Snøskredvarsel for Svartisen fredag 22.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Ferske fokksnøflak kan ligge over et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er faretegn som viser at man påvirker dette.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk vind fra østlig sektor vil flytte tilgjengelig snø over i leområder og danne ferske fokksnøflak. Disse fokksnøflakene kan være lette å løse ut, spesielt hvis de har lagt seg på svake lag av overflaterim. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Der snøen over er tynnere eller mykere kan det være lett å løse ut middels store skred hvis det finnes tilstrekkelig med snø i terrenget.
Kraftig vind de siste dagene har flyttet på den snøen som kunne flyttes på. Generelt er det fortsatt lite snø for årstiden. På høyfjellet er snøen i stor grad vindpåvirket og ujevnt fordelt. Det ligger mest snø i vestvendte leområder. I lavlandet i ytre deler av regionen er det stort sett ingen såle under nysnøen.
Det er observert kantkorn rundt skarelag. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er litt usikkert i hvilken grad laget har evne til bruddforplantning. Det er også gjort observasjoner av overflaterim i vindskjermede formasjoner.
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra sørøst.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra sørøst.
-21 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

22.01.2021 kl. 07:59

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Snødekke

Moderat snøfokk Moderat snøfokk på utsatte steder på vei til jobb nå i dag. I går ettermiddag på vei hjem var det kraftig snøfokk. Så det som var løst og tilgjengelig av snø har nok blitt flytta på siste døgn.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 12 m/s fra Ø ← 100% skyer Fortsatt vind fra Ø sektor, ingen nedbør nå på morgenen. I går ettermiddag sterk vind fra Ø/SØ kombinert med snøvær.

ObsID: 251231

Svartisen / RANA

Snø

21.01.2021 kl. 08:02

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Snødekke

Moderat snøfokk Observerte snøfokk på kjøretur til jobb, men pga svært lite snø tilgjengelig i lavlandet, så sier jeg lett til moderat fokk. Der hvor det er snø tilgjengelig for transport vil det nok fokke kraftig i dag

Vær

Ikke nedbør -6 °C 12 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Ingen nedbør nå på morgenen, mye vind fra SØ

ObsID: 251172

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org