Snøskredvarsel for Svartisen fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflata kan gi våte skred og skavelbrudd. Vinterlige forhold i høyden med tilstedeværelse av vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Perioder med solinnstråling kan føre til våte løssnøskred i bratte solsider. Våte flakskred og skavelbrudd kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye sola får varmet. Mest utsatte himmelretninger følger sola gjennom døgnet. Selv om det nå er seint på sesongen, er det fortsatt vinterlig lagdeling i fjellet. Under snøen som kom forrige uke, kan det finnes et vedvarende svakt lag i overgangen mellom gammel skare og fokksnø. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er noe usikkert, men der laget finnes, tar stabiliseringsprosessen lang tid.
Snøoverflaten har store variasjoner avhengig av høyde, himmelretning og tid på døgnet. Over ca. 600 moh er snødekket tørrere og det er fokksnø som preger overflaten, mens i solsider er overflaten være mer solpåvirket.
I høyden (over ca. 600 moh) er det er observert kantkorn i overgangen mellom gammel skare og nyere snø fra forrige uke. Hvor dette laget er begravd, og fortsatt intakt, kan variere med himmelretning og høyde. Utbredelsen er derfor noe usikker. I høyfjellet over 800moh kan det fortsatt være vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Over skoggrense er den gamle snøpakken i S og V smelteomvandlet og frosset opp til fjelltopphøyde. I Ø og N er det bare deler av den gamle snøpakken som er smelteomvandlet.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-16 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-16 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

07.05.2021 kl. 18:23

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

7. mai 18:22 Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 245 moh og sluttet på 118 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 38 sekunder.

ObsID: 271603

Svartisen / MELØY

Snø

07.05.2021 kl. 18:12

710 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Tester

ECTN26@40cmQ1 God Løsnet på hagl.

ObsID: 271602

Svartisen / MELØY

Snø

07.05.2021 kl. 16:13

910 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Galtskartind i venstre side av bildet.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 5 °C 2 m/s fra Ø ← 50% skyer Ser at drt går bygevær i fjellene omkring oss. Gikk byger i området i går.

Tester

ECTN22@25cmQ2 God Ser ut som det ligger nedføyket nysnø der brudd gikk.

LBT Ingen utslag på lbt

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 40 moh. Snøgrense på 40 moh Våt løssnø Fuktig Mer enn 240cm snødybde der vi gravde.

Notater

Ikke funnet kantkorn i snødekket på observasjonspunkt.

Snøprofil

10 cm 4F MF M, 20 cm 1F RG M, 10 cm P RG M, 10 cm 1F RG M, 50 cm K MFcr M Over 240cm snødybde. Grov ca 1m dypd. På 50 cm møtte vi gammel smeltepakke som er veldig hard.

ObsID: 271598

Svartisen / LURØY

Snø

07.05.2021 kl. 12:15

788 moh

Kenneth Lauvås (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kenneth Lauvås Kommentar:  8 cm lag med lite temperaturpåvirket nysnø på 20 cm. CT14@20cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM14@20cmQ2 Middels CT14@20cm

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 30-40 cm snøfall i aldersundet forrige helg

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snøprofil

20 cm DF, 10 cm PP, 20 cm DF, 40 cm IF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271607

Svartisen / BEIARN

Snø

06.05.2021 kl. 13:28

750 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot SV.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Bilde tatt gjennom kikkert, flakskred str 3 trolig utløst av mindre skred lengre opp. Fjellside vendt mot NØ.

Vær

Ikke nedbør -0,8 °C 4 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Observert skred på motsatt side av dalen som ser ganske ferske ut, bla. et flakskred str 3.

Skredfarevurdering

2 Moderat Faregrad på turen min vurderes til faregrad 1, men ut i fra forholdene i fjellet ellers med bla. observert flakskred som ser ferskt ut mener jeg faregrad for regionen er 2. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 250 moh Vindpakket hard Tørr Lite snø under kote 250

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 500 moh Der fokksnøen ikke er pakket for hardt bryter den lett.

Snøprofil

2 cm P RG 1 mm D, 6 cm K MFcr, 1 cm 1F FC 3 mm, 53 cm K MFcr, 3 cm I IF -3,9 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 5 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -2,9 °C @ 30 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm

ObsID: 271456

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

06.05.2021 kl. 05:15

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. mai 05:14 Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 371 moh og sluttet på 207 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 50 sekunder.

ObsID: 271357

Svartisen / LURØY

Snø

05.05.2021 kl. 10:53

110 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Fyker godt rundt toppene

Snødekke

ObsID: 271324

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

05.05.2021 kl. 08:14

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

5. mai 08:12 Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 371 moh og sluttet på 174 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 40 sekunder.

ObsID: 271294

Svartisen / RANA

Snø

04.05.2021 kl. 18:27

833 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tynn skorpe av smelt/frys skare på toppen over tynt lag med tørr snø som ikke har bundet seg til underliggende hardt lag

Vær

Ikke nedbør 0 °C 8 m/s fra Ø ← 100% skyer Mere vind i høyden, ingen nedbør. Temperatur hadde steget fra 5 til 7 grader ved parkeringa iløpet av ettermiddagen. Det har ikke vært nedbør her siden søndag.

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt til fjelltopphøyde i mange eksposisjoner

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Litt krevende forhold i regionen nå, da vi har stor forskjell på snømengde tilgjengelig for transport. Vi har i hele regionen nå fokksnø på nedfokket nysnø som et problem, på indre deler hvor det har snødd minst er flak tynne så skred vil nok ikke bli større enn str 1 her. På ytre deler hvor det har snødd mere og derfor mere snø tilgjengelig for transport vil eventuelle skred kunne bli større. Vi har også vedvarende svakt lag av kantkornet snø mellom skare og eldre fokksnø. Ute ved kysten ligger dette under lag ca 30-50cm tykt så dersom man klarer å påvirke dette laget vil eventuelle skred bli store. På indre deler er det tynnere lag over vsl, men uansett et problem også her. Gunstig temperatur gjør at fersk fokksnø vil stabilisere seg raskt. Vedvarende svake lag vil fortsatt ligge der og med lave temperaturer på natta fortsette og utvikle seg. Disse lagene vil ligge der helt til vi får mildvær og regn til fjelltopphøyde. Ved første fukting vil det kunne gå store naturlig utløste skred på disse lagene. Om vi får sol vil kraftig solinnstråling føre til at bindinger svekkes og det vil gå naturlig utløste våte skred i bratte solhellinger. Varslet faregrad er riktig For regionen stemmer både fg og skredproblem. På indre deler av regionen hvor det har kommet lite påfyll av snø, vil faregrad føles høy

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 75 moh Skare Tørr Snøgrense kryper stadig oppover, på indre deler ca på 75moh (noe høyere i sørvendte sider) ute på kysten begynner den nok å nærme seg 150-200moh. I skogen begynner er snøen smelteomvandlet og råtten, over skoggrense er den gamle snøpakken i S og V smelteomvandlet og frosset opp til fjelltopphøyde. I Ø og N er det bare de øverste 25-30cm som er smelteomvandlet med flere lagdelinger gjennom pakken. Det har kommet nedbør som snø sist helg, med lokalt store forskjeller. Så stor forskjell på snøverflaten i sørlig del av regionen. På indre deler mye avblåst mildværsskare på rygger og knauser, mere løs snø i forsenkinger og terrengformasjoner i le. Tørrere fra ca 600moh

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Kan ikke utelukke at skredproblem finnes i flere eksposisjoner. Har foreløpig kun funnet dette i SSØ /Ø hvor vsl ligger mellom skare og fokksnø

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 600 moh Stor forskjell i regionen på hvor mye snø som er tilgjengelig for transport. Skredproblem størst der hvor det har kommet mest snø i løpet av helga. I hovedsak på ytre deler av regionen

ObsID: 271265

Svartisen / RANA

Snø

04.05.2021 kl. 17:20

375 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra Ø ← 100% skyer Ingen nedbør idag, vind fra Ø sektor. Nattefrost om nettene fortsatt

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 75 moh Våt løssnø Fuktig Begynner å bli tynt med snø i sørvendte sider i skogen, gikk til fots opp til ca 300moh her. Markert skille på snømengde på denne høyde. Våt smelteomvandla snø til bakken med fuktig fokksnø på toppen

ObsID: 271249

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org