Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 27.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder med fokksnøflak som ligger på svakt lag av kantkorn. Nysnøflak kan skape små skred. Drønnelyder i snødekket er tydelige faretegn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøflak stabiliseres gradvis men kan fremdeles føre til små skred enkelte steder. Eldre og harde fokksnøflak fra ekstremværet "Frank" ligger mange steder på vedvarende svakt lag av kantkorn. Vær spesielt oppmerksom i overgangen mellom skog og høyfjell. Fokksnø kan i noen tilfeller løses ut av en enkelt person, særlig der fokksnøflakene er tynne og myke. Dersom det løsner skred på kantkorn kan skredene bli middels store dersom det er nok snø i området. Skredproblemene vil være tilstede der det er større sammenhengende snøfelt hvor det kan være interessant å ferdes på ski. Selv mindre skred kan få store konsekvenser da det er mye stein og terreng som stikker fram fra snødekket.
Kraftig østavind har flyttet og påvirket den snøen som kunne flyttes på. Det er generelt lite snø for årstiden. I skogen er det tynt snødekke bestående av kantkorn. I skoggrensa ligger myke flak på godt utviklet kantkornlag. På høyfjellet er snøen i stor grad vindpåvirket og ujevnt fordelt. Det ligger mest snø i skjermede terrengformasjoner vestvendte leområder.
Det er observert kantkorn under fokksnø og rundt skarelag. Utbredelsen og egenskapene på kantkornlagene varierer, men de må betraktes som aktive. Det er også gjort observasjoner av overflaterim i vindskjermede formasjoner.
Observatør melder 24.01 om drønn i snødekket, spesielt i overgang mellom skog og høyfjell.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Skyet.
Sørøst frisk bris utsatte steder

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-19 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.
Av og til østlig frisk bris utsatte steder

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

26.01.2021 kl. 08:47

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Det lille som har kommet av snø siste døgn.. noen få mm

Vær

Snø -3 °C fra SØ ↖ 100% skyer Det snødde helt lett nå på morgenen, lite eller ingen vind fra SØ. Noen få kuldegrader. Igår mandag lette snøbyger på morgenen oppholdsvær resten av dagen

Snødekke

1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 251887

Svartisen / RANA

Snø

24.01.2021 kl. 12:58

500 moh

StigArveJohansen@Helgeland (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  StigArveJohansen@Helgeland

Snødekke

Fokksnø skavl fra Frank. Flaket løsnet fra glatt skare. Tynnt skarelag.

Faretegn

Drønn i snøen

Tester

ECTP27@45cmQ1

ObsID: 251617

Svartisen / RANA

Snø

24.01.2021 kl. 11:32

260 moh

Thosko (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thosko
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thosko

Vær

Snø -11 °C 3 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Overskyet

Snødekke

50 cm totalt 0 cm nysnø Skare Tørr

Tester

LBT Ikke brudd

Snøprofil

-10 °C @ 15 cm

ObsID: 252600

Svartisen / RANA

Snø

24.01.2021 kl. 11:23

702 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Sørside av bomfjellet (bildet tatt i går)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Ferske fokksnøflak har ikke stabilisert seg ennå, så disse kan løses ut av skiløper med liten tilleggslast. Tynne flak gjør at skred ikke blir store, men eventuelle skred som løses ut, kan lage nok tilleggslast til at vsl blir påvirket med større skred som resultat. Roligere vær gjør at flak stabiliserer seg. Ved fortsatt lave temperaturer vil kantkorna utvikle seg enda mere. Dersom vi får påfyll av snø vil den kombinert med vind, danne nye myke fokksnøflak i bratte lesider. Dersom vi får temperaturstigning, så kan bindinger svekkes i flak, og dersom dette skjer hvor flak er tynt, så kan det gå naturlig utløste flakskred på vedvarende svakt lag av kant. Varslet faregrad er riktig Syns varsel sstemmer veldig bra, både skredproblem og fg

Vær

Snø -12 °C 100% skyer Omtrent vindstille, lett snøvær

Snødekke

Veldig vindpåvirka i fjellet nå. Varierer mellom myk og hard fokksnø, men det er også avblåst mildværsskare. Avblåste rygger og knauser, mye innblåst snø i søkk og terrengformasjoner i vestvendte lesider. Veldig tynt i skogen, det som er av snø er uttørret kantkornet snø. I overgangen mellom skog og fjell er det i lesider tynne myke fokksnøflak på denne snøen, noe som gjør at det er mye og store drønn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN22@23cmQ2 Middels Gikk til brudd i vsl kant, dårlig bruddforplantning

Snøprofil

0,3 cm F PP D, 21 cm P RGwp D, 2,5 cm 4F FC 1 mm D, 22 cm P RG 1 mm/1 mm D, 4 cm 1F FC 1 mm D, 3 cm P RG 0 mm D, 3,5 cm 1F FC 1 mm D, 31 cm P RG 0 mm D, 10 cm 1F FC 2 mm D -13,3 °C @ 0 cm, -13,1 °C @ 1 cm, -12,9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,6 °C @ 30 cm, -7,6 °C @ 40 cm, -6,7 °C @ 50 cm, -4,8 °C @ 70 cm, -1,3 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 251613

Svartisen / RANA

Snø

24.01.2021 kl. 10:42

704 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@85cmQ2 Gikk till brudd i kantkorn v bakken da jeg sagde løs blokka i bakkant

ECTN22@23cmQ3 Middels Gikk til brudd i vsl, dårlig forplantning

Snøprofil

ObsID: 251567

Svartisen / RANA

Snø

24.01.2021 kl. 09:55

566 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -12 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snøvær kombinert med vind fra Ø sektor. Mindre vind utover lørdag ettermiddag.

Snødekke

25 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 50 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 251550

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org