Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 30.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen og i områder med fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Værprognosene tilsier ingen endring i skredfarevurderingen. Fokksnøflakene som la seg i nord- og vestvendte lehellinger under uværet i forrige uke ligger over ett eller flere vedvarende svake lag av kantkorn. Det varierer hvor lett det er å løse ut skred i fokksnøflakene. Vær varsom der flakene er tynne og/eller myke, eksempelvis i og rundt tregrensa, der de svake lagene vil være lettere å påvirke og skredfaren større. Flere steder er flakene svært harde, dermed vanskelige å påvirke, og skredfaren mindre. Dette gjelder særlig høyt til fjells over tregrensa. Husk at selv mindre skred kan få store konsekvenser da det er mye stein og terreng som stikker fram fra snødekket.
I fjellet er snøoverflaten mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø eller skare. I vestvendte leområder ligger det mest fokksnø. I skoggrensa ligger myke flak på godt utviklet kantkornlag. Generelt lite snø og tynt snødekke.
Det er observert kantkorn under fokksnø og rundt skarelag. Utbredelsen og egenskapene på kantkornlagene varierer, men de må betraktes som aktive. Det er også gjort observasjoner av overflaterim i vindskjermede formasjoner.
Fredag 29.01 ble det observert rim på hardt underlag ved Reinhornheia på grensa til naboregion Salten.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-23 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Periodevis frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-21 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

30.01.2021 kl. 11:52

541 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestside kubben
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Hellerfjellet

Snødekke

ObsID: 252618

Svartisen / RANA

Snø

30.01.2021 kl. 10:55

564 moh

Thosko (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Lite drønn

ObsID: 252601

Svartisen / RANA

Snø

30.01.2021 kl. 10:04

797 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Overflaterim 3-4mm
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -15 °C 2 m/s fra Ø ← 80% skyer

Tester

ECTX God Gikk til brudd i lag med beger krystaller v bakken, stor tilleggslast

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 50 moh Rim på hardt underlag Tørr I sørlig del av regionen er det snø, men ikke heldekkende til havnivå. (Ytre deler av regionen) ellers er det svært lite snø. Mest snø i vestvendte terrengformasjoner og forsenkinger. Rygger og knauser er stort sett avblåst. Opp til skoggrense (ca 400moh) er det stort sett 15-25cm løs ubundet kantkornet snø. I overgangssonen mellom skog og fjell er denne snøen dekket av tynne fokksnøflak. I fjellet er det stort sett hard vindbanka fokksnø.(lokale variasjoner, for her var det omtrent fritt for snø)

Notater

Link til snøprofil gjort av observatør på Svensk side av grensen denne uke https://snowpilot.org/node/29680

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt til fjelltopphøyde i flere eksposisjoner

Skredfarevurdering

1 Liten Snøpakken virker være stabil her, vsl høyt i snøpakken virker være vanskelig å påvirke nå, da overliggende flak er knallhardt. Både på obstur ørtfjellet sist søndag og her idag, gikk det til brudd i kantkorn v bakken. Men med forskjellig tilleggslast i test. Uansett virker dette laget være godt beskyttet og ikke aktivt nå. Svært lite snø tilgjengelig for transport nå Det må nok mere snø kombinert med vind, eller stigende temperatur og nedbør som regn for at skredfare skal stige. Observerte mye overflaterim på hardt underlag. Dersom det skulle komme snø før vinden ødelegger det, kan det bli et fremtidig problem Varslet faregrad er for høy Syns at fg virker høy basert på at vedvarende svakt lag nå er svært vanskelig å påvirke (her)

Snøprofil

1 cm F SH 3 mm D, 45 cm K RG D, 2,5 cm 1F-P FC 1 mm D, 6 cm K RG D, 3 cm 1F-P FC 1 mm D, 21 cm K RG D -15,1 °C @ 0 cm, -14,4 °C @ 1 cm, -11,7 °C @ 10 cm, -9,9 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -5,9 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 70 cm

ObsID: 252597

Svartisen / RANA

Snø

30.01.2021 kl. 08:43

563 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -15 °C fra Ø ← 70% skyer Ingen nedbør, lite eller ingen vind fra Ø, kaldt vintervær.

ObsID: 252558

Svartisen / BEIARN

Snø

29.01.2021 kl. 10:22

615 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tynt snødekke, gikk akkurat her gjennom skaret men de bær hovedsaklig. Nærhet til Stein bidrar til at jeg går igjennom skaret.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Kantkorn/begerkristaller tatt fra gropen ovan. Er dette fra skaret ned til bunn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Eksempel på områder de de bryter i fokksnølag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -16,4 °C 2 m/s fra V → Pent kallt vinter vær

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på hardt underlag Tørr Store overflaterim, i alle himmelretninger. Snødybde varierer kraftig, fortsatt bare bartier der hind har tatt og betydelig mer i leheng. Gravepunkt 145 cm. Der snødekket er tynt (vestvendt) består de av, overflaterim skare, tykkelse 4 cm under de kantkorn/begerkristaller ned til marken (snødybde ca. 30 cm). Kan antas at de er mye kantkorn der temperaturgradienten er høg (tynt snødekke). I partier der vinden har formet snøen og den er noe mykere sprekker den med noe propagering i et fokksnølag ca. 4 cm under marken.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V, NV I områder de der vinden har lagt ifra seg noe løsere snø. Noe hardare overflate men bryter lett igjennom til et mykere fokksnølag under 5 cm fra overflaten.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ Gjelder i områder de snødekket er tynt.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt snødekke. Fortsatt kallt vær mulig for mer dannelse av kantkorn/begerkristaller. Ikke mye snø mulig for transport. Trenger mer snø for endring i skredfare. Varslet faregrad er for høy Generelt lite snø, vanskelig å se størrelse 2 skred i de forholdene som er der jeg har vart.

Snøprofil

2 cm F SH 6 mm D, 80 cm K RG 1 mm D -20,2 °C @ 0 cm, -15,8 °C @ 10 cm, -14,5 °C @ 20 cm, -13,2 °C @ 30 cm, -12,1 °C @ 40 cm, -11,5 °C @ 50 cm, -11,1 °C @ 60 cm, -10,4 °C @ 70 cm, -9,6 °C @ 80 cm, -8,8 °C @ 90 cm Kompakt å hard snø. Vurdere de som ikke mulig å påvirke noe under. Vanskelig å grave må bruka ben kraft på spaden for å komme ner.

ObsID: 252441

Svartisen / RANA

Snø

28.01.2021 kl. 08:04

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Lett lett snøvær nå på morgenen, litt vind fra SØ, kuldegrader. Virker som det er "mere" nedbør på ytre deler.

Snødekke

Lett snøfokk Lett snøfokk og 0,5 cm nysnø i Utskarpen

ObsID: 252293

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org