Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 05.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområde der det har samla seg fersk fokksnø. Fare for våte, naturlige utløste skred i bratte sider hvor sola får tak. Skavelbrekk kan forekomme

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind tirsdag kveld og utover onsdag vil føre til snøtransport og dannelse av ustabile fokksnøflak. Dette gjelder hovedsakelig i høyden hvor snødekket er kaldere. Det forventes mest snøtransport i vestre deler av regionen hvor det kom mest snø i helga. Det kan finnes et nyutviklet kantkornlag i overgangen mellom gammel skare og nyere snø. Enkelte steder kan det være mulig å påvirke dette laget av en enkelt skiløper. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli store. Det er usikkerhet rundt utbredelsen av problemet i regionen. En forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales. Solinnstråling gjør at våte skred kan løsne av seg selv. Våte flakskred og skavelbrekk kan forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet på dagen. Mest utsatte himmelretninger følger sola gjennom døgnet.
Snøoverflaten har store variasjoner avhengig av høyde, himmelretning og tid på døgnet. Over skoggrensen er det myk vindpakket snø som preger overflaten, men i solsider kan overflaten være mer solpåvirket. Den gamle snødekket har blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger etter tidligere mildvær og regn høyt til fjells.
Det er observert et nytt lag med små kantkorn høyt i snødekket, over ca. 600 moh. Laget er observert både over og under et skarelag. Utbredelsen er usikker og kan variere i ulike himmelretninger og høyder. I høyfjellet over 800moh er det fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Mandag løste skiløper ut et vått løsnøskred ved Sandhornet. Søndag gikk det et personutløst, middels stort skred ved Store Strandtinden.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra øst om ettermiddagen.
-10 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-14 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / LURØY

Snø

05.05.2021 kl. 10:53

110 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Fyker godt rundt toppene

Snødekke

ObsID: 271324

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

05.05.2021 kl. 08:14

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

5. mai 08:12 Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 371 moh og sluttet på 174 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 40 sekunder.

ObsID: 271294

Svartisen / RANA

Snø

04.05.2021 kl. 18:27

833 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tynn skorpe av smelt/frys skare på toppen over tynt lag med tørr snø som ikke har bundet seg til underliggende hardt lag

Vær

Ikke nedbør 0 °C 8 m/s fra Ø ← 100% skyer Mere vind i høyden, ingen nedbør. Temperatur hadde steget fra 5 til 7 grader ved parkeringa iløpet av ettermiddagen. Det har ikke vært nedbør her siden søndag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Kan ikke utelukke at skredproblem finnes i flere eksposisjoner. Har foreløpig kun funnet dette i SSØ /Ø hvor vsl ligger mellom skare og fokksnø

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 600 moh Stor forskjell i regionen på hvor mye snø som er tilgjengelig for transport. Skredproblem størst der hvor det har kommet mest snø i løpet av helga. I hovedsak på ytre deler av regionen

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 75 moh Skare Tørr Snøgrense kryper stadig oppover, på indre deler ca på 75moh (noe høyere i sørvendte sider) ute på kysten begynner den nok å nærme seg 150-200moh. I skogen begynner er snøen smelteomvandlet og råtten, over skoggrense er den gamle snøpakken i S og V smelteomvandlet og frosset opp til fjelltopphøyde. I Ø og N er det bare de øverste 25-30cm som er smelteomvandlet med flere lagdelinger gjennom pakken. Det har kommet nedbør som snø sist helg, med lokalt store forskjeller. Så stor forskjell på snøverflaten i sørlig del av regionen. På indre deler mye avblåst mildværsskare på rygger og knauser, mere løs snø i forsenkinger og terrengformasjoner i le. Tørrere fra ca 600moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Litt krevende forhold i regionen nå, da vi har stor forskjell på snømengde tilgjengelig for transport. Vi har i hele regionen nå fokksnø på nedfokket nysnø som et problem, på indre deler hvor det har snødd minst er flak tynne så skred vil nok ikke bli større enn str 1 her. På ytre deler hvor det har snødd mere og derfor mere snø tilgjengelig for transport vil eventuelle skred kunne bli større. Vi har også vedvarende svakt lag av kantkornet snø mellom skare og eldre fokksnø. Ute ved kysten ligger dette under lag ca 30-50cm tykt så dersom man klarer å påvirke dette laget vil eventuelle skred bli store. På indre deler er det tynnere lag over vsl, men uansett et problem også her. Gunstig temperatur gjør at fersk fokksnø vil stabilisere seg raskt. Vedvarende svake lag vil fortsatt ligge der og med lave temperaturer på natta fortsette og utvikle seg. Disse lagene vil ligge der helt til vi får mildvær og regn til fjelltopphøyde. Ved første fukting vil det kunne gå store naturlig utløste skred på disse lagene. Om vi får sol vil kraftig solinnstråling føre til at bindinger svekkes og det vil gå naturlig utløste våte skred i bratte solhellinger. Varslet faregrad er riktig For regionen stemmer både fg og skredproblem. På indre deler av regionen hvor det har kommet lite påfyll av snø, vil faregrad føles høy

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt til fjelltopphøyde i mange eksposisjoner

ObsID: 271265

Svartisen / RANA

Snø

04.05.2021 kl. 17:20

375 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 75 moh Våt løssnø Fuktig Begynner å bli tynt med snø i sørvendte sider i skogen, gikk til fots opp til ca 300moh her. Markert skille på snømengde på denne høyde. Våt smelteomvandla snø til bakken med fuktig fokksnø på toppen

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra Ø ← 100% skyer Ingen nedbør idag, vind fra Ø sektor. Nattefrost om nettene fortsatt

ObsID: 271249

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

03.05.2021 kl. 15:15

1128 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. V. Mellom 1100 moh og 900 moh Tørt flakskred observert på lang avstand. Fikk dessverre ikke kamera på telefon til å fungere. Ingen observasjoner i øverkant av bruddkanter som tyder på slush, eller andre utløsende faktorer ovenfra. Viser tydelig at det er et svakt lag som lå under flak. Vanskelig å anslå høyde på bruddkanter på lang avstand, men kanskje 1 m høye. Nedre del/stoppunkt på skred var var vanskelig å se. Ferdes normalt ikke folk i dette området, ingen biler parkert eller observert etter veistrekning.

ObsID: 271139

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

03.05.2021 kl. 11:00

851 moh

mikvol@SHUBodø (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  mikvol@SHUBodø

Skredhendelse

3. mai 11:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 879 moh og sluttet på 846 moh 5 cm høy og 2 m bred bruddkant Brattheng Sluff fra skikjører utviklet seg til et større saktegående vått løssnøskred pga. soloppvarming.

Vær

Sterk sol og varmt

ObsID: 271091

Svartisen / LURØY

Snø

02.05.2021 kl. 17:20

1077 moh

Store Strantinden, Aldersundet (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Store Strantinden, Aldersundet
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Store Strantinden, Aldersundet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Store Strantinden, Aldersundet

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 900 moh

Skredhendelse

2. mai 17:23 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Skredet startet på 1082 moh og sluttet på 852 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 30 cm høy og 60 m bred bruddkant Brattheng

Vær

Ikke nedbør 2 m/s

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Meget skredfarlig

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Snøgrense på 30 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurderes til stor skredfare Forplantning i skredet Varslet faregrad er riktig Mulig det kunne vært oppjustert til faregrad 3

Ulykke/hendelse

Ingen alvorlig skadde Snø Kun materielle skader Topptur

ObsID: 270993

Svartisen / RANA

Snø

02.05.2021 kl. 16:05

849 moh

PerMHall (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite drønn. Kollaps rundt skiene.

ObsID: 270967

Svartisen / RANA

Snø

02.05.2021 kl. 11:07

837 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tydelig skavloppbygging i le heng
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Gjorde først bare en spadetest, fant da svakt lag mellom fokksnø og gammel smelteomvandla pakke, samt et nytt ikke fullt så utviklet lag mellom to fokksnø flak
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@18cmQ1 Gikk til brudd i vsl kant på skare, liten tilleggslast, glatt bruddflate 1mm+ krystall, forholdsvis mykt overliggende flak

ECTN3@14cmQ2 Middels Gikk til brudd i svakt lag begynnende kant

ECTN2@18cmQ1 Gikk til brudd i vsl kant mellom skare og RG

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ over 600 moh Eventuell skredstr avhenger av pålagring, da det er lokale forskjeller med nysnømengde i regionen

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 500 moh

Snødekke

75 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 75 moh Vindpakket myk Tørr I sørlig del av regionen stor forskjell på nysnømengde, mere på ytre deler (10-15cm Utskarpen) Tørr nysnø fra ca 300moh(feller begynte å klabbe da)

Vær

Snø -3 °C 6 m/s fra V → 100% skyer Bygevær fra V med nedbør som snø til havnivå. Antydning til hagl.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ferske myke nysnøflak er et problem, men fant vsl kant på skare under fokksnø også her (fant det i Beiarn onsdag også) der hvor det finnes innblåst snø på skare dannet for to uker siden vil dette problemet finnes, ser det ut som, har pr nå kun funnet det i SØ/Ø eksposisjoner. Det ser også ut som om det er begynt å danne seg et lag til mellom fersk og ukesgammel fokksnø. Ingen drønn i snøen idag. Uten mildvær og regn vil de nye vsl ligge være en trussel. Ved første gjennomfukting vil det kunne gå naturlig utløste skred i disse. Fersk fokksnø vil stabilisere seg relativt raskt pga gunstig temperatur Varslet faregrad er riktig Fg stemmer, har valgt å legge inn vsl som nytt skredproblem i dag,

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt pga bygevær idag

Snøprofil

4 cm F DF D, 9 cm 1F RGwp D, 1 cm 4F RGxf 1 mm D, 3 cm 1F+ RG D Begynnende smelteomvandlet, fortsatt hvitt men ikke skare, 3 cm 4F FC 1 mm D, 25 cm P MF -2,4 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,1 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Gravde bare ned et lite stykke i skare da problemet ligger oppå

ObsID: 270941

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

02.05.2021 kl. 10:20

11 moh

Tjugen (Ukjent)

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 100% skyer Kraftig snøvær. Har kommet mye nysnø iløpet av natta, snør fortsatt. Ca 10 cm kram nysnø ved havnivå. Vindstille

ObsID: 270912

Svartisen / RANA

Snø

02.05.2021 kl. 10:06

639 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har blitt flyttet på noe snø siste døgn, 20-30 cm innblåst snø i et lite leheng her

ObsID: 270907

Svartisen / RANA

Snø

02.05.2021 kl. 08:52

211 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 75 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Stor forskjell på nysnømengde sør i regionen idag, 10-15cm i Utskarpen, ca 3-5 cm her

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med Nedbør som snø til havnivå, store lokale forskjell på hvor snøbygene har truffet. Mest nedbør på ytre deler. Vind fra V sektor, temperatur rundt 0

ObsID: 270899

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org