Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 24.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er lett å løse ut fokksnøflak i skjermete leformasjoner. Høyt til fjells kan det og finnes svake lag nede i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Små byger kan gi pålagring i de mest snøsamlende formasjonene. Særlig utsatte er inngangen til bratte renner og heng i sydøstlig sektor. Hvis sola får tak kan det gå enkelte små løssnøsked og rulleballer i lune, steinete formasjoner. Husk at selv små skred kan få store konsekvenser i eksponert terreng. Det finnes vedvarende svake lag dypere i snødekket. Disse ligger generelt under hard fokksnø og er vanskelig å påvirke, men det kan ikke utelukkes at de kan løses ut av en enkelt skiløper på noen få plasser. Skred som går på dette laget kan bli store eller svært store.
Det har kommet et lite påfyll med nysnø de siste dagene, snøoverflaten består generelt av 5-15 cm myk nysnø på eldre skare. Tidligere har det vært plussgrader og regn høyt til fjells. Opp til skoggrensen har snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger. Over skoggrensen er det gamle snødekket solpåvirket opp til ca. 1000 moh., mens det i skyggesider kan være vintersnø ned til ca. 500 moh.
I høyfjellet kan det finnes det fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn og nedsnødd overflaterim. Rimet virker å være mest utbredt høyt til fjells og i østvendt terreng, mens kantkornet er observert i alle himmelretninger. Både rimlaget og kantkornlaget ligger i utgangspunktet under hard fokksnø.
Det er observert flere store skavler ved Svartisen.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til nordlig frisk bris i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

24.04.2021 kl. 12:04

646 moh

Kenneth Lauvås (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kenneth Lauvås

Skredaktivitet

24. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Mellom 700 moh og 500 moh

ObsID: 270062

Svartisen / RANA

Snø

24.04.2021 kl. 11:17

919 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Skare på rygger og kuler, fin innblåst snø i forsenkinger
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Avblåst skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Nord og vestvendt terreng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4 °C 6 m/s fra NØ ↙ 70% skyer Vind fra NØ i høyden, ikke nedbør. Litt stigende temperatur utover dagen (5grader ved parkeringa ved endt tur)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet litt påfyll av snø. Denne er nå begynt å bli transportert inn i lesider hvor det nå dannes myke flak. Nedfokket nysnø har ikke festet seg til knallhard glatt skare. Pga veldig lite snø som har kommet vil flak bli relativt tynne, men fant i en liten leformasjon ca 25cm tykt flak. Eldre vedvarende svake lag ligger idag veldig godt beskyttet, og anser dette som vanskelig/ umulig å påvirke idag. Fra snøgrense og opp til fjelltopp høyde (V og S eksp, muligens noe lavere i Ø og N eksp) er det nå et på toppen av snøpakken et tykt bærende skarelag 5-10cm tykkelse) Så svært vanskelig å påvirke noe under dette av skiløper. Med lave temperaturer vil nok snøpakken forbli uforandret, da skarelag på toppen ikke smelter. Dersom vi får sol, vil kraftig solinnstråling gjøre at bindinger svekkes og det vil kunne gå naturlig utløste våte flakskred i bratte solhellinger. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra.

Snødekke

Moderat snøfokk Skare Snøoverflaten er her i stor grad bærende skare fra snøgrense og opp til høyde hvor jeg snudde. Antar at vi har skare helt til fjelltopphøyde, da temperaturer var høye fra fredag tom tirsdag. Fant i terrengformasjoner et tynt lag med innblåst snø som var fin som styresnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 500 moh

Skredaktivitet

24. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt opp til fjelltopphøyde i flere eksposisjoner

Snøprofil

7 cm K MFcr, 25 cm P RG D, 1 cm P MFcr, 4 cm P RG D, 4 cm P MFcr, 13 cm P RG D, 2 cm P, MFcr, 15 cm P RG D, 37 cm P MF D -4,3 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -1,1 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 70 cm, -1 °C @ 90 cm

ObsID: 270023

Svartisen / RANA

Snø

24.04.2021 kl. 10:10

785 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mykt fokksnøflak ca10cm tykt, ikke festet seg til skare

ObsID: 269974

Svartisen / RANA

Snø

24.04.2021 kl. 08:37

211 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C fra Ø ← 70% skyer Delvis skyet oppholdsvær, litt vind fra Ø sektor, ingen nedbør

Snødekke

80 cm totalt Skare

ObsID: 269966

Svartisen / RANA

Snø

23.04.2021 kl. 14:39

538 moh

Valsø@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Valsø@forsvaret Kommentar:  Så ingen naturlige utløste skred på flyturen.

Vær

-3 °C 0 m/s 50% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Omeråde kun observert fra helikopter.

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

ObsID: 269908

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

23.04.2021 kl. 11:36

160 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø -1 °C Leiråmo (1100moh) kl 11:37 3 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. FV7454 Rengård - Leiråmo er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Nattefrost og tining på dagen og lite snø.

Skredaktivitet

Gjelder Fv7454 Rengård - Leiråmo, Åpning av vinterstengt vei

ObsID: 269858

Svartisen / BEIARN

Snø

22.04.2021 kl. 13:58

621 moh

Tjugen (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tjugen Kommentar:  Skavelbrudd Sør/Øst vendt. Pålagring er stor i dette området, da det Nord/vest vendte området består av mye flatt terreng med mye transportmulighet.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tjugen Kommentar:  Vindretning har lagt skavler Sør/Øst vendt.

Skredfarevurdering

2 Moderat I forbindelse med ferdsel/arbeid ble det utført enkel og rask blokktest uten spesiel analyse. Kun for rask vurdering for egen ferdsel. Det ligger 5 cm tørr nysnø på toppen, og nytt skarelag som kom fra siste mildvær. Snøen er fuktet/våt nedover ca 50-60 cm. En svakere lag i våt snø, men lite påvirkbart. Gammel skarelag er tilstede lengre ned. Sjekket ikke dette. Gravde ca 1 m ned. Det er god bæring på øvre skarelag ( kjørte snøscooter ), og påvirkning nedover i snøen er liten. Så lenge temperatur er lav, vil skare bære i høyden. Observerte faretegn er skavler, og noen mindre skavelbrudd. Solen varmer godt på fjell/svaberg. Så Glideskred i solvendte sider kan også være aktuelt. Så lenge temperatur er lav om natten vil bæring på skare i høyden vedvare. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad er riktig

ObsID: 269730

Svartisen / BEIARN

Snø

22.04.2021 kl. 13:19

1057 moh

isebak (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  isebak Kommentar:  Tynt lag med ny snø på skare.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  isebak Kommentar:  Ect11, løsnet under skarelag.

Tester

ECTP11@50cmQ3 Løsnet under skarelag

Vær

Ikke nedbør -3,3 °C 3 m/s fra N ↓ 10% skyer Sol, og litt skyer. Svak vind fra nord.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fare for at det kan gå store skred på vedvarende svake lag høyt til fjells. Særlig der skarelagene er svekket pga at sola har stått på, vil det være lettere å påvirke disse. Antar at det er vanskelig å påvirke disse i områder der sola ikke har stått på. Fokksnøen har stabilisert seg godt i området. Ikke mye snø som er tilgjengelig for transport i dag, men det skal komme noe snø i morgen og lørdag og da kan vi få pålagring i leformasjoner. Vedvarende svake lag vil være tilstede i høyden og mulig å påvirke fortsatt en stund fremover. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nysnøen er tørr i skyggen, og fuktig i sola. Snøen har smelta på knauser i terrenget. Over 3 m dyp snø høyt til fjells.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Mulig å løse ut skred i bratte heng der sola har stått på, men krever noe tilleggsbelastning. Antar at heng som ikke er solpåvirket vil være vanskelig å påvirke.

Snøprofil

20 cm 4F DF 0 mm M, 19 cm P MFpc 2 mm D, 15 cm 4F MFpc 3 mm M, 2 cm K MFpc 3 mm D, 7 cm 4F FCxr 2 mm M, 3 cm P MFpc 1 mm D, 35 cm 1F FCxr 1 mm M -0,1 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm Fuktig snø, helt ned til bakken. Df på toppen er fuktig pga sola, tørr i skyggen.

ObsID: 269743

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org