Snøskredvarsel for Svartisen fredag 29.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen og i områder med fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Værprognosene tilsier ingen endring i skredfarevurderingen. Fokksnøflakene som la seg i nord- og vestvendte lehellinger under uværet i forrige uke ligger over ett eller flere vedvarende svake lag av kantkorn. Det varierer hvor lett det vil være å løse ut skred i fokksnøflakene. Generelt er flakene harde over tregrensa og vanskelige å løse ut. Vær spesielt varsom der flakene er tynne og/eller myke. Dette kan virke som det mest interessante skiterrenget å oppsøke, men de svake lagene vil være lettere å påvirke og skredfaren større. Selv mindre skred kan få store konsekvenser da det er mye stein og terreng som stikker fram fra snødekket.
I fjellet er snøoverflaten mange steder svært vindpåvirket med harde lag av fokksnø eller skare. I vestvendte leområder ligger det mest fokksnø. I skoggrensa ligger myke flak på godt utviklet kantkornlag. Generelt lite snø og tynt snødekke.
Det er observert kantkorn under fokksnø og rundt skarelag. Utbredelsen og egenskapene på kantkornlagene varierer, men de må betraktes som aktive. Det er også gjort observasjoner av overflaterim i vindskjermede formasjoner.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Sørøst liten kuling utsatte områder

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-23 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Periodevis frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / BEIARN

Snø

29.01.2021 kl. 10:22

615 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tynt snødekke, gikk akkurat her gjennom skaret men de bær hovedsaklig. Nærhet til Stein bidrar til at jeg går igjennom skaret.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Kantkorn/begerkristaller tatt fra gropen ovan. Er dette fra skaret ned til bunn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Eksempel på områder de de bryter i fokksnølag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på hardt underlag Tørr Store overflaterim, i alle himmelretninger. Snødybde varierer kraftig, fortsatt bare bartier der hind har tatt og betydelig mer i leheng. Gravepunkt 145 cm. Der snødekket er tynt (vestvendt) består de av, overflaterim skare, tykkelse 4 cm under de kantkorn/begerkristaller ned til marken (snødybde ca. 30 cm). Kan antas at de er mye kantkorn der temperaturgradienten er høg (tynt snødekke). I partier der vinden har formet snøen og den er noe mykere sprekker den med noe propagering i et fokksnølag ca. 4 cm under marken.

Vær

Ikke nedbør -16,4 °C 2 m/s fra V → Pent kallt vinter vær

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt snødekke. Fortsatt kallt vær mulig for mer dannelse av kantkorn/begerkristaller. Ikke mye snø mulig for transport. Trenger mer snø for endring i skredfare. Varslet faregrad er for høy Generelt lite snø, vanskelig å se størrelse 2 skred i de forholdene som er der jeg har vart.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V, NV I områder de der vinden har lagt ifra seg noe løsere snø. Noe hardare overflate men bryter lett igjennom til et mykere fokksnølag under 5 cm fra overflaten.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ Gjelder i områder de snødekket er tynt.

Snøprofil

2 cm F SH 6 mm D, 80 cm K RG 1 mm D -20,2 °C @ 0 cm, -15,8 °C @ 10 cm, -14,5 °C @ 20 cm, -13,2 °C @ 30 cm, -12,1 °C @ 40 cm, -11,5 °C @ 50 cm, -11,1 °C @ 60 cm, -10,4 °C @ 70 cm, -9,6 °C @ 80 cm, -8,8 °C @ 90 cm Kompakt å hard snø. Vurdere de som ikke mulig å påvirke noe under. Vanskelig å grave må bruka ben kraft på spaden for å komme ner.

ObsID: 252441

Svartisen / RANA

Snø

28.01.2021 kl. 08:04

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Snødekke

Lett snøfokk Lett snøfokk og 0,5 cm nysnø i Utskarpen

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Lett lett snøvær nå på morgenen, litt vind fra SØ, kuldegrader. Virker som det er "mere" nedbør på ytre deler.

ObsID: 252293

Svartisen / RANA

Snø

26.01.2021 kl. 08:47

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Det lille som har kommet av snø siste døgn.. noen få mm

Snødekke

1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

Vær

Snø -3 °C fra SØ ↖ 100% skyer Det snødde helt lett nå på morgenen, lite eller ingen vind fra SØ. Noen få kuldegrader. Igår mandag lette snøbyger på morgenen oppholdsvær resten av dagen

ObsID: 251887

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org