Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 17.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflata gir økt risiko for våte løssnø- og flakskred. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Effekten av stigende temperaturer og ikke minst sterk sol vil svekke snødekket utover dagen og man må forvente både naturlig utløste våte løssnøskred og våte flakskred. Det er usikkert hvor mye skredaktivitet mildværet vil føre til. Om varmen klarer å påvirke de vedvarende svake lagene i snødekket, så forventes det enkelte store eller svært store naturlig utløste skred, men det er svært vanskelig å forutsi når og hvor de løsner. Der snødekket er tørt må man være oppmerksom på at det finnes vedvarende svake lag under hard fokksnø. Selv om det svake laget er vanskelig å påvirke de fleste steder kan eventuelle skred bli store.
Snøoverflata består av fokksnøflak av varierende hardhet, i skjermede formasjoner kan det finnes lett bunden snø. På vindutsatte steder er det avblåst ned til gammel fokksnø og skare. Snøoverflata er solpåvirka
I høyfjellet finnes fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn og nedsnødd overflaterim, sist observert ved Ørtfjellet i Rana 10 april. Rimet virker å være mest utbredt høyt til fjells og i østvendt terreng, mens kantkornet er observert i alle himmelretninger. Både rimlaget og kantkornlaget ligger i utgangspunktet under harde lag av fokksnø.
Det er observert flere store skavler ved Svartisen vest og det er grunn til å være obs på faren for skavlbrudd.
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra sørvest, endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Bris fra sørvest, endring til bris fra sørøst om kvelden.
-10 °C til 2 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / MELØY

Snø

17.04.2021 kl. 14:10

659 moh

lasorg@live.com (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  lasorg@live.com

Vær

Ikke nedbør Lørdag fint vær med sol, tilnærmet ingen vind eller skydekke

Snødekke

0 cm nysnø Skare Tynn skare med myk snø under.

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ett (1) Ø

ObsID: 268030

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

16.04.2021 kl. 13:38

45 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør 2 °C Kilvika (0moh) kl 07:39

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Kilvika - ,

ObsID: 267832

Svartisen / BEIARN

Snø

16.04.2021 kl. 10:55

833 moh

Lhn (Ukjent)

Snødekke

Våt løssnø Våt

Vær

Ikke nedbør 10% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Tester

LBT@50cmQ2 Mye kraft. Brudd mellom to skarelag.

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små Noen bratte heng. Ø. Mellom 1100 moh og 800 moh Enkelte naturlig utløste i bratte heng. Økende hyppig ila dagen med solinnstråling. Enkelte mindre løssnøskred høyere opp av eldre karakter.

Snøprofil

Snødybde 150 cm. 15-20 cm våt løssnø. Skarelag på 50 cm. Tykk isskare som var vanskelig å komme gjennom med spade på ca 1 meters dybde.

ObsID: 267862

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

16.04.2021 kl. 09:00

649 moh

Tjugen (Ukjent)

Notater

Varmt i fjellet i dag, kram snø opp til 600-700 meter. Ingen skredaktivitet observert. Økende "snøball rulling" utover dag med økende temperatur og sol. Skavelbrudd er aktuelle fare, svake lag lenger ned snødekke er også tilstede.

ObsID: 267877

Svartisen / BEIARN

Snø

15.04.2021 kl. 12:00

509 moh

Lhn (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Lhn

Notater

Svært våt snø og periodevis mye vind. Observert flere større pinwheels som utløses.

ObsID: 267694

Svartisen / RANA

Snø

15.04.2021 kl. 08:01

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Regn 4 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer Nedbør som regn opp til ca 550moh (regn og varmegrader på umbukta 533moh) vind fra SV

ObsID: 267573

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org