Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 22.04.2021

2
Moderat
Publisert:

I de mest snøsamlende formasjonene er det mulig å løse ut ferske fokksnøflak. Høyt til fjells kan det og finnes svake lag nede i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Et lite dryss med snø vil kun gi pålagring av betydelse i de mest snøsamlende formasjonene, ellers ventes fokksnøflakene fra onsdagen i stort sett å ha stabilisert seg. Det finnes vedvarende svake lag dypere i snødekket. Disse ligger generelt under hard fokksnø og er vanskelig å påvirke, men det kan ikke utelukkes at de løses ut av en enkelt skiløper på noen få plasser. Skred som går på dette laget kan bli store eller svært store.
Det har kommet et tynt lag med nysnø siste døgnet, snøoverflaten er vindpakket myk eller hard. Tidligere har det vært plussgrader og regn høyt til fjells. Opp til skoggrensen er snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger. Over skoggrensen er det gamle snødekket solpåvirket opp til ca. 1000 moh., mens det i skyggesider kan være vintersnø ned til ca. 500 moh.
I høyfjellet kan det finnes det fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn og nedsnødd overflaterim. Rimet virker å være mest utbredt høyt til fjells og i østvendt terreng, mens kantkornet er observert i alle himmelretninger. Både rimlaget og kantkornlaget ligger i utgangspunktet under hard fokksnø.
Det er observert flere store skavler ved Svartisen.
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til onsdag.
Skyet.
Lavere temperatur utover dagen. Nysnøgrense ned til 0 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra nord om kvelden.
-14 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / BEIARN

Snø

22.04.2021 kl. 13:58

621 moh

Tjugen (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tjugen Kommentar:  Skavelbrudd Sør/Øst vendt. Pålagring er stor i dette området, da det Nord/vest vendte området består av mye flatt terreng med mye transportmulighet.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Tjugen Kommentar:  Vindretning har lagt skavler Sør/Øst vendt.

Skredfarevurdering

2 Moderat I forbindelse med ferdsel/arbeid ble det utført enkel og rask blokktest uten spesiel analyse. Kun for rask vurdering for egen ferdsel. Det ligger 5 cm tørr nysnø på toppen, og nytt skarelag som kom fra siste mildvær. Snøen er fuktet/våt nedover ca 50-60 cm. En svakere lag i våt snø, men lite påvirkbart. Gammel skarelag er tilstede lengre ned. Sjekket ikke dette. Gravde ca 1 m ned. Det er god bæring på øvre skarelag ( kjørte snøscooter ), og påvirkning nedover i snøen er liten. Så lenge temperatur er lav, vil skare bære i høyden. Observerte faretegn er skavler, og noen mindre skavelbrudd. Solen varmer godt på fjell/svaberg. Så Glideskred i solvendte sider kan også være aktuelt. Så lenge temperatur er lav om natten vil bæring på skare i høyden vedvare. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad er riktig

ObsID: 269730

Svartisen / BEIARN

Snø

22.04.2021 kl. 13:19

1057 moh

isebak (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  isebak Kommentar:  Tynt lag med ny snø på skare.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  isebak Kommentar:  Ect11, løsnet under skarelag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fare for at det kan gå store skred på vedvarende svake lag høyt til fjells. Særlig der skarelagene er svekket pga at sola har stått på, vil det være lettere å påvirke disse. Antar at det er vanskelig å påvirke disse i områder der sola ikke har stått på. Fokksnøen har stabilisert seg godt i området. Ikke mye snø som er tilgjengelig for transport i dag, men det skal komme noe snø i morgen og lørdag og da kan vi få pålagring i leformasjoner. Vedvarende svake lag vil være tilstede i høyden og mulig å påvirke fortsatt en stund fremover. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP11@50cmQ3 Løsnet under skarelag

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Mulig å løse ut skred i bratte heng der sola har stått på, men krever noe tilleggsbelastning. Antar at heng som ikke er solpåvirket vil være vanskelig å påvirke.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nysnøen er tørr i skyggen, og fuktig i sola. Snøen har smelta på knauser i terrenget. Over 3 m dyp snø høyt til fjells.

Vær

Ikke nedbør -3,3 °C 3 m/s fra N ↓ 10% skyer Sol, og litt skyer. Svak vind fra nord.

Snøprofil

20 cm 4F DF 0 mm M, 19 cm P MFpc 2 mm D, 15 cm 4F MFpc 3 mm M, 2 cm K MFpc 3 mm D, 7 cm 4F FCxr 2 mm M, 3 cm P MFpc 1 mm D, 35 cm 1F FCxr 1 mm M -0,1 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm Fuktig snø, helt ned til bakken. Df på toppen er fuktig pga sola, tørr i skyggen.

ObsID: 269743

Svartisen / RANA

Snø

20.04.2021 kl. 18:22

794 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  På ca 700moh, råtten snø, staven går lett gjennom de øverste 40-50 cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Ser ut som et naturlig utløst flakskred ca str2 (vanskelig å si utifra bilde) SØ, løsneområde på ca 1000moh, har nok gått iløpet av siste 3døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøpakken virker være gjennomfuktet og stabil opp til 600-700moh. Over denne høyden begynner det å bli litt forskjellig. Hvor jeg gravde profil idag på ca 800, var snøpakken gjennomfuktet, men i LBT gikk det til brudd i fuktig M kantkornet snø under skare dypt i snøpakken. Overliggende lag var homogent og kompakt, og svakt lag fuktig. Men i høyde hvor dette laget fortsatt er tørt så kan det når dette blir påvirket bli stort. Dette gjelder også andre eksposisjoner, især i Ø hvor svake lag i helga lå godt beskyttet og var vanskelig å påvirke. Utifra bilde i snødekke, kan det virke som det har vært skavlbrudd, tilleggslast av dette har vært det som skulle til for å løse ut skred der. Dersom vi får nedbør som snø kombinert med vind, vil det over mildværsgrense kunne dannes nye myke fokksnø flak. I bratte lesider kan disse løses ut av skiløper. Under mildværsgrense vil nedbør som regn føre til at bindinger svekkes og vi vil kunne få naturlig utløste våtdnøskred i alle eksposisjoner. Fg vil om vi får nedbør øke med nedbørintensitet Når nedbør avtar vil gunstig temperatur føre til snøpakken stabiliserer seg relativt raskt Varslet faregrad er riktig Utifra dagens observasjon så stemmer både skredproblem og Fg veldig bra

Tester

LBT@82cmQ2 Gikk til brudd i kantkornet våt snø under skare, liten last(andre lette kakket på sida)

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst SØ, S, SV, V under 1100 moh

Snødekke

Våt løssnø Fuktig Gikk en vestvendt tur for å se hvordan temperatur og solinnstråling hadde påvirket snøpakken i denne eksposisjonen. Veldig tynt nederst i skogen men 95cm snødybde @300moh. Snøpakken var her gjennomfuktet opp til denne høyde hvor jeg snudde. De øverste 4-5cm w-vw, videre ned M-W. De gamle skarelagene er også begynt å løse seg opp. I sørlig del av regionen er snøgrense nå på 50-150moh(høyest på ytre deler) varmværet har tæret godt på snøpakken og det begynner å bli mer og mer bare flekker i fjellsidene. God vannføring i bekker. Det er også stor forskjell i eksposisjonene, på hvor dypt gjennomfukting er kommet. I S og V ligger denne grense på ca 800-850moh, mens i Ø og N er nok dette lavere. (500-700moh, lavest i N)

Vær

Ikke nedbør 7 °C 5 m/s fra Ø ← 95% skyer Økende vind fra Ø sektor i høyden. Litt lavere temperatur da jeg kom tilbake til parkeringa

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk skredaktivitet oppdaget. God sikt til fjelltopphøyde i flere eksposisjoner

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen

Snøprofil

4,5 cm 4F MF W, 38 cm P RG/MF M-W, 2,5 cm P- MFcr W-V, 8 cm P RG/MF W-V, 3 cm 1F FC M-W, 4 cm 1F-P MF M-W, 2 cm P MFcr, 9 cm P MF W-V, 3 cm P MFcr, 3 cm 1F DH 2 mm W-V Øvre del, 18 cm 1F MF W-V -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 90 cm

ObsID: 269493

Svartisen / RANA

Snø

20.04.2021 kl. 17:20

352 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Fuktig Snøgrense kryper sakte men sikkert oppover. I skogen er det her våt råtten snø, god vannføring i bekker.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 4 m/s fra NØ ↙ 95% skyer Ingen nedbør, tilskyende utover dagen idag. Høye dagtemperaturer med nattefrost siden fredag 16.

ObsID: 269494

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org