Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 10.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner som har samlet mye snø. Det kan også gå naturlig utløste løssnøskred i nysnøen i bratte solutsatte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Når solen titter frem ut på dagen vil det gå naturlig utløste skred i nysnøen som ligger i bratt solvendt terreng. På ettermiddagen dreier vinden og det kommer påfyll av snø. Det fører til ferske fokksnøflak i flere himmelretninger som det kan være lett å løse ut skred i. Fokksnø fra tidligere i uken skal det stort sett mer til for å løse ut skred i. Enkelte steder høyt til fjells og i indre strøk kan vedvarende svake lag gi svært store skred. Det skal generelt mye til for å påvirke de svake lagene.
I løpet av uken har det kommet en god del snø i regionen og i høyden er snøen fremdeles tørr. Kraftig vind i løpet av uken har lagt opp fokksnø av varierende hardhet i leområder, særlig østvendte. I skogen og skjermede formasjoner er det fremdeles en god del løs snø. Vindutsatte formasjoner som topper og rygger er stedvis avblåst eller har gammel skare. Under skoggrensen er det meste er grovkornet våt snø under nysnøen.
I høyfjellet finnes trolig fortsatt vedvarende svake lag av nedføyket kantkorn og overflaterim over 800- 1000 moh. Disse vedvarende svake lagene har trolig vært medvirkende til flere store skred i påsken.
Det er observert flere store skavler ved Svartisen vest og det er grunn til å være obs på faren for skavlbrudd.
1 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / BEIARN

Snø

10.04.2021 kl. 14:39

1379 moh

powpow (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  powpow
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  powpow
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  powpow

Skredhendelse

10. apr 14:30 (+02:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Fjernutløst SV-vendt 100 cm høy og 600 m bred bruddkant Nær rygg ned mot Skjelåtindbreen

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

ObsID: 266766

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

10.04.2021 kl. 14:00

907 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Sterk vind i fjellet ved Galtskartind. Mye tilgjengelig løssnø for vindtransport. Sporene våre blåste igjen iløpet av få minutter.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  500moh rett sør for Oterstranda sv ovenfor Laksådalvatnet

Snødekke

Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr nysnø generellt i området fra havnivå. Kl 11 var det tørr snø ved havnivå og tildels blå himmel. Kl 12 fra ca 300moh økte vinden på fra SV langs Galtskarelva. Kl 17 var snøen fra 400moh og ned til havnivå blitt fuktig. Mye bygeaktivitet i fjellene omkring og vindfokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Blåste frisk bris men i kastene var det vanskelig å stå oppreist. Fra kl 13 til 16 økte vinden og den kom fra varierende retninger men hovedsak fra sørvest. Snøbygeaktivitet med tildels svært dårlig sikt. Ved havnivå 2 plussgrader, ved 1000moh minus 1 grad.

ObsID: 266791

Svartisen / RANA

Snø

10.04.2021 kl. 12:40

1357 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV lokale forskjeller på vindretning i regionen i dag, gikk hele dagen med vind fra N- sektor, mens det har blåst fra V/ SV ute ved kysten (værstasjon Sjonfjellet)

Skredfarevurdering

2 Moderat mye løs ubundet snø tilgjengelig for transport i høyden nå, ble flyttet på mye snø iløpet av dagens tur. (oppspor var føyka igjen da jeg kjørte ned) Så det dannes nå myke fokksnøflak i flere eksposisjoner i høyden. Dette da det i regionen har vært vind av forskjellig retning i dag. Gravde to profiler med belastningstester i dag, en SSØ vendt på ca 1150 moh og en Ø vendt på ca 1350moh. Det ser ut som vi har vedvarende svakt lag med overflaterim mellom lag av fokksnø i Ø eksposisjoner i høyden (over 800moh) Fant ikke dette laget i profil som var mere sørvendt. Har tidligere funnet overflaterim på ca 1200moh (se profil gravd høgtuva 28.03) Så det virker som dette har litt utbredelse høyt og på indre deler av regionen. Eldre vedvarende svake lag under skare virker være godt beskyttet, og ikke aktive nå, det gikk til brudd i dette laget i LBT med liten tilleggslast på 1150moh, men på 1350 måtte det noen fler kakk til for at det skulle å til brudd. Med mere påfyll av snø kombinert med vind, kan økt pålagring i østvendte sider føre til at tilleggslast bli stor nok så svakt lag av overflaterim kan påvirkes, og det kan gå naturlig utløste tørre flakskred str 2-3 i høyden. Nedbør som regn opp til mildværsgdrense kan føre til at bindinger svekkes og et kan gø våte skred i flere eksposisjoner. FG vil øke i takt med nedbørintensitet. Gunstig temperatur gjør at snøpakken stabiliserer seg raskt når været roer seg ned. Varslet faregrad er riktig FG og skredproblem stemmer veldig bra med dagens observasjon

Faretegn

Drønn i snøen ett drønn i snøen, relativt stort. Virket som det var det tynne skarelaget under fokksnøen som gav etter med økt tillegslast skiløper. På ryggformasjon ca 1200moh

Fersk vindtransportert snø fokket lett til moderat i høyden

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra N ↓ 10% skyer ingen nedbør, vind fra N-sektor gjennom hele turen. Tilskyende utover dagen og stigende temperatur i lavlandet. (temperatur ved parkering 3varmegrader da jeg kom til bilen)

Tester

CTH21@18cmQ2 Middels gikk til brudd i samme lag som i LBT (svakt lag av kant/overflaterim mellom fokksnøflak)

LBT@39cmQ2 Gikk til brudd i vsl kant under skare, stor tilleggslast

LBT@18cmQ2 Gikk til brudd i svakt lag av kant/overflaterim mellom fokksnøflak

Skredaktivitet

10. apr. 6-12 (+02:00) Våte løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 500 moh løpet av dagen har det gått mange mindre (str1) naturlig utløste løssnøskred i bratte solhellinger

Snøprofil

7 cm 4F DF D, 11 cm 1F-P RGwp D, 0,5 cm 4F FC/SH D Hele laget Dette laget fant jeg da jeg gjorde belastningstester, så veldig tynt lag, men rester av overflaterim på bruddflate og på underside av overliggende lag, 10 cm 1F-P RGwp D, 1,5 cm P MFcr, 2 cm 1F FC 1 mm D, 2 cm P MFcr, 4 cm 1F FC/DH 1 mm/2 mm D, 28 cm P MF 1 test knyttet til snøprofilen Gravde ikke så dypt da det er i øverste del av snøpakken som hovedproblemet ligger

ObsID: 266718

Svartisen / RANA

Snø

10.04.2021 kl. 11:18

1136 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestvendt side
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Jarfjellet nordvendt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  1f/p fokksnø 44cm, 2xm skare, ca 10cm kant 0,7mm, 2,5 cm skare, 10cm kant/beger 1mm, 70cm skare/ smelteomvandls
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 500 moh

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Har gått opp til denne høyden i løs vindpåvirka snø. Ligger ca 10-15 cm løst på hardere underliggende lag. (Fra parkering og opp til denne høyde) mere innblåst snø i lesider.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra NØ ↙ 10% skyer Økende vind i høyden, fra N sektor

Tester

LBT@48cmQ2 Gikk til brudd i svakt lag av kant mellom skarelag, hardt overliggende flak, krystall 1mm, q2 bruddflate, liten tilleggslast. 2. kakket

Snøprofil

44 cm 1F-P RGwp D, 2 cm P MFcr, 10 cm 1F FC 1 mm D, 2,5 cm P MFcr, 8 cm 1F FC/DH 1 mm/2 mm, 70 cm P MFcr -6,4 °C @ 10 cm, -6,3 °C @ 20 cm, -5,7 °C @ 30 cm, -4,9 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 70 cm, -2,9 °C @ 90 cm, -2,6 °C @ 110 cm, -2,3 °C @ 130 cm

ObsID: 266683

Svartisen / RANA

Snø

10.04.2021 kl. 08:37

211 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

107 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -2 °C 60% skyer Oppholdsvær med litt lett snø i lufta, lite eller ingen vind fra S/SØ. Noen få kuldegrader

ObsID: 266645

Svartisen / BEIARN

Snø

09.04.2021 kl. 14:27

998 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Kantkornlaget ligger dypt og virker ikke å være spesielt aktivt. Adam sier FG3 men det føles litt mye ut samtidig som med uflaks og dårlig timing kan det gå svært store skred da utbredelsen på det vedvarende svake laget over 900moh er tilstede.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Østlige heng binder fokksnøen godt, vestlige heng som har fått pålagring med østavinden i løpet av dagen har ikke blitt testet godt nok til å gi et klart innblikk i bindingene i disse hengene og forventes å være litt mer ustabile.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslingen på varsom er god og dekker mine observasjoner i løpet av dagen. Fokksnøen stabiliserer seg, vedvarende svakt lag er tilstede men her svært vanskelig å påvirke. Varslet faregrad er riktig Vanskelig å bedømme hvordan behandle det vedvarende svake laget i høyden.

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V. Mellom 900 moh og 600 moh Ser noen nedsnødde gammel skred, ser ut som 2-3 dager gamle ut.

9. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ingen snøfokk i lavlandet. Så på toppene at det blåste østlig vind. Solpåvirket i sør opp til skoggrensa i sør, tør og fin i nord. Ligger på vått underlag opp til 500moh. Derfra opp er det tørr fokksnø som binder godt. Q2,Q3 på alle håndterer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -7,4 °C fra Ø ← 95% skyer

Tester

ECTX God To skarelag med kantkorn mellom ca 50cm ned. Gikk i brudd når jeg tok bort foksnø over men forplantet seg ikke. Kantkornlaget i bunn gikk på harde slag fra siden.

Snøprofil

12 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 34 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFpc 1 mm D, 1 cm 1F FCxr 1 mm D, 3 cm K MFpc 1 mm D, 38 cm P RG 0 mm D, 36 cm 1F/1F FCxr/DHxr 3 mm/3 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -7,1 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6,1 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 70 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 90 cm, -3,5 °C @ 100 cm, -3,7 °C @ 110 cm, -3,5 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm

ObsID: 266577

Svartisen / BEIARN

Snø

09.04.2021 kl. 14:26

998 moh

isebak (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  isebak
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Det er svært vanskelig å påvirke det svake laget. Det løsnet ikke på ect, men ved hardt slag i siden løsnet det, og det propagerer.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Vi har ikke fått testet vestlige himmelretninger godt nok, som har blitt pålagret med snø fra øst.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen der vi var i dag har stabilisert seg godt, men pålagring fra øst kan ha dannet ustabil fokksnø i vestvendte heng. Kan få store skred på vedvarende svake lag i høyden, men disse er vanskelig å løse ut. Varsom-varselet stemmer godt med mine observasjoner fra i dag. Dersom vi får en rask temperaturøkning/mye nedbør vil vi kunne få store skred på vedvarende svake lag i høyden. Når det gjelder fokksnøen, vil denne stabilisere seg raskt nå som det er gunstige temeraturer. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnø som var litt vindpåvirket i høyden, men fortsatt myk å kjøre ski i. Snøen var solpåvirket opp til skoggrensa i østlig til sørlig sektor ca. Ved omtrent 500 moh var underlaget vått, men snøen oppå tørr.

Vær

Snø 7,6 °C 4 m/s fra Ø ← 95% skyer En liten trekk i ansiktet, noen kast innimellom med sterkere vindstyrke. Så snøføyk på toppene. Noe snøbyger med lett dryss innimellom.

Tester

ECTX God To skarelag med kantkorn mellom gikk i brudd på 50 cm dyp dersom man fjernet fokksnøen på toppen. Forplantet seg ikke. Kantkornlag i bunnen gikk på harde slag i siden.

Snøprofil

12 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 34 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFpc 1 mm D, 1 cm 1F FCxr 1 mm D, 3 cm K MFpc 1 mm D, 38 cm P RG 0 mm D, 36 cm 1F FCxr/DHxr 3 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -7,1 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6,1 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 70 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 90 cm, -3,5 °C @ 100 cm, -3,7 °C @ 110 cm, -3,5 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266578

Svartisen / Meløy / Svartisen

Snø

08.04.2021 kl. 11:00

803 moh

Rune@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune@obskorps Kommentar:  Skiftende mellom snøbyger og sol
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredfarevurdering

2 Moderat God stabilitet i snøen så dypt som testen ble utført. Det kan fortsatt skjule seg kantkorn lenger ned på utsatte steder. Det ligger mye fokksnø i utsatte heng, og en bør unngå terreng feller. En bør også være obs på store skavler som henger i fjellsidene oppe ved Svartisen vest. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Fin og tørr snø i høyden

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø 2 °C 1 m/s fra Ø ← 50% skyer

Tester

ECTP30@60cmQ3 God

LBT@60cmQ3 Vanskelig og løse ut

Snøprofil

30 cm F DF 1 mm D, 30 cm 4F RG 0 mm D, 50 cm 4F MFcl 0 mm W -0,9 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 110 cm 180cm snø dekke

ObsID: 266468

Svartisen / RANA

Snø

08.04.2021 kl. 07:04

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø over 500 moh

Skredfarevurdering

Det har kommet nytt påfyll av snø i hele sørlig del av regionen. Ikke så mye vind i lavlandet nå, men ved vind i høyden vil det kunne dannes nye myke nysnøflak i høyden.

Snødekke

27 cm totalt Ikke snøfokk 14 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som snø til havnivå, litt vind fra V sektor

ObsID: 266197

Svartisen / RANA

Snø

07.04.2021 kl. 08:05

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Bygevær med nedbør som snø til havnivå. Litt vind fra V sektor. Temperatur rundt 0 grader.

ObsID: 266027

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org