Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 04.02.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vedvarende svake lag under fokksnøen kan påvirkes der fokksnøflakene er tynne og/eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er ingen endring i værsituasjonen som påvirker skredfaren. Det ligger eldre fokksnøflak over vedvarende svake lag, men generelt skal det svært mye til for å påvirke disse, og det er kun i få områder skredproblemet finnes. Som skiløper kan det være disse områdene det er mest interessant å oppsøke, og man bør være oppmerksom på hvor hard fokksnøen er. Der det er myke/tynne fokksnøflak vil det være lettere å løse ut skred.
I fjellet er snøoverflaten mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø eller skare. I vestvendte leområder ligger det mest fokksnø. I skoggrensa kan fokksnøflakene være mykere. Generelt lite snø og tynt snødekke.
Det finnes svake lag av kantkorn under fokksnø og rundt skarelag.
Generelt er fokksnøflakene nå så harde at det skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke vedvarende svake lag. Observasjoner viser også at disse lagene har dårlig evne til bruddforplantning. Overflaterim er observert flere steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-19 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nordøst om formiddagen.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

04.02.2021 kl. 08:47

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Bilde tatt i går kveld

Vær

Ikke nedbør -17 °C Ingen nedbør, lite vind. Kaldt og klart vær både på dag og natt siste dagene. Så antar st det blir dannet noe overflaterim nå

ObsID: 253446

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org