Ø ← 50% skyer Ser at drt går bygevær i fjellene omkring oss. Gikk byger i området i går.

Tester

ECTN22@25cmQ2 God Ser ut som det ligger nedføyket nysnø der brudd gikk.

LBT Ingen utslag på lbt

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 40 moh. Snøgrense på 40 moh Våt løssnø Fuktig Mer enn 240cm snødybde der vi gravde.

ObsID: 271598

Svartisen / LURØY

Snø

07.05.2021 kl. 12:15

788 moh

Kenneth Lauvås (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kenneth Lauvås Kommentar:  8 cm lag med lite temperaturpåvirket nysnø på 20 cm. CT14@20cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM14@20cmQ2 Middels CT14@20cm

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 30-40 cm snøfall i aldersundet forrige helg

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snøprofil

20 cm DF, 10 cm PP, 20 cm DF, 40 cm IF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271607

Svartisen / BEIARN

Snø

06.05.2021 kl. 13:28

750 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot SV.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Bilde tatt gjennom kikkert, flakskred str 3 trolig utløst av mindre skred lengre opp. Fjellside vendt mot NØ.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 500 moh Der fokksnøen ikke er pakket for hardt bryter den lett.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Observert skred på motsatt side av dalen som ser ganske ferske ut, bla. et flakskred str 3.

Vær

Ikke nedbør -0,8 °C 4 m/s fra SØ ↖

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 250 moh Vindpakket hard Tørr Lite snø under kote 250

Skredfarevurdering

2 Moderat Faregrad på turen min vurderes til faregrad 1, men ut i fra forholdene i fjellet ellers med bla. observert flakskred som ser ferskt ut mener jeg faregrad for regionen er 2. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

2 cm P RG 1 mm D, 6 cm K MFcr, 1 cm 1F FC 3 mm, 53 cm K MFcr, 3 cm I IF -3,9 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 5 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -2,9 °C @ 30 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm

ObsID: 271456

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

06.05.2021 kl. 05:15

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. mai 05:14 Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 371 moh og sluttet på 207 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 50 sekunder.

ObsID: 271357

Svartisen / LURØY

Snø

05.05.2021 kl. 10:53

110 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Fyker godt rundt toppene

Snødekke

ObsID: 271324

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

05.05.2021 kl. 08:14

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

5. mai 08:12 Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 371 moh og sluttet på 174 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 40 sekunder.

ObsID: 271294

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org