Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 23.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind har flyttet på det som fantes av løs snø og lagt opp fokksnø i leområder. Stedvis kan det være lett å løse ut skred i denne snøen men det ventes ikke store skred. Likefullt må du være obs der fokksnøflakene er tynne og myke for der kan det være mulig å påvirke vedvarende sake lag av kantkorn dypere i snødekket. Om det løsner skred på kantkorn kan skredene bli middels store gitt at det er tilstrekkelig med snø over og rundt.
Kraftig vind de siste dagene har flyttet på den snøen som kunne flyttes på. Generelt er det fortsatt lite snø for årstiden. På høyfjellet er snøen i stor grad vindpåvirket og ujevnt fordelt. Det ligger mest snø i vestvendte leområder.
Det er observert kantkorn rundt skarelag. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er litt usikkert i hvilken grad laget har evne til bruddforplantning. Det er også gjort observasjoner av overflaterim i vindskjermede formasjoner.
3 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra sørøst.
-21 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-20 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

23.01.2021 kl. 11:09

653 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Fokksnø på grønnfjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Tiltross for svært lite snø er det nå blitt en litt kompleks situasjon. Myke ferske fokksnøflak som ikke har festet seg til underliggende flak. Disse ligger på flak som ligger på vsl av kant som har utviklet seg godt siste uke. Tok en håndprofil ett av stedene jeg fikk drønn og skytende sprekk, (på ca 600moh) her var krystaller ca 2mm. Ser ut som det begynner å snø lett nå, kombinert med vind vil nye myke flak dannes, lav lufttemperatur gir fortsatt stor gradient i snøpakken, så kantkorna vil kunne utvikle seg enda mere. Ikke akkurat noen bedring av situasjonen. Varslet faregrad er riktig Syns varslet treffer veldig bra idag, både fg og skredproblem stemmer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 500 moh

Snødekke

25 cm totalt Kraftig snøfokk Snøgrense på 50 moh Vindpakket myk Tørr Pga været måtte jeg snu på ca 700moh, men i åpne partier i skogen og over var det i le formasjoner mye myk fokksnø. Disse flakene ligger på kantkornet snø, så vi har en veldig dårlig smødekkeoppbygging i skogen og i overgangssonenen. Veldig avblåst på rygger og knauser. Mere innblåst snø i terrengformasjoner og bak rygger.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Som med drønn, skytende sprekker på flere meter

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra øverste del av skogen og opp til hvor jeg snudde drønna det mye. Myke fokksnøflak på den uttørra kantkorna gamle snøen

Vær

Ikke nedbør -9 °C 15 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Over skogen sterk vind fra SØ, ingen nedbør. Kaldt

Notater

Lite bilder, ingen snøprofil og test skyldes rett og slett at været ikke tillot det...

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 251414

Svartisen / RANA

Snø

23.01.2021 kl. 09:08

353 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Liggende stav v sprekk, stende stav hvor jeg fikk drønn, fortsatt bare i skogen

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk ca 5m fra hvor jeg fikk drønn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kollaps i svakt lag med kankornet snø under skare, stort flak

ObsID: 251386

Svartisen / RANA

Snø

23.01.2021 kl. 08:43

218 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

20 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 50 moh Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -9 °C 14 m/s fra Ø ← 100% skyer Fortsatt kraftig vind fra Ø sektor, ingen nedbør

ObsID: 251381

Svartisen / RANA

Snø

22.01.2021 kl. 07:59

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Snødekke

Moderat snøfokk Moderat snøfokk på utsatte steder på vei til jobb nå i dag. I går ettermiddag på vei hjem var det kraftig snøfokk. Så det som var løst og tilgjengelig av snø har nok blitt flytta på siste døgn.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 12 m/s fra Ø ← 100% skyer Fortsatt vind fra Ø sektor, ingen nedbør nå på morgenen. I går ettermiddag sterk vind fra Ø/SØ kombinert med snøvær.

ObsID: 251231

Svartisen / RANA

Snø

21.01.2021 kl. 08:02

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Snødekke

Moderat snøfokk Observerte snøfokk på kjøretur til jobb, men pga svært lite snø tilgjengelig i lavlandet, så sier jeg lett til moderat fokk. Der hvor det er snø tilgjengelig for transport vil det nok fokke kraftig i dag

Vær

Ikke nedbør -6 °C 12 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Ingen nedbør nå på morgenen, mye vind fra SØ

ObsID: 251172

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org