Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 29.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold pga. snøbyger og vind. Vær varsom i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes stor lokale variasjoner i skredfaren på grunn av bygevær som gir ulike mengde nedbør i forskjellige deler av regionen. I de område hvor det kommer meldt nedbørmengde og vind vil det trolig dannes ustabile fokksnøflak, mens områder uten fersk fokksnø beregnes som generelt stabile. Skredfaren forventes å øker utover ettermiddagen når vindstyrken stiger. Gunstige temperaturer gjør at fokksnøen trolig vil stabilisere seg raskt.
Bygevær de siste dagene har gitt stor lokale variasjoner i nedbørsmengde. Enkelte steder består overflate av smelteomvandlet snø, mens andre steder som f.eks rundt Gildeskål/ Beiarn ligger det >30cm myk nysnø på eldre skare. Tidligere har det vært plussgrader og regn høyt til fjells. Opp til skoggrensen har snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger.
I høyfjellet kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag av kantkorn. Det ligger i utgangspunktet under hard fokksnø og/eller skarelag og er generelt svært vanskelig å påvirker.
På tirsdag ble det observert flere løssnøskred høyt til fjells i Gildeskål/ Beiarn området som har fått større mengde nysnø av bygevær de siste dagene.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-13 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

28.04.2021 kl. 15:15

580 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S. Mellom 300 moh og 100 moh Våt løssnøskred, naturlig utløst på svaberg. Temperatur og soloppvarming er vann er nok medvirkende årsaker. Har tatt med litt løsmasse, og snøen er skitten. Vanlig skredløp.

ObsID: 270499

Svartisen / BEIARN

Snø

28.04.2021 kl. 14:01

1008 moh

isebak (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  isebak Kommentar:  Skarelag på 23 cm er det et ujevnt skråstilt skarelag som kan se ut som smelteriller.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 150 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 1-2 cm nysnø på skarelag/fokksnø. Store lokale variasjoner på nysnømengde. Den gamle snøpakken er smelteomvandlet etter gjennomfukting i sørlige eksposisjoner, sjekket helt opp til 1150moh. I østlige eksposisjoner er de øverste 25 cm smelteomvandlet etter gjennomfukting under fokksnø. I renner og leformasjoner finner man fin kjøresnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I høyfjellet.

Vær

-4,9 °C 6 m/s fra V → 45% skyer Vekslende skydekke. Vindstille på starten, men tok seg opp litt utover dagen. Temperaturen tok seg også opp utover dagen. 0 grader i lavlandet når vi startet, og 4 grader når vi kom ned

Skredfarevurdering

1 Liten Fersk fokksnø er hovedproblemet, men dette stabiliserer seg raskt i gunstige temperaturer, særlig i sør. Vi har funnet lommer med kantkorn mellom skare og fokksnø, men utbredelsen er usikker. Vi fant det kun i små og usammenhengende flak i sørlige eksposisjoner. Der sola tok mest hadde det festet seg til skaren under. Eldre vedvarende svake lag finnes i snøpakken, men er umulig å påvirke av skiløper (gjelder sørøstlig til nordlige eksposisjoner, vestlige ikke utforsket). Vi kunne ikke observere spor etter gammelt overflaterim. Nytt påfyll av snø i høyden kommende døgn vil kunne føre til nye myke fokksnøflak. Men disse flakene vil stabilisere seg raskt på grunn av gunstige temperaturer. Sørlige eksposisjoner har fått en gjennomfukting og er derfor stabile. De lagene vi har funnet i sør, ligger så dypt og har liten propageringsevne. Men fare for våte løssnøskred på varme dager i somhellingene. I nord og nordøstlige heng er det fortsatt potente vedvarende svake lag som vil vedvare og som vil kunne løsne ved regn og mildvær. Dette vil gi store skred. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad stemmer godt overens med dagens observasjoner.

Tester

ECTN24@23cm Middels På overside av skarelag

ECTN9@5cmQ3 Middels Nedføyket nysnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 700 moh

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm D, 4 cm 1F DF 1 mm D, 0,5 cm 4F PP 2 mm D, 14 cm 1F RG 1 mm D, 18 cm P MFcr D, 3 cm 1F FCxr 3 mm D-M Nedbrytende omvandling, litt fuktig., 6 cm P MFcl D, 4 cm 4F DH 4 mm D, 37 cm P MFcr D, 10 cm 4F DH/MF 3 mm D -2,3 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,9 °C @ 70 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 90 cm, -1,3 °C @ 100 cm

ObsID: 270480

Svartisen / BEIARN

Snø

28.04.2021 kl. 13:22

1059 moh

isebak (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  isebak

Tester

LBT@51cmQ1 Går på kantkorn opp mot 3 mm. Vanskelig å løse ut. Godt isolert under hardt overliggende lag.

ObsID: 270470

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

27.04.2021 kl. 12:00

769 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredaktivitet

27. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S. Over 700 moh Mandag 26 April og natt til Tirsdag gav lokalt mye snøfall i dette området. Noen steder over 40 cm nysnø. Mange små tørre løssnøskred observert i denne dalen.

ObsID: 270388

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

27.04.2021 kl. 11:00

649 moh

Tjugen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tjugen Kommentar:  Tørre løssnøskred. Et flakskred som er noen dager gammelt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tjugen Kommentar:  Et flakskred som er noen dager gammelt, trolig fra helga

Skredaktivitet

27. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 700 moh Mandag 26 April og natt til Tirsdag gav lokalt mye snøfall i dette området. Noen steder over 40 cm nysnø. Mange små tørre løssnøskred observert generelt på fjellet. Her har det også gått et middels stort flakskred, men er noe dager gammelt. Trolig sist helg. Observerte flakskred på samme sted den 13 April.

ObsID: 270387

Svartisen / BEIARN

Snø

27.04.2021 kl. 09:35

609 moh

Tjugen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tjugen Kommentar:  Små tørre løssnøskred

Skredaktivitet

27. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S. Mellom 700 moh og 600 moh Mandag 26 April og natt til Tirsdag gav lokalt mye snøfall i dette området. Noen steder over 40 cm nysnø. Mange små tørre løssnøskred observert generelt på fjellet.

ObsID: 270385

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

27.04.2021 kl. 09:00

717 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredaktivitet

27. apr. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 700 moh Mandag 26 April og natt til Tirsdag gav lokalt mye snøfall i dette området. Noen steder over 40 cm nysnø. Mange små tørre løssnøskred observert generelt på fjellet.

ObsID: 270389

Svartisen / RANA

Snø

26.04.2021 kl. 18:32

548 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -1 °C fra NV ↘ 100% skyer Lett snøvær, liten eller ingen vind fra NV

Notater

Kontrollmåling målestasjon lappsetra

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F PP M, 5 cm P MFcr, 2 cm 1F MF M, 6 cm P MFcr, 2 cm 1F MF M, 19 cm P MFcr, 4 cm P MF/FC M, 11 cm P MFcr, 2 cm 1F FC M, 10 cm 1F-P/P MF M, 8 cm P MFcr, 4 cm P MF M, 8 cm P MFcr, 9 cm 1F DH M -0,5 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm 335,91 kg/m³ (83,98 mm) @ 0 cm, 453,61 kg/m³ (113,4 mm) @ 25 cm, 385,93 kg/m³ (77,19 mm) @ 50 cm, 259,77 kg/m³ (54,55 mm) @ 70 cm

ObsID: 270268

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org