Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 20.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lett å løse ut skred på vedvarende svake lag av kantkorn og rim under den vindtransporterte snøen. Skredene kan bli store, og fjernutløsning er mulig. Lokalt kraftig vind og nedbør gir pålagring i leområder. Der det finnes fersk vindtransportert snø kan det være svært lett å påvirke vedvarende svake lag, og enkelte skred kan gå naturlig. I lo-sider der snødekket er hardere er det vanskeligere å påvirke, men skred kan ikke utelukkes. Det er også mulig å løse ut skred i nedføyket løs nysnø. Skredfaren vil øke utover dagen, etter hvert som nedbøren tiltar og temperaturen stiger.
Sist uke kom det nysnø i regionen, på vind fra nordvest, som flyttet snøen inn i leområder. Kraftig vind fra sørøst flytter nå snøen inn i leområder mot nord og vest. Snødekket er vindpåvirket i overflaten og består av vindtransportert snø med varierende hardhet. I enkelte skjermede områder kan det fortsatt være noe løs, ubunden snø. Rabber og utsatt terreng er avblåst. Under 300 - 400 moh er det lite eller ingen såle under all den nye snøen.
Svake lag av rim og kantkorn under den siste nysnøen har stor utbredelse. Stabilitetstester viser god evne til bruddforplantning i de vedvarende svake lagene. Enkelte steder bryter blokken sammen ved frigjøring eller ved den minste belastning. Det finnes også svake lag av kantkorn rundt skarelag lenger ned i snødekket.
Tirsdag var det kraftig snøfokk fra toppene og stor vindtransport av snø, både i høyfjellet og lavlandet. Flere drønn er observert de siste dagene. Observatør melder torsdag om rim på overflaten overalt der vinden ikke har tatt.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-15 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørøstlig stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-14 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Perioder med sørøstlig stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

20.02.2021 kl. 15:52

476 moh

Amund@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Amund@forsvaret Kommentar:  Ufarlig skred. Men det går igjen over hele fjellet at det er svært lett å løse ut både små og store skred.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Svært lett å påvirke svakt lag. Dette forplanter seg over store avstander. Ytterligere nedbør utover dagen gjør det enda enklere å påvirke det svake laget. Varslet faregrad er riktig Det finnes også en del fokksnøflak i sør og østlige himmelretning.

Faretegn

Ferske skred Svært lett å løse ut skred. Løste ut et lite skred mot vest.

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ekstremt lett å få kollaps samt forplantning. Forplantning over store områder.

Vær

Snø -5 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer Noen få snøfnugg i lufta. Startet med lett snøvær akkurat.

ObsID: 256845

Svartisen / RANA

Snø

20.02.2021 kl. 15:13

366 moh

Amund@forsvaret (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen. Kollaps hele tjønna. Omtrent 20m diameter.

ObsID: 256812

Svartisen / RANA

Snø

20.02.2021 kl. 15:01

309 moh

Amund@forsvaret (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite drønn i snøen noen meter til høyre for stien mot Grotneshytta.

ObsID: 256810

Svartisen / RANA

Snø

20.02.2021 kl. 14:19

422 moh

StefanW (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  StefanW Kommentar:  God forplantningsevne
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  StefanW Kommentar:  Rimkrystall
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN15@45cmQ3 Middels Skarelag

ECTP6@35cmQ2 Dårlig Nedsnødd overflaterim

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra V → 90% skyer

Snøprofil

4 cm F DF 1 mm D, 32 cm 4F DF 1 mm D, 13 cm 1F MF 2 mm M, 0,5 cm I MFcr 1 mm M, 1 cm F FC 2 mm D, 15 cm 4F 1 mm D, 0,5 cm I MFcr, 13 cm 1F MF 1 mm M, 3 cm 4F FC 2 mm -5 °C @ 2 cm, -6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -1 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 256811

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

20.02.2021 kl. 08:00

45 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Kilvika - ,

ObsID: 256901

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

20.02.2021 kl. 08:00

90 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vær omslag. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C Kilvika (0moh) kl 08:00 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 256902

Svartisen / RANA

Snø

19.02.2021 kl. 13:51

668 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ganske stort drønn her

ObsID: 256644

Svartisen / RANA

Snø

19.02.2021 kl. 13:08

624 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skytende sprekker i fersk fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Snøprofil. Laget med kantkorn der ECT gikk til brudd vises tydelig under fokksnøen.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Snøen er ujevnt fordelt i terrenget.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lille blokktest med brudd i kantkorn under skare. Bruddtype Q3.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Hørte også i dag (som de forrige to dagene) drønn i snøen som viser at det svake laget med kantkorn er aktivt og kan påvirkes av en skiløper. Med et tynt skarelag og ca 50 cm relativt hard fokksnø over tror jeg skred kan bli store der det er nok snø. Med påfyll av nysnø lørdag og søndag vil belastningen på snøen og skredfaren øke noe. Varslet faregrad er riktig Har inntrykk av at varslet stemmer bra.

Tester

LBT@53cmQ3 Lett klapping på siden av blokka. Kantkorn under skare.

ECTP23@48cmQ3 Selv om bruddflaten er Q3 er det tydelig god evne til bruddforplantning. Kantkorn under ca 50 cm fokksnø og et tynt lag med skare.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske sprekker Ferske sprekker i tynt lag med fokksnø. Brudd gikk på overflaterim.

Drønn i snøen

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Vinden har flyttet på snøen og den er ujevnt fordelt i terrenget. Mest myk fokksnø over skoggrensa på dagens obstur. Fin løssnø i skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut SV, V, NV Vet lite om utbredelsen til dette laget, men med vind fra øst de siste dagene er det antagelig mest relevant i vestlig sektor. Der vi fant dette laget var det et tynt lag med fokksnø over som viste god evne til bruddforplantning, men siden fokksnøflaket var såpass tynt (ca 5 cm) ville det ikke blitt store skred der. Det var ikke overflaterim i snøprofilen vi gravde litt lenger opp. Er usikker på om det bør tas med som eget skredproblem på varsom.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Anser dette som skredproblem nummer en. Drønn og ECTP indikerer at laget har god evne til brudforplantning. Har de siste dagene hørt drønn i både vestvendt og østvendt terreng, noe som tyder på at problemet er til stede i flere/alle himmelretninger.

Vær

Ikke nedbør

Snøprofil

ObsID: 256614

Svartisen / RANA

Snø

19.02.2021 kl. 13:07

621 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Kantkorn i snøpakken
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt krevende forhold. Nye myke fokksnøflak på nedfokket overflaterim er et skredproblem her. Tråkket lett ut myke flak på vestvendt konveks idag. Her var flak ca 5cm tynne, noe som tyder på at det kan være lite snø tilgjengelig for transport i høyden nå. Men her virker det som om tidligere observerte vsl begynner å bli aktive. Gikk til brudd i to forskjellige tester, på hver sin side av skarelag. I ECT full bruddforplantning i det øverste svake laget som ligger mellom to skarelag hvor det overliggende ikke er bærende. I LBT gikk det til brudd i nok et vsl mellom to skarelag, her anser jeg overliggende lag som bærende. Men her gikk det med lite tilleggslast. Mere pålagring av snø kombinert med vind i vestvendte lesider, kan gjøre at det kan bli tilstrekkelig tilleggslast som gjør at vsl blir påvirket, og det kan gå naturlig utløste skred i disse eksposisjonene. Allerede nedfokket overflaterim på harde underliggende flak er allerede lette og påvirke og trenger regn for å bli eliminert., Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer veldig bra med dagens observasjon

Tester

LBT@52cmQ3 Gikk til brudd i svakt lag kant under skare

ECTP23@48cmQ3 Middels Gikk til brudd i kant under skare

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Løs og ubundet snø i skogen. Over skoggrense og opp er det mye vindpakket myk snø. Vind av forskjellige retninger har gjort at knauser og rygger er avblåste. Mest snø i forsenkinger og terrengformasjoner i le. Ganske likt både på ytre og indre deler av sørlig del av regionen nå. Snøgrense ved havnivå helt ut til kysten

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 500 moh Gikk lett til brudd i vsl i LBT lett kakk på siden, ECT måtte det noe mere belastning til, men når det gikk der, så var det med god bruddforplantning. Q3 på bruddflate i begge tester

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 500 moh Nedsnødd/ nedfokket overflaterim dannet etter 14.02. Der hvor det finnes, så ligger det på hardt lag.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer Vind fra Ø sektor, overskyet ingen nedbør, kuldegrader

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 4F DF D, 11 cm 1F-P DFbk 0 mm D, 4 cm 1F DF D, 19 cm 1F-P DF D, 8 cm P RGwp 0 mm D, 1,5 cm P MFcr D, 3 cm F FC 2 mm D Øvre del, 2 cm P MFcr D, 6 cm 4F FC 2 mm D Øvre del, 11 cm P MFcr, 23 cm 1F/1F MF/FC D-M D-M nederst v/ bakken -5,8 °C @ 0 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -7,4 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -0,7 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256642

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

19.02.2021 kl. 12:30

441 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: For kommunen. Beskrivelse: Ved ferdsel i trygt terreng er det mye indikasjoner på flakdannelser, og visuelle bruddforplantninger på fokksnø/flak. Virker å være flere lagdelinger. Alle himmelretninger er representert, men spesielt lesider Øst, og lesider Nord/vest. Faregrad 3 er korrekt, men kan være høyere på utsatte steder. Noe Noe vindtransport av snø observert, med retning fra Sør/Øst. Mest fokk over 500 moh.

ObsID: 256637

Svartisen / RANA

Snø

19.02.2021 kl. 12:18

564 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Flak på overflaterim
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Sprakk lett opp på konveksformasjon

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 256645

Svartisen / RANA

Snø

19.02.2021 kl. 11:51

502 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferske myke fokksnøflak sprekker lett opp, nedfokka nysnø

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Løst i skogen noe mere vindpåvirket men mykt like over skoggrensen. Finner overflaterim på mykt underlag.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer Ingen nedbør, vind fra Ø, kuldegrader.

ObsID: 256643

Svartisen / MELØY

Snø

18.02.2021 kl. 11:44

150 moh

Rune@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Rune@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Krevende forhold generelt i fjellet. Det ligger nedsnødd rim, kantkorn både over å under skarelag her i glomfjorden Det har dannet seg et nytt rimlag dem siste dagene. Mye sterk vind fra sørøst oppe ved isen, og det legger seg ny fokksnø i bratte heng, og dette i tillegg til den meldte nysnøen som kommer i høyden. Det kan bli liggende oppå overflaterimen som igjen vil skape samme problem som vi har pr dags dato Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP1@11cmQ1 Dårlig Bryter å forplanter seg kun ved saging både over å under skarelag

ECTP1@10cmQ1 Dårlig Bryter og forplanter seg kun ved saging

LBT@10cmQ1 Bryter ved saging

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

50 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Det er kommet et nytt rimlag dem siste dagene, dette finner du overalt der det ikke er vindpåvirket

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 200 moh

Vær

Ikke nedbør -10 °C 10 m/s fra SØ ↖ Nydelig dag, minus 10 på formiddagen, og kaldere på nattestid

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH/SHsu, 10 cm P RG 0 mm D, 1 cm F SHsu 2 mm D, 7 cm K MFcr 2 mm D, 1 cm F SH/SHsu 2 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 1 cm K MFcr 2 mm D -8,3 °C @ 10 cm, -6,7 °C @ 20 cm, -5,2 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256385

Svartisen / RANA

Snø

17.02.2021 kl. 16:48

651 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Tydelig vindpåvirket snø over skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Løssnø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  I skogen
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve

Faretegn

Drønn i snøen

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Her i området er snøen over skoggrensa vindpåvirket etter vinden i går kveld. Mest hard fokksnø, men også områder med mykere fokksnø og lommer med løssnø på skjermede plasser. I skogen er det fortsatt løs og fin snø.

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 256205

Svartisen / Lia

Snø

17.02.2021 kl. 01:55

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

17. feb 01:55 (+01:00) Snø på FV17 løsnet fra ur 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 257147

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org