Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 11.02.2021

4
Stor
Publisert:

Stor snøskredfare. Store naturlige skred ventes. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT Torsdag kl 10: Store mengder nedbør og vind fra nordvest allerede fra formiddagen. Skredfaren forventes å øke betraktelig utover dagen. Store flak dannes i leformasjoner. Noen steder kommer disse til å ligge på svak lag av overflaterim. Her vil det være mulig med fjernutløsning og naturlig utløste store skred forventes. Områder der bygene treffer vil være mest utsatt.
Fra søndag kveld til tirsdag morgen har det stedvis kommet 10-15 cm nysnø i regionen. Lett vind fra vestlig sektor har flyttet snøen inn i leområde og dannet fokksnøflak. I områder skjermet fra vind før snøfallet finnes det rim under nysnøen. Før snøfallet bestod snøoverflaten av fokksnø og skare, og noen steder var det avblåst til barmark. Det har vært mest fokksnø og flest myke flak i vestvendte leheng. Generelt er det lite snø og tynt snødekke for årstiden.
Et svakt lag av overflaterim under den siste nysnøen har stor utbredelse. Det finnes også svake lag av kantkorn under eldre fokksnø og rundt skarelag. Mange steder er overliggende fokksnøflak harde, og det skal mye til for å påvirke lagene. Flere steder er det begerkrystaller i bunn av snødekket.
På tirsdag ble det rapportert en naturlig utløste flakskred i sørvendt fjellside ved Høgtuva.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-19 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-17 °C til -11 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

11.02.2021 kl. 18:26

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Er enda relativt lite snø i fjellet, der er bare snøen siste døgnet som kan komme ned. Derav vurdert moderat.. FV7438 Sandneslia - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder fortsatt NV (max 15m/s) og snøbyger, forventes dermed påbygging I østliggende fjellsider .

Vær

Snø -5 °C Sandneslia (500moh) kl 18:26 40 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

11. feb 18:35 (+01:00) - 10. feb 18:35 (+01:00) Tørre løssnøskred Ukjent. Naturlig utløst Ø. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Fv7438 Sandneslia - ,

ObsID: 254787

Svartisen / RANA

Snø

11.02.2021 kl. 17:30

36 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Det har snødd mye hele dagen, temperatur har steget fra -13 i morges til 0 grader (her) vind har dreier til fra V sektor og økt på i styrke.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet. Beskrivelse: Temperatur har her steget fra -13 til 0 grader

Stort snøfall Område: For kommunen

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 60 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Iløpet av dagen har det kommet ca 40cm, totalt siste døgn ca 60cm her. 5 øverste cm i snøpakken er nå fuktig(M) løst og tørt under

ObsID: 254778

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

11.02.2021 kl. 17:16

2 moh

skreddeteksjon@nfk (Ukjent)

Skredhendelse

11. feb 17:15 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 409 moh og sluttet på 197 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 34 sekunder.

ObsID: 254775

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

11.02.2021 kl. 15:45

19 moh

Tjugen (Ukjent)

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 254744

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

11.02.2021 kl. 14:20

500 moh

Tjugen (Ukjent)

Vær

Snø fra V → 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindretning virker å komme fra Vest. Det begynner å bli fokkskavler. Mye nysnø, ca 30 cm.

Snødekke

Lett snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Pudder helt ned til barmark

ObsID: 254743

Svartisen / BEIARN

Snø

11.02.2021 kl. 11:35

619 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

4 Stor To vedvarende svake lag ligger klar og venter på at nysnøen skal bli påvirket av vinden og bygge flak. Det starter å sprekke opp i nysnøen som kommer og vil bli et større problem med økt vind og snø i leheng. Mer snø og vind i vente, naturlig utløste skred ventes Varslet faregrad er riktig Lite snø under 600moh her i Beiarn.

Vær

Snø -6,8 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1500 moh og 600 moh Snøen ligger ujevnt over 600moh. Nordvendt ser ut til å ha fått noen heng med snø hvor det har utviklet seg litt tykkere snødekke med store kantkorn/beger krystaller 5mm i størrelse og 5cm tykt lag. Noen plasser er det et 2mm islagt over og andre plasser 7-10cm hard vindpakket snø.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1500 moh og 500 moh Har bare hvert på beiarfjfellet. Usikker på hva som skjer høyere oppe i terrenget med tanke på størrelse på overflaterim og om de har låst bort oppe i fjellet.

Tester

ECTP17@38cmQ1 Middels Kantkorn

LBT@28cmQ1 Overflate rim, ikke flak nok

Snøprofil

28 cm F DF/PP 2 mm D, 3,5 cm F SH 10 mm D 2cm, 0,2 cm I D, 5 cm 1F DH 5 mm D, 10 cm P FC 4 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -7,7 °C @ 10 cm, -8,1 °C @ 20 cm, -7,7 °C @ 30 cm, -7,1 °C @ 40 cm

ObsID: 254691

Svartisen / BEIARN

Snø

11.02.2021 kl. 11:35

619 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

4 Stor To vedvarende svake lag ligger klar og venter på at nysnøen skal bli påvirket av vinden og bygge flak. Det starter å sprekke opp i nysnøen som kommer og vil bli et større problem med økt vind og snø i leheng. Mer snø og vind i vente, naturlig utløste skred ventes Varslet faregrad er riktig Lite snø under 600moh her i Beiarn.

Vær

Snø -6,8 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1500 moh og 600 moh Snøen ligger ujevnt over 600moh. Nordvendt ser ut til å ha fått noen heng med snø hvor det har utviklet seg litt tykkere snødekke med store kantkorn/beger krystaller 5mm i størrelse og 5cm tykt lag. Noen plasser er det et 2mm islagt over og andre plasser 7-10cm hard vindpakket snø.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1500 moh og 500 moh Har bare hvert på beiarfjfellet. Usikker på hva som skjer høyere oppe i terrenget med tanke på størrelse på overflaterim og om de har låst bort oppe i fjellet.

Tester

ECTP17@38cmQ1 Middels Kantkorn

LBT@28cmQ1 Overflate rim, ikke flak nok

Snøprofil

28 cm F DF/PP 2 mm D, 3,5 cm F SH 10 mm D 2cm, 0,2 cm I D, 5 cm 1F DH 5 mm D, 10 cm P FC 4 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -7,7 °C @ 10 cm, -8,1 °C @ 20 cm, -7,7 °C @ 30 cm, -7,1 °C @ 40 cm

ObsID: 254692

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

11.02.2021 kl. 11:31

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Svake lag med mye løs snø. FV7438 Sandneslia - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vedvarende vær.

Vær

Snø 0 °C Sandeslia (800moh) kl 11:31 Snøfokk siste 3 timer.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 254667

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

11.02.2021 kl. 11:03

2 moh

skreddeteksjon@nfk (Ukjent)

Skredhendelse

11. feb 11:02 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 433 moh og sluttet på 179 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 31 sekunder.

ObsID: 254654

Svartisen / RANA

Snø

11.02.2021 kl. 08:31

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -12 °C fra SØ ↖ 100% skyer Nedbør som snø til havnivå, litt vind fra SØ, fortsatt lave temperaturer. Ser ut som det har vært mere vind på ytre deler.

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 17 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Har lagt inn målte verdier fra Utskarpen, (17cm)da det var stor forskjell på nysnømengde der og i Mo Rana (5cm)

ObsID: 254619

Svartisen / RANA

Snø

10.02.2021 kl. 18:18

579 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har kommet påfyll av snø med store lokale forskjeller i mengde mandag og tirsdag, mest på ytre deler. Overflaterim på den gamle snøpakken, er delvis oversnødd og dekket av myke fokksnøflak i S og V eksposisjoner, da vind har variert mellom N og Ø i fjellet. Fikk flere drønn i fokksnøflak da jeg var kommet over skogen. Fikk et drønn i et mykt flak ca 30m2, og skytende sprekk 3m over meg. Gravde og gjorde belastningstest her. Gikk til brudd i svakt lag m overflaterim på hardt underlag. Så det er nok pr nå det største største skredproblemet. Det er nok stor utstrekning på dette problemet da det ble dannet overflaterim i det meste av sørlig del av regionen sist uke. Tykkelse på flak er nok forskjellig i regionen pga forskjell i pålagring. Tideligere observerte vedvarende svake lag i den gamle snøpakken virker ellers være godt beskyttet av harde overliggende lag, og dermed svært vanskelig å påvirke. (Ikke aktivt) Skredproblem med Allerede nedfokket/ nedsnødd overflaterim vil nok vedvare en stund fremover. Kalde klare netter med lite vind etter snøfall tirsdag morgen, har gjort at det har dannet seg overflaterim på steder hvor vind har tatt tak og som er avblåst.(N og Ø eksposisjoner) Dette kan igjen bli et nytt problem dersom dette snør ned med meldt snøvær kommende dager. Fg kan øke med nedbørintensitet Varslet faregrad er riktig Fg for regionen stemmer veldig bra. Men på steder hvor det har vært lite påfyll av snø, kan nok fg virke høy

Vær

Ikke nedbør -21 °C Ingen nedbør, lite eller ingen vind, kaldt. Ingen nedbør siden natt til tirsdag

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk drønn og skytende sprekker i myke fokksnøflak over skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 500 moh

Snødekke

35 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Annet Tørr Det er nå snø til havnivå i hele sørlig del sv regionen. Siste snøfall kom med store lokale forskjeller i mengde og det ser ut som det har kommet mest på ytre deler av regionen. Opp til skoggrense er snøen løs og ubundet. Over skogen er det mye myk fokksnø, avblåst skare/ gammel knallhard snøpakke, men i forsenkinger og der hvor vinden ikke har tatt finnes det nå løs ubundet snø. Kunne i dag se at det er dannet ferskt overflaterim som står på både mykt og hardt underlag (der hvor nysnøen er blåst bort) Ellers er den gamle snøpakken veldig uforandret.

Tester

LBT@15cmQ2 Gikk til brudd i rimlag. Lite kakk med hånda på siden

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Begynte å mørkne da jeg startet turen så dårlig sikt

Snøprofil

11 cm 1F-P/1F DF D, 4 cm 4F PP D, 1 cm F SH 2 mm D Hele laget, 10 cm K RG D Gravde ned til den gamle knallharde snøpakken

ObsID: 254573

Svartisen / RANA

Snø

10.02.2021 kl. 17:54

561 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Skytende sprekk ca 3m lang

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: I mykt fokksnøflak på konveks leside

ObsID: 254574

Svartisen / BEIARN

Snø

10.02.2021 kl. 12:32

516 moh

SteinS (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  SteinS Kommentar:  6 cm lett nysnø på toppen.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 10% skyer Kaldt, klart og stille vær

Snødekke

6 cm nysnø Tørr

ObsID: 254530

Svartisen / RANA

Snø

10.02.2021 kl. 11:33

568 moh

StigArveJohansen@Helgeland (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 254478

Svartisen / RANA

Snø

09.02.2021 kl. 11:29

556 moh

Ole Martin K (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ole Martin K Kommentar:  Skred observert på høgtuva. Kan ses nesten midt på bildet (ned til høyre). Usikker på eksakt lokalisjon og størrelse på skred.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

9. feb 12:29 (+01:00) 2 - Middels S-vendt Skredet startet på 553 moh og sluttet på 393 moh Brattheng

ObsID: 254349

Svartisen / RANA

Snø

09.02.2021 kl. 06:57

29 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -6 °C fra Ø ← 100% skyer Nedbør som snø til havnivå, lite eller ingen vind, kuldegrader.

Snødekke

15 cm totalt 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 254310

Svartisen / RANA

Snø

08.02.2021 kl. 08:06

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -16 °C fra Ø ← Ingen nedbør, lite eller Ingen vind, fortsatt kaldt. Søndag ettermiddag passerte det noen lette snøbyger ytre deler av regionen (ca 0,5cm Utskarpen)

ObsID: 254186

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org