Snøskredvarsel for Svartisen tirsdag 13.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det er vedv. svake lag i snøen. Når solen titter frem kan det gå små solutløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Enkelte steder kan det være mulig å påvirke vedvarende svake lag i snødekket. Vær særskilt obs der du går fra tykt til tynnere snødekke. Fjernutløsing av skred er mulig. Den ferske fokksnøen har fått tid til å stabilisere seg, men en gruppe skiløpere eller snøskuter kan fortsatt løse ut skred. Mot kvelden tiltar vinden i styrke, og dette kan gi nye flak som kan være lette å løse ut. Muligheter for sol gjør at det kan løsne naturlig utløste skred i sør og vestvendt terreng utover dagen.
I løpet av den siste uken har det kommet mye nysnø. I leområder ligger det myke og hardere flak av fokksnø, mens det i skjermede formasjoner kan finnes litt ubunden/lett bunden snø. På vindutsatte steder er det avblåst ned til gammel fokksnø og skare.
I høyfjellet finnes fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn og nedsnødd overflaterim, sist observert ved Ørtfjellet i Rana på lørdag. Rimet virker å være mest utbredt høyt til fjells og i østvendt terreng, mens kantkornet er observert i alle himmelretninger. Både rimlaget og kantkornlaget ligger i utgangspunktet under harde lag av fokksnø, men i stabilitetstester, når blokken er isolert, går de lett til brudd.
Ved Ørtfjellet i Rana ble det observert noen små løssnøskred i bratt sørvendt terreng på lørdag. Lørdag fjernutløste et turfølge skred i SV vendt terreng, 1375 moh, ved Skjelåtindbreen.
Det er observert flere store skavler ved Svartisen vest og det er grunn til å være obs på faren for skavlbrudd.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-17 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

13.04.2021 kl. 18:12

909 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Fe Ferske myke fokksnøflak som ikke har festet seg til underliggende skare. Brekker lett opp
Bilde Av Notater
Bilde 7 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Bilde av skred, tilsendt av svensk observatør. Litt vanskelig å se, da bildet er tatt på lang avstand.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Tilskyende utover ettermiddagen og været gikk fra sol til lett snøvær da jeg kom tilbake til bil. Vind fra V sektor

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Solinnstråling og temperatur begynner nå å påvirke snøoverflaten. Opp til ca 700moh hvor vinden ikke har tatt tak, er de øverste 5-10cm fuktige. Over denne høyden var det mye avblåst myk skare og partier med tørr myk vindpakket snø. På dette stedet, veldig avblåst på rygger og knauser, så mest snø i forsenkinger og bak rygger. Snøgrense begynner nå å krype litt oppover, fortsatt snø til havnivå, men det begynner å bli mye bare flekker, mest i Sørvendt terreng.

Notater

Skredfarevurdering

2 Moderat Nye myke fokksnøflak som ikke har festet seg til underlaget virker være et skredproblem nå. Disse brekker lett opp, og kan lett løses ut av skiløper i bratt terreng. Over 900-1000moh på indre deler av regionen har vi vedvarende svakt lag mellom fokksnø lag (ref obs 10.04) og under hardere skarelag. Disse lagene ligger beskyttet av hardere overliggende lag og det virker som om det må stor tilleggslast til for å påvirke dem. Fikk beskjed fra observatør i västre vindelfjellen om et skred observert på Hellerfjellet,fra svensk side av grensen, anslått til str3 og løst ut av skavlbrudd. Vsl har dermed blitt påvirket. Dette har gått iløpet av siste to døgn. Med roligere vær vil fokksnøflak stabilisere seg, men fortsatt løs snø tilgjengelig for transport i høyden, så med vind vil det kunne dannes nye myke fokksnøflak i lesider. I bratte solhellinger vil økt solinnstråling føre til at bindinger svekkes, og vi vil kunne få mindre naturlig utløste våte løssnøskred. Kjølige netter vil gjøre at vi får stabilisering ved at snøoverflaten fryser til. Varslet faregrad er riktig Syns fg og skredproblem stemmer veldig bra for regionen.

Tester

ECTX God

ECTN11@5cmQ2 Dårlig Gikk til brudd i nedfokket nysnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 500 moh

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3,5 cm 1F DF D, 0,5 cm 4F PP D, 3 cm P MFcr, 28 cm 1F+/P RGwp 0 mm D, 4 cm P MFcr, 12 cm P RG 0 mm D, 4 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D, 35 cm P MF D -4,4 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 70 cm, -2,1 °C @ 85 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 267358

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

13.04.2021 kl. 13:00

432 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. SV, V. Over 600 moh Mange harmløse løssnøskred, soloppvarming

ObsID: 267313

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

13.04.2021 kl. 10:42

693 moh

Tjugen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tjugen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tjugen

Skredaktivitet

13. apr. 0-6 (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 700 moh Tørt flakskred i Sørvendt helling. Mulig utløst av soloppvarming eller skavelbrudd. Flere mindre skred på stedet, men mindre skavelbrudd/soloppvarming som løssnøskred.

ObsID: 267306

Svartisen / BEIARN

Snø

13.04.2021 kl. 09:26

650 moh

Tjugen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Tjugen

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Over 700 moh Mindre løssnøskred. Soloppvarming av fjell

ObsID: 267312

Svartisen / BEIARN

Snø

13.04.2021 kl. 08:00

620 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat I forbindelse med arbeid i området, ble det gravd enkel snøprofil. Det var dypt på gravstedet, så ble ikke gravd ned til bakken. Det ble funnet to lagdelinger. Disse var vanskelig å påvirke, og lå langt nede. Men hvor snødekket er tynnere kan de være enklere å påvirke. Observasjoner underveis viste noe faretegn. Og et mindre flakskred i bratt terreng observert. Mye skaveldannelse i sør/øst himmelretning. Økende soloppvarming gir mulighet for skavelbrudd og mindre løssnøskred. Stabilt med dette været. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad er korrekt. Men på utsatte steder hvor snødekke er tynnere kan svake lag være lettere å påvirke.

ObsID: 267308

Svartisen / RANA

Snø

12.04.2021 kl. 08:01

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø 0 °C fra S ↑ 100% skyer Nedbør som snø til havnivå nå på morgenen. Lite eller ingen vind fra S/SØ. Temperatur rundt 0grader, over bustneslia -1 (@200moh)

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 267079

Svartisen / BEIARN

Snø

10.04.2021 kl. 14:39

1379 moh

powpow (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  powpow
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  powpow
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  powpow

Skredhendelse

10. apr 14:30 (+02:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Fjernutløst SV-vendt 100 cm høy og 600 m bred bruddkant Nær rygg ned mot Skjelåtindbreen

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

ObsID: 266766

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

10.04.2021 kl. 14:00

907 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Sterk vind i fjellet ved Galtskartind. Mye tilgjengelig løssnø for vindtransport. Sporene våre blåste igjen iløpet av få minutter.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  500moh rett sør for Oterstranda sv ovenfor Laksådalvatnet

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Blåste frisk bris men i kastene var det vanskelig å stå oppreist. Fra kl 13 til 16 økte vinden og den kom fra varierende retninger men hovedsak fra sørvest. Snøbygeaktivitet med tildels svært dårlig sikt. Ved havnivå 2 plussgrader, ved 1000moh minus 1 grad.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr nysnø generellt i området fra havnivå. Kl 11 var det tørr snø ved havnivå og tildels blå himmel. Kl 12 fra ca 300moh økte vinden på fra SV langs Galtskarelva. Kl 17 var snøen fra 400moh og ned til havnivå blitt fuktig. Mye bygeaktivitet i fjellene omkring og vindfokk.

ObsID: 266791

Svartisen / RANA

Snø

10.04.2021 kl. 12:40

1357 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra N ↓ 10% skyer ingen nedbør, vind fra N-sektor gjennom hele turen. Tilskyende utover dagen og stigende temperatur i lavlandet. (temperatur ved parkering 3varmegrader da jeg kom til bilen)

Faretegn

Drønn i snøen ett drønn i snøen, relativt stort. Virket som det var det tynne skarelaget under fokksnøen som gav etter med økt tillegslast skiløper. På ryggformasjon ca 1200moh

Fersk vindtransportert snø fokket lett til moderat i høyden

Skredfarevurdering

2 Moderat mye løs ubundet snø tilgjengelig for transport i høyden nå, ble flyttet på mye snø iløpet av dagens tur. (oppspor var føyka igjen da jeg kjørte ned) Så det dannes nå myke fokksnøflak i flere eksposisjoner i høyden. Dette da det i regionen har vært vind av forskjellig retning i dag. Gravde to profiler med belastningstester i dag, en SSØ vendt på ca 1150 moh og en Ø vendt på ca 1350moh. Det ser ut som vi har vedvarende svakt lag med overflaterim mellom lag av fokksnø i Ø eksposisjoner i høyden (over 800moh) Fant ikke dette laget i profil som var mere sørvendt. Har tidligere funnet overflaterim på ca 1200moh (se profil gravd høgtuva 28.03) Så det virker som dette har litt utbredelse høyt og på indre deler av regionen. Eldre vedvarende svake lag under skare virker være godt beskyttet, og ikke aktive nå, det gikk til brudd i dette laget i LBT med liten tilleggslast på 1150moh, men på 1350 måtte det noen fler kakk til for at det skulle å til brudd. Med mere påfyll av snø kombinert med vind, kan økt pålagring i østvendte sider føre til at tilleggslast bli stor nok så svakt lag av overflaterim kan påvirkes, og det kan gå naturlig utløste tørre flakskred str 2-3 i høyden. Nedbør som regn opp til mildværsgdrense kan føre til at bindinger svekkes og et kan gø våte skred i flere eksposisjoner. FG vil øke i takt med nedbørintensitet. Gunstig temperatur gjør at snøpakken stabiliserer seg raskt når været roer seg ned. Varslet faregrad er riktig FG og skredproblem stemmer veldig bra med dagens observasjon

Tester

CTH21@18cmQ2 Middels gikk til brudd i samme lag som i LBT (svakt lag av kant/overflaterim mellom fokksnøflak)

LBT@39cmQ2 Gikk til brudd i vsl kant under skare, stor tilleggslast

LBT@18cmQ2 Gikk til brudd i svakt lag av kant/overflaterim mellom fokksnøflak

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV lokale forskjeller på vindretning i regionen i dag, gikk hele dagen med vind fra N- sektor, mens det har blåst fra V/ SV ute ved kysten (værstasjon Sjonfjellet)

Skredaktivitet

10. apr. 6-12 (+02:00) Våte løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 500 moh løpet av dagen har det gått mange mindre (str1) naturlig utløste løssnøskred i bratte solhellinger

Snøprofil

7 cm 4F DF D, 11 cm 1F-P RGwp D, 0,5 cm 4F FC/SH D Hele laget Dette laget fant jeg da jeg gjorde belastningstester, så veldig tynt lag, men rester av overflaterim på bruddflate og på underside av overliggende lag, 10 cm 1F-P RGwp D, 1,5 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D, 2 cm P MFcr, 4 cm 1F FC/DH 1 mm/2 mm D, 28 cm P MF 1 test knyttet til snøprofilen Gravde ikke så dypt da det er i øverste del av snøpakken som hovedproblemet ligger

ObsID: 266718

Svartisen / RANA

Snø

10.04.2021 kl. 11:18

1136 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Jarfjellet nordvendt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  1f/p fokksnø 44cm, 2xm skare, ca 10cm kant 0,7mm, 2,5 cm skare, 10cm kant/beger 1mm, 70cm skare/ smelteomvandls
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra NØ ↙ 10% skyer Økende vind i høyden, fra N sektor

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Har gått opp til denne høyden i løs vindpåvirka snø. Ligger ca 10-15 cm løst på hardere underliggende lag. (Fra parkering og opp til denne høyde) mere innblåst snø i lesider.

Tester

LBT@48cmQ2 Gikk til brudd i svakt lag av kant mellom skarelag, hardt overliggende flak, krystall 1mm, q2 bruddflate, liten tilleggslast. 2. kakket

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 500 moh

Snøprofil

44 cm 1F-P RGwp D, 2 cm P MFcr, 10 cm 1F FC 1 mm D, 2,5 cm P MFcr, 8 cm 1F FC/DH 1 mm/2 mm, 70 cm P MFcr -6,4 °C @ 10 cm, -6,3 °C @ 20 cm, -5,7 °C @ 30 cm, -4,9 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 70 cm, -2,9 °C @ 90 cm, -2,6 °C @ 110 cm, -2,3 °C @ 130 cm

ObsID: 266683

Svartisen / RANA

Snø

10.04.2021 kl. 08:37

211 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -2 °C 60% skyer Oppholdsvær med litt lett snø i lufta, lite eller ingen vind fra S/SØ. Noen få kuldegrader

Snødekke

107 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 266645

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org